Phật Giáo Quận 12 Tác Pháp Đối Thú An Cư.

8/06/2020 2:56
Sáng ngày 16/04 nhuận năm Canh tý (07/05/2020) tại Trường hạ Quảng Đức an cư dành cho chư Tăng đã làm lễ đối thú an cư đúng theo tỳ ni luật tạng.

Trường hạ năm nay do Thượng Toạ Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Văn hoá GHPGVN. TP.HCM, Trưởng Ban Trị Sự GHPG Q.12 làm trưởng ban tổ chức; Thượng Toạ Thích Trí Thường, Phó ban TT; Thượng Toạ Thích Lệ Thọ, Phó Ban Trị sự GHPG Q.12 đồng Phó ban tổ chức.

Ban tổ chức đã cung thỉnh Hoà Thượng Thích Minh Nghĩa, Chứng minh Ban Nghi lễ TW, Chứng minh Ban Trị sự Q.12 làm thiền chủ; Hoà Thượng Thích Trí Anh ,Chứng minh Ban Trị sự Q.12 và Hoà Thượng Thích Trí Tâm làm phó thiền chủ; Đại Đức Thích Pháp Toàn làm Hoá chủ hạ trường.

Trước giờ tác pháp an cư, TT. Trưởng Ban tổ chức - Thích Trí Chơn đã nêu lên ý nghĩa quan trọng của việc đối thú an cư với hành giả trên địa bàn quận: An cư được đức Phật chế và chư Tổ lưu truyền nó đã thành truyền thông của Giáo đoàn Phật giáo và đối với các vị tỳ kheo nó trở thành luật định. Chữ “ Tăng” nghĩa là Hòa hợp chúng, sống hòa hợp với nhau như nước với sữa. Đối với các vị tỳ kheo trong ba tháng an cư là cơ hội để huân tu Giới đức, Định đức và Tuệ đức có năng lượng tu tập và để nhiếp hóa độ sinh.

Các hành giả an cư kiết hạ trong ba tháng sắp tới chúng ta có ba việc:

Thứ nhất, nuôi dưỡng tâm bồ đề bằng việc công phu, thiền tọa, lễ bái, sám hối, niệm Phật để làm lớn thêm đạo tâm.

Thứ hai, soi sáng cho nhau để nhận chân ra được những khiếm khuyết.

Thứ ba, dìu dắt nhau đi trên con đường của đức Phật và thực hiện sáu phép hòa kính tương thân, tương ái giúp đỡ nhau. Đây là cơ hội quán chiếu chính mình, gột rửa thân tâm cho thanh tịnh, để trưởng thành thêm trong giáo pháp của Đức Như Lai.

Sau lời sách tấn, đại Tăng quang lâm tổ đường niêm hương, đảnh  lễ chư liệt vị tổ sư, khai chung bảng; sau đó hướng ra Đại hùng bảo điện làm lễ đối thú an cư trong niềm hạnh phúc của hành giả.TT. Thích Trí Chơn khai chuông bảng


Chư tôn đức tác pháp đối thú an cư

Chư Ni Chùa Vĩnh Phước và Chùa Long Thạnh đến chùa Quảng Đức thỉnh giáo giới từ Đại Tăng.

Chư tôn đức Ni thỉnh cầu giáo giới 

Được biết, Trường hạ Quảng Đức năm nay có 180 hành giả an cư.

Trung Lưu

Hình ảnh ghi nhận được:


Tin Tức Liên Quan