Tổ chức khoá tu Sống Tỉnh Thức - lần thứ 49

20/09/2020 9:10

 Kính mời quý Phật tử về tham dự Khóa tu Sống Tỉnh Thức

            Lần thứ 49, Chủ Nhật, từ 6h - 17h ngày 27 tháng 09 năm 2020 – nhằm 11/08 Canh Tý

Địa chỉ:1055/3D, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM. Điện thoại: +84 - 08 - 37196279

Trân trọng!

Tu viện Khánh An

Tin Tức Liên Quan