Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung

22/09/2017 2:26
TT Phương danh  Địa chỉ Tịnh tài
1 PT.Kiết Tường Q.8 20.000.000 VNĐ
2 PT.An Như Phương Q.1 5.000.000 VNĐ
3  Pham Ngoc Van Hien   500.000 VNĐ
4 PT. Đức Bạch, Diệu Thiện USA 10.000.000 VNĐ
5 PT. Diệu Liên Q.11 2.000.000 VNĐ
6 PT. Diệu Nguyện Q.11 500.000 VNĐ
7 PT. An Ngọc P. An Phú Đông 500.000 VNĐ
8 PT. An Huệ Chùa Giác Minh, CH. Séc 5.500.000 VNĐ
9 PT. Tâm Thiện   2.000.000 VNĐ
10 PT. Huệ Hảo   1.000.000 VNĐ
11 PT. Mỹ Tín   5.000.000 VNĐ
12 Anh chị Tuấn - Thủy Đồng Nai   20.000.000 VNĐ
13 PT. Khoá tu Sống Tỉnh Thức 19 ủng hộ   6.000.000 VNĐ
14 PT. Lê Thị Hà Gò Vấp 1.000.000 VNĐ
15 Cty TNNHk Kỹ nghệ Thang máy Sài Gòn   5.000.000 VNĐ
16 PT. An Ngân   700.000 VNĐ
17 Huỳnh Thị Hoa   500.000 VNĐ
18 PT. Nguyễn Thị Mỹ Linh   3.750.000 VNĐ
19 Quí Phật tử và đồng hương Người Việt tại Florida, USA   2.000 USD
20 Cô Diệu Trí Bình Thạnh

1.000.000 VNĐ

 

21 PT. An Tuệ Nga
Oregon, USA
500 USD
22 PT. Hoa Đức Q.4 200.000 VNĐ
23 PT. Cao Văn Thiết - Tâm Trung Thanh Praha 10, CH. Séc

36.500.000 VNĐ

 

24 PT. Hiền Đức Massachusetts, USA 1.500 USD
25 Chùa Phật Tuệ Califonia 1.000 USD
26 PT. Lê Văn Nam- Quảng Thích Florida 1.000 USD
27 PT. Trần Thị Tiếng- Diệu Bình Florida 500 USD
28 PT. Diệu Đức, PT. Diệu Thường, PT. Diệu Thu, PT. Diệu Thảo, PT. Diệu Huệ,PT. Ngọc Ánh, PT. Thanh Bảo Hiền Florida 500 USD
29 PT. Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
30 PT. Lưu Thị Tuyết Nhung - An Duyên Ba Lan 10.000.000 VNĐ
31 PT. An Duyên Q12 5.000.000 VNĐ
32 PT. Trương Thị Ngọc Sương   1.500.000 VNĐ
33  Nguyễn Thị Hạnh Khuê   1.000.000 VNĐ
34 PT. Hi Bình Bình Chánh 20.000.000 VNĐ
35 PT. Chinh Lâm Oklahoma, USA 4.000.000 VNĐ
36 PT. An Huệ Q.5 1.000.000 VNĐ
37 Nguyễn Thị Kim Thoa Canada 200 CAD
38 PT. Nguyễn Châu Q.5 2.000.000 VNĐ
39 PT. Minh Thảo Q.7 1.000.000 VNĐ
40 PT. Minh Tâm Q.7 1.000.000 VNĐ
41 PT. Thu Trang Q.7 3.000.000 VNĐ
42 PT. Thu Thuỷ Q.7 2.000.000 VNĐ
43 PT. Thanh Tâm Q.8 5.000.000 VNĐ
44 PT. Tuyết Nhung Q.8 5.000.000 VNĐ
45 Ba chị em bé Hiền Lạc Q.8 10.000.000 VNĐ
46 PT. Diệu Hương   500.000 VNĐ
47 PT. An Nga Q.8 50 USD
48 PT. Chinh Lâm Oklahoma, USA 5.000.000 VNĐ
49 Chị Xuân Mai Q.3 5.000.000 VNĐ
50 Hành giả khoá tu “Sống Tỉnh Thức 20” và “Có Mặt Cho Nhau 15” cúng dường 6.000.000 vnđ     
51 PT. Nguyễn Ái Mỹ   5.000.000 VNĐ
52 PT. Liên Trang - Hồ Hoài Trang   5.000.000 VNĐ
53 PT. Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn Q.4 10.000.000 VNĐ
54 PT. Diệu Quang Califonia, USA 500 USD
55 PT. Tịnh Thủ, Tịnh Trì, Tịnh Lạc Florida, USA 1.000 USD
56 PT. Minh Công, An Hiền Florida, USA 500 USD
57 PT. Diệu Bảo Florida, USA 200 USD
58 Lê Văn An   500.000 VNĐ
59 Phật tử Chùa Giác Nguyện TP. Brno, CH. Séc 1.000 USD
60 PT. Trần Thị Gái Hóc Môn 200.000 VNĐ
61 PT.Hoa Hạnh   100.000 VNĐ
62 PT.Phan Thị Không   400.000 VNĐ
63 PT.Hoa Phước   200.000 VNĐ
64 PT.Ánh Ngọc   100.000 VNĐ
65 PT.Ngọc Minh   3.000.000 VNĐ
66 PT. Nguyễn Thị Hai - An Trung Q.12 1.000.000 VNĐ
67 PT.Hồng Ngọc - Huỳnh Thị Anh Mai 793/41 Trần Xuân Soạn, Q.7 6.000.000 VNĐ
68 PT. Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
69 Trần Quang Quí   50.000 VNĐ
70 Võ Đình Sây Duy Xuyên, Quảng Nam 1.000.000 VNĐ
71 Lê Văn An   500.000 VNĐ
72 Trần Văn Quí   50.000 VNĐ
73 PT.Nguyễn Thị Chánh Hiệp - An Hoà   10.000.000VNĐ
74 Đào Thị Thu Thủy- An Hương   1.000.000 VNĐ
75 PT. An Nữ- Khánh Bảo- An Tú Q.12 1.000.000 VNĐ
76 PT. Kim Thu - An Nguyệt   200.000 VNĐ
77 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   200.000 VNĐ
78 Lục Kim Chi- An Mỹ   5.000.000 VNĐ
79 Chiêu Phượng Vy   5.000.000 VNĐ
80 Nguyễn Tùng Thy   5.000.000 VNĐ
81 Bác Trần Phúc Nguyên   1.000.000 VNĐ
82 Lăng Lệ Xuân- An Như   2.000.000 VNĐ
83 Hi Trần Nhã Vân- An Thanh   20.000.000 VNĐ
84 Hi Trần Trí Lễ - Khánh Minh Nghĩa  
85 PT. Không Ghi Tên   30.000.000 VNĐ
86 Chùa Giác Minh  Praha 10, CH. Séc 100.000.000 VNĐ
87 PT. Ngọc Tâm Long Xuyên, An Giang 10.000.000 VNĐ
88  GĐPT Phước An    50.000.000 VNĐ
89 PT. Hà Hưng   2.000.000 VNĐ
90   PT. Nguyên Giới - Phan Thu Hương    50.000.000 VNĐ
91 Diệu Thủy Đồng Nai 1.000.000 VNĐ
92 Nguyễn Thị Thanh Hướng   500.000 VNĐ
93 Nguyễn Ái Mỹ   4.500.000 VNĐ
94 PT. Nguyễn Thị Kim Liên   2.000.000 VNĐ
95 Ni sư Thích Nữ Liễu Hà, trụ trì chùa Báo Ân và cộng đồng Phật tử tại Florida, USA   5.000 USD
96 Chùa Pháp Hoa Effurt , Đức quốc 400 Euro
97 PT. Diệu Trí Effurt , Đức quốc 100 Euro
98 PT. An Mỹ Effurt , Đức quốc 100 Euro
99 Chi Hội người Việt Nam và Câu lạc bộ Phụ nữ vùng Morava, CH. Séc   2.260 USD
100 Dang Ngoc That   300.000 VNĐ
101 Sư cô Cát Tường Florida 500 USD
102 PT. Chánh Khải Florida 500 USD
103 PT. An Tâm, Giác Ngọc, Giác Thanh Florida 500 USD
104  PT. Như Ân, Nguyên Hoà Florida 200 USD
105 Học sinh lớp Việt ngữ Florida 300 USD
106  Hành giả Khoá tu Sống Tỉnh Thức 21 cúng 3.000.000 vnđ    
107 An Trúc, Ceske Budejovice CH. Séc 5.000.000 VNĐ
108 Khuất Thị Tuyết Trinh   1.000.000 VNĐ
109 Nguyễn Thị Hương   1.000.000 VNĐ
110 PT. Lệ Tài   2.000.000 VNĐ
111 PT. Nhậm Hồng Anh   500.000 VNĐ
112  PT. An Đạo  Thueringen, Germany  4.000.000 VNĐ
113  Nguyễn Thu Trang    500.000 VNĐ
114 Hồ Thị Cẩm Nhung   400.000 VNĐ
 115  PT. Dương Thị Bảy Xuyến  Hoa Minh  500.000 VNĐ
116 Nguyễn Mỹ Linh, Nguyễn Ánh Thi   2.000.000 VNĐv
117  Đào Thị Lan Anh   2.000.000 VNĐ
118 Nguyễn Thị Cơ   500.000 VNĐ
119 Nguyễn Vũ Nhật Linh   500.000 VNĐ
120 PT. Long Lệ   10.000.000 VNĐ
121 Một PT ẩn danh ở Hàn Quốc   1.000.000 VNĐ
122 Phật tử Xuyên Xa cùng nhóm bạn   17.000.000 VNĐ
123 PT. Bích San   20.000.000 VNĐ
124 PT. Đan Lan   10.000.000 VNĐ
125 PT. Chương Thi   10.000.000 VNĐ
126 PT. Diệu Tâm Tịnh   1.000.000 VNĐ
127 PT. Diệu Thục CH.Séc 5.000.000 VNĐ
128 PT. Diệu Lâm   10.000.000 VNĐ
129 Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
130 PT. Diệu Vân   10.000.000 VNĐ
131 PT. Hoan Sơn Hà Nội 5.000.000 VNĐ
132 PT. Dương Tú Anh   500.000 VNĐ
133  PT.Nguyễn Kiều Mỹ Thiên    4.000.000 VNĐ
134 An Tuyền Bình Dương 10.000.000 VNĐ
135 Ni sư Thích Nữ Liễu Hà và cộng đồng Người Việt tại Florida, USA   68.000.000 VNĐ
136 Chị Lệ (bạn PT. An Nghiêm)   5.000.000 VNĐ
137 PT. Lê Thị Hà   1.000.000 VNĐ
138 Gia đình PT Nguyễn Thanh Chương, Đặng Lê Uyên Thy   5.000.000 VNĐ
39 PT. Ngô Tùng Anh   300 USD
40 PT. An Hiền Znomo, CH.Séc 1.000.000 VNĐ
141 PT.Diệu Vân - Nguyễn Hải Phương Hà Nội 5.000.000 VNĐ

Tin Tức Liên Quan