Tăng thân Tu viện Khánh An cúng dường trường hạ

2/06/2019 11:37
Theo tinh thần Phật dạy, chư Tăng trong ba tháng mùa mưa cùng nhau tựu về một chốn để an cư nhằm trưởng dưỡng đạo tâm, thúc liễm ba nghiệp, trau dồi giới định tuệ. Đây cũng là cơ hội để Phật tử cúng dường, gieo trồng phước đức.

Trên tinh thần đó, sáng ngày 29/04/ Kỷ Hợi, một số huynh đệ Tăng thân Tu viện Khánh An đã đến cúng dường hai điểm an cư tập trung là Trường hạ tăng chùa Quảng Đức và trường hạ ni chùa Vĩnh Phước quận 12
Tại trường hạ Quảng Đức, Thầy Thích Trung Phước đại diện chư tăng tác bạch cúng dường, hòa thượng Thích Trí Tâm, phó Thiền chủ trường hạ đã thay thay mặt Ban Chức sự tiếp nhận lễ phẩm, tán thán công đức và tỏ lời tri ân đến Thầy Viện chủ cùng Tăng thân Tu viện. Hòa thượng cũng nhắc lại ý nghĩa quan trọng của ba tháng an cư, lợi ích của việc cúng dường, đặc biệt là công đức thù thắng khi cúng dường cho chư Tăng trong 3 tháng tịnh tu.


Tại Trường hạ Ni Chùa Vĩnh Phước, Sư cô Thích nữ Thông Tường, đãi lao chư tôn đức Ni tại trường hạ tiếp nhận lễ phẩm và bày tỏ lòng tri ân đến Tăng thân Tu viện đã phát tâm hỷ cúng. Lễ phẩm cúng dường hai trường hạ 2 tấn gạo và bao thơ 20 triệu đồng tiền.
Tin,  Ảnh: Minh Trường

 

Tin Tức Liên Quan