Pháp thoại Nuôi Lớn Tâm Bồ Đề tại Chùa Giác Nguyện - Brno, CH. Séc

1/10/2022 7:59

Chiều ngày 19/9/2022 Thầy Trí Chơn  đã có mặt tại Chùa Giác Nguyện- Brno để thăm viếng và sách tấn cộng đồng Phật tử tại đây tu tập. Đón tiếp Thầy có Ông Trần Ngọc Dũng Phó Chủ tịch  Hội người VN TP. Brno Nam Morava - Chủ tịch Hội dân tộc thiểu số Âu Cơ; Ông Đinh Đức Thuận Phó ban Văn hoá Phật giáo TP.  Brno Nam Morava- Phó Chủ tịch  Hội người Việt nam Olomouc. 





 

Sau bữa cơm chánh niệm ấm áp nghĩa tình Thầy Viện Chủ đã có một thời  pháp thoại  đến với đại chúng. Thầy nói tinh thần tu tập của bà con qua những tháng năm đã có chuyển biến rõ nét. 

 

Người học Phật cần  nương vào lời dạy của Đức Phật tránh mê tín, cuồng tín. Lưu ý đến chính bản thân mỗi người, làm chủ  sáu  giác quan thay vì chỉ thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Hãy cùng nhau sống trong đoàn kết để làm lợi lạc cho cộng đồng, phát triển đạo pháp để đền ơn Tam bảo, dù cuộc sống có thế nào thì một lòng với Tam Bảo không  thối tâm bồ đề. 





 

Buổi pháp thoại kết thúc với những câu trả lời cho Phật tử về phương pháp phát triển tâm bồ đề, cách thức tu tập tưởng niệm khi người thân mất mà không có bên cạnh…đã được Thầy chia sẻ tường tận làm cho ai cũng hạnh phúc.

 

Quảng Thức

Tin Tức Liên Quan