Pháp thoại “Tâm tùy hỷ” tại Chùa Minh Đạo - Quận 3

12/12/2019 3:48
Tối ngày 9/12/2019 (14/11/Kỷ Hợi), Thầy Trí Chơn đã có một pháp thoại tại Chùa Minh Đạo, Quận 3 với chủ đề “Tâm tùy hỷ”.

Như thông lệ, trước pháp thoại, Thầy dành vài phút hướng dẫn quý Phật tử tĩnh tâm, thiền tọa quán chiếu hơi thở của bản thân.

Thầy nói ai trong chúng ta cũng có tội lỗi. Những tội lỗi ấy không chỉ tạo ra ở đời này, mà còn từ vô thỉ kiếp, có những tội mình phát lồ nhưng cũng có những tội mình che dấu. Giờ ý thức được lỗi lầm nên  sám hối.

Có những lỗi lầm tạo ra do vì lợi dưỡng, danh vọng nhưng cũng có những lỗi lầm chỉ vì ghen tức. Sắc, tài, danh vọng ... chính là căn nguyên gây ra bao khổ đau cho chúng sinh. Trong truyện Kiều, Cụ Nguyễn Du miêu tả vẻ đẹp của Thúy Vân là “Mây thua nước tóc tuyết nhường màu da”, còn cái đẹp của Thúy Kiều:  “Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xinh".

Kiều khổ đau là vì có đối tượng ghen - hờn. Ở đâu có bóng dáng của hờn, của ghen là nơi đó có mặt khổ đau.

Trong Duy thức Pháp tướng tông có nêu 51 tâm sở, trong đó có tâm tật đố, một trong hai mươi tuỳ phiền não. Khi thấy ai đó hơn mình, vượt trội hơn mình thì sanh tâm ganh ghét mà phiền não, khổ đau hiện lên.

Thầy khuyên đại chúng hãy chiêm nghiệm lại để thấy rằng cuộc đời như một kiếp rong chơi với những hơn thua ảo vọng đang diễn ra hằng ngày. Tâm tật đố, tỵ hiềm như những con vi rút đang gặm nhấm ta mỗi giờ, mỗi phút, gây ra bao đổ vỡ, nghi ngờ lẫn nhau giữa con người với con người. Khi thấy người khác hạnh phúc, giàu có, nổi danh, có nhiều tài năng và những phẩm chất tốt đẹp, ta liền sinh tâm khó chịu, ghen tỵ, muốn hủy hoại hạnh phúc và những phẩm chất tốt đẹp ấy của họ, ta cho rằng những thứ đó đúng ra phải thuộc về mình. Là một người Phật tử, phải phân biệt rõ được thiện tâm và ác tâm, luôn ghi nhớ lời dạy của Đức Như Lai về tâm tùy hỷ, ứng dụng tứ vô lượng tâm để hạn chế sự phát sinh của các tỵ hiềm. Tinh chuyên công phu tu tập để nhổ đi những gốc rễ của các hạt giống tiêu cực.

Tuỳ hỷ cũng chia ra tùy hỷ với việc ác và tùy hỷ với việc thiện. Thấy người làm việc ác mà ta tùy hỷ thích thú với họ, là đã lãnh thọ tâm ác, mai kia mình sẽ làm việc ác giống họ, chắc chắn sẽ nhận lấy quả báo khổ đau. 

Vì thế, hãy biết khen người, biết ngưỡng mộ những người hơn mình, thấy được những mặt tích cực, những cái tốt đẹp của người khác để mang lại niềm vui, niềm hoan hỷ cho mình. Việc làm này không tốn hao tài sản, hay hao mòn sức lực của bản thân ta mà còn đem lại niềm an lạc, hạnh phúc cho mình và cho cuộc đời.

Buổi pháp thoại kết thúc viên mãn với niềm hoan hỷ của đại chúng.

Ngọc Ánh, Minh Trí 

Một số hình ảnh ghi nhận được:Tin Tức Liên Quan