Pháp thoại Giữ giới là giữ tâm tại chùa Hòa Khánh

18/10/2020 4:23
Sáng ngày 1/9/Canh tý tại chùa Hoà Khánh Quận Bình Thạnh, Thầy Viện Chủ Thích Trí Chơn đã có buổi pháp thoại chia sẻ đến hành giả khoá tu Bát Quan Trai định kỳ.

Trước khi vào buổi chia sẻ pháp thoại Thầy đã hướng dẫn đại chúng toạ thiền trở về giây phút hiện tại, ý thức về hơi thở của mình. Buổi pháp thoại Thầy đã nhắc lại về việc Giáo hội Thành phố vừa tổ chức Đại Giới đàn Huệ Hưng cho hàng đệ tử xuất gia và tại gia.


Đức Phật sau khi thành tựu đạo quả giác ngộ giải thoát, Ngài đã hướng tâm về những bậc Thầy, những người bạn đầu tiên của mình để chia sẻ sự tu tập giải thoát của mình. Tại Vườn Nai  bài pháp thoại  thuyết về : ”Kinh Chuyển Pháp Luân” cho năm anh em Kiều Trần Như tín thọ phụng hành, chứng quả thánh kể từ đây ngôi tam bảo chính thức có mặt đầy đủ.

 

Thời bấy giờ Đức Phật với đức tướng trang nghiêm, đạo tâm sáng chói, chỉ cần chiêm ngưỡng, cúi đầu đảnh lễ Đức Phật là chúng ta đã trở thành đệ tử của Ngài. Giới luật bấy giờ đơn giản, những vị muốn xuất gia  đầu tiên đảnh lễ Đức Tôn cho con làm đệ tử của Ngài, Đức Phật xoa đầu, thiện lai tỳ kheo tóc tự rụng và trở thành đệ tử xuất gia.

Khi đạo Phật bắt đầu phát triển, đệ tử Ngài đi nơi này nơi kia đem ánh sáng đạo pháp đến với tín đồ phật tử chỉ cần hướng tâm về Đức Phật phát nguyện con trọn đời quy y Phật, con trọn đời quy y  pháp, con trọn đời quy y tăng vị ấy trở thành đệ tử Đức Phật.

Thời gian đầu tăng đoàn sống trong thanh tịnh hoà hợp, giới của Đức Phật chế ra phải phù hợp, phạm giới nào chế giới đó. Cho đến năm thứ 13 đoàn thể Tăng phát triển nhanh, có những thành phần không phải hảo tâm xuất gia, vì lý tưởng mà xuất gia mà  xuất gia vì lợi dưỡng, danh, cung phụng đứng vào ngôi Tăng. Từ đó có nhiều lỗi lầm, khiếm khuyết nên Đức Phật mới chế giới. Giới Phật chế ra giúp chúng ta tránh sai phạm, bảo hộ chúng ta tu tập vững chắc, đặt trên sự thực hành. Chẳng hạn, ngày xưa khi kết hôn thì không có tờ giấy hôn thú gì hết, chỉ cần cha mẹ hai bên đồng ý thành vợ chồng. Còn bây giờ xã hội phát triển, chung chạ , gây mất hạnh phúc từ đó mới có luật hôn nhân gia đình…Giới của Đức Phật giúp chúng ta ứng dụng từ trong tâm, tịnh hoá ba nghiệp, phòng hộ sáu căn…mục đích để hoàn thiện chúng ta. Khi đệ tử tại gia trở thành đệ tử Phật thì có một pháp danh, các vị thọ Bồ Tát thọ tám giới đang gần với đệ tử xuất gia của Phật.

 

1)    Không gây tổn hại sinh mạng chúng sanh mà cao nhất là con người: giữa con người đều có thể tánh, đều có nếp sống, giá trị đạo đức xã hội. Nhưng qua đến các loài thú, vật chúng ta có quan niệm con người được phép xác hại làm thức ăn cho mình. Là đệ tử Phật tôn trọng sinh mạng không phải tôn trọng con người mà ở các loài bò bay máy động, sống dưới đất trên không… Đây là sự bảo vệ tôn trọng chính mình.


2)    Không trộm cắp: Chỉ cần khởi lòng là đã tội rồi không cần phải miệng lấy tay làm là tội , tâm khởi lên đã là lỗi rồi.


3)    Không dâm dục: Nhìn ai đó với âm thanh, sắc tướng, dáng đi… trong lòng khởi lên là lỗi lầm, tạo tội rồi.


4)    Không nói dối: Nói lời ác, thêu dệt… nhiều khi ta nghĩ nói nhưng không đụng chạm tới ai, tích tụ nghiệp tạo thành thói quen, đừng phải bội hãy sống thật với chính mình. Uy tín con người được xây dựng trên sự chân thật, cương quyết không dối lòng, không nói sai với chính mình. Đệ tử Phật hãy nói thật sống thật với những gì thật nhất để hạnh phúc nhất.


5)    Không uống rượu: Rượu là chất gây nghiện say, cái gì gây nghiện say là tuyệt nhiên không sử dụng đến. Con người với trí tuệ sáng suốt, tư duy minh mẫn nhưng khi rượu vô đốt cháy tế bào chất xám, thiêu đốt  lá gang, buồng phổi…Người Phật tử không nên thiêu đốt thân thể và trí tuệ của mình.


6)    Không trang điểm xoa hương phấn sáp vào người: Quán thân bất tịnh, sống sạch gọn gàng nhưng ý thức thân thể mình bất tịnh, mạnh dạn nhìn vào thân thể này là vô thường bất tịnh, biết cái gì giả là không vướng vào âm thanh hình sắc. Trang điểm bằng giới đức trang điểm lấy kẽ sống của mình có như vậy mối tồn tại mãi từ đời này và mãi muôn nhiều đời sau. Soi vào gương giới luật để thấy tâm mình đẹp chưa, tâm đẹp thì không ai lấy được. Nhờ thực tập giới luật mà mình luôn dễ thương tươi mát , làm đẹp cả thân và tâm.


7)    Không nằm giường cao tốt rộng lớn: Nói đến sự hưởng thụ, mỗi ngày đều phục vụ cho cái ăn, mặc , sống với tam thường bất túc mới thấy giá trị cuộc đời ý nghĩa như thế nào, sống hưởng thụ thì ta không bao giờ biết đủ. Hãy nuôi dưỡng những cái thiếu thốn trong tâm mình bằng nhân từ , từ bi, chia sẻ đến mọi người để thảnh thơi tấm thân.


8)    Không ăn phi thời: Ăn đúng giờ ngọ(11h-13h đối với thánh đệ tử năm xưa của Đức Phật, còn bây giờ do lao động chấp tác nên ta ăn đúng giờ quy định của nơi mình ở. Nói đến ăn là hưởng thụ , ăn có nơi có chốn, phải có phẩm chất uy nghi.

Bốn giới đầu tiên là tánh giới, bốn giới sau là giá giới, nhẹ hơn nhưng ngăn chặn lỗi lầm. Phật tử pháp nguyện thọ tám giới trọn vẹn, vâng giữ giới luật như người tu đều rất lợi có kết quả để thân khấu ý thanh tịnh. Bài pháp thoại kết thúc trong niềm hoan hỷ của đại chúng.

 

Nguyễn Thức Tin Tức Liên Quan