Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Bây Giờ - Ở Đây truyền giới Khất sĩ Nam và khất sĩ nữ, và Truyền đăng tục diệm

24/02/2019 5:31
Sáng ngày thứ 21/02/2019, Đại Giới Đàn Bây Giờ - Ở Đây Hội đồng truyền giới đã chính thức cử hành nghi lễ truyền giới Khất sĩ cho 23 Sư Chú tại Làng Mai Thái Lan.

Thầy điển lễ Thích Từ Hải đã xin phép Hội đồng truyền giới dẫn giới tử vào giới trường.

Thầy giáo thọ Hòa Thượng Thích Giác Viên tiếp tục hướng dẫn các giới tử vào đãnh lễ giới sư.

Hòa Thượng Yết Yết Ma Thích Giác Quang cũng đã vấn già nạn đối với các giới tử. Sau bạch tứ yết ma các giới tử chính thức bước vào giới trường chuẩn bị tiếp nhận giới pháp.

Sau khi đón nhận 250 Giới quí báu từ Hoà thượng  đứng đầu, các Giới tử đã được nhận y bát từ bảy vị tôn chứng trong niềm hạnh phúc trào dâng, casc vị đã chính thức đứng vào hàng ngũ của tăng đoàn.

Sự cộng hưởng năng lượng chung từ thiên nhiên đất trời, sự thanh tịnh hòa hợp của Giới trường, giới sư, lòng thành tiếp nhận giới lớn của Giới tử làm cho buổi truyền giới được thành tựu viên mãn.

IMG 8420

IMG 8422

IMG 8423

IMG 3851

IMG 8421

 

Cùng ngày vào lúc 9h 30 sáng Hội Đồng thập sư Ni cũng đã truyền Giới Khất Sĩ Nữ cho các thức xoa ma ni.

Sáng ngày hôm sau, 23/02/2019, Tiếp nối truyền thống của tổ sư trong Đại Giới Đàn đã trao đèn cho các vị giáo thọ với ý nghĩa “Truyền đăng”. 

Trong buổi khai mạc truyền đăng này, vị tăng duy nhất được truyền đăng là thầy Chân Pháp Kỳ. Người truyền  là hòa thượng thủ tọa thích Giác Viên. Kể từ phút giây được truyền đăng,  người được truyền  đăng  được chính thức  đứng trong hàng ngũ Hội đồng giáo thọ để thuyết, pháp giảng kinh, hướng dẫn các sư em tu tập. 

Đây là phương thức “truyền đăng tục điện” truyền thống nhằm trì mạng mạch Phật pháp, đưa giáo lý đạo Phật đi vào cuộc đời, đào tạo thế hệ kế thừa hướng dẫn  cho phật tử tu tập. Sau một thời gian dài tu tập, chuyển hóa thân tâm, gom nhặt những lời dạy của Phật, của Thầy Tổ làm vốn liếng tu tập cho các vị giáo thọ tương lai. Trui mài tôi luyện bản thân là cơ hội để cho các vị giáo thọ trưởng thành hơn trong giáo lý căn bản của Như Lai.

 

IMG 3854

IMG 3855

IMG 3850

IMG 3860

IMG 3857

 

Tiếp nối là một hành trạng cần thiết để chúng ta gìn giữ gia tài của Phật, của Tổ. Các vị tân giáo thọ đều trình bài kệ kiến giải của mình dưới sự chứng minh của hội đồng thập sư truyền giới. Mỗi bài kệ là một cái thấy của các  vị giáo thọ về giáo lý của Đức Thế Tôn. Được Thầy chứng minh sau đó trao cho bài kệ truyền đăng để nhắc nhở  cho các vị giáo thọ càng cố gắng hơn nữa trong tu tập hành trì trao truyền cho các thế hệ tiếp theo.

Quảng Thức 

Tin Tức Liên Quan