Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2022 tại Tu viện Khánh An

24/02/2022 8:23

Lịch Khoá tu Sống Tỉnh Thức 2022 tại Tu viện Khánh An

Lần thứ 56, Chủ Nhật, ngày 13 tháng 03 năm 2022 - nhằm 11/02 Nhâm Dần

Lần thứ 57, Chủ Nhật, ngày 10 tháng 04 năm 2022 - nhằm 10/03 Nhâm Dần

Lần thứ 58, Chủ Nhật, ngày 08 tháng 05 năm 2022 - nhằm 08/04 Nhâm Dần

Lần thứ 59, Chủ Nhật, ngày 12 tháng 06 năm 2022 - nhằm 14/05 Nhâm Dần

Lần thứ 60, Chủ Nhật, ngày 10 tháng 07 năm 2022 - nhằm 12/06 Nhâm Dần

Lần thứ 61, Chủ Nhật, ngày 07 tháng 08 năm 2022 - nhằm 10/07 Nhâm Dần

Lần thứ 62, Chủ Nhật, ngày 04 tháng 09 năm 2022 - nhằm 09/08 Nhâm Dần

Lần thứ 63, Chủ Nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2022 - nhằm 14/09 Nhâm Dần

Lần thứ 64, Chủ Nhật, ngày 06 tháng 11 năm 2022 - nhằm 13/10 Nhâm Dần

Lần thứ 65, Chủ Nhật, ngày 04 tháng 12 năm 2022 - nhằm 11/11 Nhâm Dần

Lần thứ 66, Chủ Nhật, ngày 01 tháng 01 năm 2023 - nhằm 10/12 Nhâm Dần

Lưu ý:

- Phật tử đến tham gia không cần đăng ký trước.

- Khoá tu bắt đầu từ 6 giờ đến 17 giờ

- Buổi lễ Quy y Tam Bảo sẽ được diễn ra vào chiều cùng ngày, đăng kí tại: https://forms.gle/n6h3psJAyR3aKWbE8

 

Các ngày lễ lớn:

-         Đại lễ Phật Đản, ngày 15/04 Nhâm Dần (nhằm 15/05/2022)

-         Giỗ Cố Hòa thượng Thích Hồng Lạc, Viện chủ đời thứ 03, ngày 17/05 Nhâm Dần (nhằm 15/06/2022)

-         Đại lễ Vu Lan, ngày 15/07 Tân Sửu (nhằm 12/08/2022)

-         Giỗ Cố Hòa thượng Thích Giác Đạo, Bổn sư Thầy Viện chủ, ngày 16/07 Nhâm Dần  (nhằm 13/08/2022)

-         Lễ hội Trung thu, tối 15/08 Nhâm Dần (nhằm 10/09/2022)

-         Giỗ Cố Hòa thượng Thích Trí Hiền, sáng lập Tu viện Khánh An, ngày 22/12 Nhâm Dần (nhằm 13/01/2023)


Tu viện Khánh An

Điện thoại: 028.3719 7199 – 028.3719 6279 – 0908.805.084

Địa chỉ:1055/3D, Quốc lộ 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM.

Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com

Website: tuvienkhanhan.com

Fb: Tu viện Khánh An
Tin Tức Liên Quan