Chương trình Lễ Thượng nguyên

10/02/2019 7:49
(Rằm tháng giêng, kỷ hợi -19/02/2019)
  • • 07 - 9 giờ, Chư Phật tử tề tựu
  • • 09 giờ 00, Khóa lễ tụng kinh Phước Đức
  • • 09 giờ 30, Bài pháp thoại đầu năm của thầy Thích Trí Chơn
  • • 11 giờ 00, Cúng ngọ
  • • 11 giờ 30, Dùng cơm trưa
  • • 13 giờ 30, khóa lễ quy y Tam Bảo (Quý nam nữ phát nguyện qui y Tam Bảo vui lòng liên hệ văn phòng tu viện Khánh An, 0906805084 hoặc 02837196279

Tin Tức Liên Quan