Pháp thoại “Tạo phước và tu đức” tại Đạo tràng tu học chùa Báo Ân, Orlando - Florida.

28/08/2019 12:27
Trong buổi sinh hoạt hằng tuần tại Đạo tràng tu học chùa Báo Ân, Orlando - Florida, vào chủ nhật ngày 25/08/2019 với sự có mặt của quý Phật tử cùng chư tôn đức Ni tại bổn tự, TT Thích Trí Chơn đã ban bố thời pháp thứ tư tại đây với chủ đề “Tạo phước và tu đức”.

Thầy nói, việc đầu tiên của người đến với đạo Phật đó là niềm tin. Niềm tin là mẫu số chung cho tất mọi tấm lòng, tin chơn chánh, chân thật vào Tam Bảo đó gọi là chánh tín. Còn tin mù mờ, không hiểu đạo đó gọi là mê tín, người mê tín sẽ dễ đi vào con đường lầm, có những cái nhìn lệch lạc về Phật - Pháp - Tăng và từ đó thối tâm. Đức Phật đã nói: “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta”.

Trong tất cả mọi việc phước lành, tạo phước bằng cách phụng sự Tam Bảo, cúng dường chúng tăng, đó là phước báu tối thượng. Đó là vì nơi chư Tăng, chư Ni có công phu tu tập, nhờ vậy mà năng lượng công đức tỏ sáng. Suy cho cùng chúng ta gieo lúa, trồng đậu, trồng hoa màu để có được bát cháo, bát sữa nuôi thân. Còn công đức tu tập là để nuôi tâm, cho nên cuộc đời rất cần những người có một tâm hồn cao đẹp, rất cần những người có tâm hồn giàu có và rộng mở, đó được gọi là đức. Cũng giống như một cái cây, để nuôi được thân và hoa trái thì phải nhờ vào lõi cây, chính lõi cây là nhựa sống và cái đức là cái nằm ở bên trong. Thế cho nên quý Phật tử biết cúng dường chúng tăng, phụng sự tam bảo, gieo trồng căn lành tức là đặt hạt giống phước vào trong ruộng đức. Cái đẹp của người tu là cái đẹp ở giới phẩm, giới đức toát ra giúp cho đời được sức sống bình an miên viễn. Một người có thể có nhiều phước nhưng sống trong bồi hồi lo sợ đó vì họ thiếu đức, chính cái đức giúp cho mình có một cuộc sống bình yên và cũng chính cái đức giúp cái phước ở lại với mình. Dẫu rằng, điều cơ bản đầu tiên của người đệ tử đi chùa là có niềm tin chánh tín vào tam bảo, gieo trồng căn lành để mở rộng tâm, để giúp đời, để tạo phước báu, nhưng phước rồi cũng sẽ hết thế nên chúng ta cần phải tiến thêm một bước nữa đó là tích đức. Tích đức là phải tu, tu thân khẩu ý; thân làm những điều tốt đẹp, miệng nói những lời chân thật ý nghĩa, ý nghĩ những điều trong sáng. Làm được như vậy, thân thanh tịnh, khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh. Ở đâu thân khẩu ý thanh tịnh thì ở đó chư Phật xuất hiện và có mặt cho mình. Hãy tìm Phật ngay trong thân khẩu ý thanh tịnh, từ thân khẩu ý thanh tịnh mà ta rủ bỏ dần được tham, sân, đố kỵ và bình an hạnh phúc trổi lên. Ngày nào mà thân khẩu ý ta còn chưa thanh tịnh, ngày đó ta cách Phật còn quá xa.Cuối cùng, thầy mong mỏi quý Phật tử luôn có niềm tin nơi Tam Bảo, tâm bồ đề vững chãi, đem tâm làm phước làm thiện cho cuộc đời và hãy nổ lực tinh tấn tu tập nhân quả nghiệp báo hay sinh tử luân hồi là mỗi người tự gánh lấy. Cho nên không ai thương mình bằng chính mình, hãy tu cho chính mình và đi trên con đường chân chánh. Chính cái đức từ công phu tu tập tích tụ bên trong chúng ta được lan tỏ giúp cho người thân và người chung quanh cũng hưởng được năng lượng lành ấy. Làm được như vậy ta sẽ nuôi dưỡng được sự an lạc từ chính nội tâm.

Tâm Minh Tuệ

Tin Tức Liên Quan