Phương danh Phật tử cúng dường tạo tượng Bồ tát Quán Thế Âm

24/10/2018 9:52
STT Phương Danh Địa Chỉ Tịnh Tài
1 PT. Đức Bạch, Diệu Thiện USA 500 USD
2 PT. Diệu Liên Q.11 500.000 VNĐ
3 PT. Minh Nguyện Q.11 500.000 VNĐ
4 PT. Diệu Độ  Q.3 1.000.000 VNĐ
5 PT. Nguyễn Đăng Cường - Thiện Hạnh Q.12 500.000 VNĐ
6 PT. Liên Uyên - Nguyễn Hữu Lê Uyên Q.3 1.000.000 VNĐ
7 PT. Trần Khánh Phi 5.000.000 VNĐ
8 PT. Hạnh Khuê Tân Bình 10.000.000 VNĐ
9 PT. Lê Thị Cúc 300.000 VNĐ
10 Trung Tuyên 1.000.000 VNĐ
11 PT.An Như Phương 5.000.000 VNĐ
12 PT. Nguyễn Khánh Duy 1.000.000 VNĐ
13 PT. Nguyễn Thị Cát Anh 1.000.000 VNĐ
14 PT. Trần Thị Thanh Hồng 100.000 VNĐ
15 Chị em Phật tử Mina và Andy USA  200 USD
16 Ngô Thanh Tiên 200.000 VNĐ
17 Tô Hồng Cẩm Loan 1.100.000 VNĐ
18  PT. Hoàng Chi 1.000.000 VNĐ
19 PT. Trương Sĩ Giàu, Phạm Văn Ấn 2.000.000 VNĐ
20 PT. Trương Thị Thu Thuỷ 500.000 VNĐ
21 PT. Tường Khiêm 1.000.000 VNĐ
22. Một Phật tử không ghi tên 500.000 VNĐ
 23  Hoàng Trâm Anh  2.000.000 VNĐ
24 PT. Trần Huỳnh Thảo Trang, Tịnh Huệ, Tịnh Hoà 500.000 VNĐ
25 PT. Trần Quang Quí 50.000 VNĐ
26 PT. Huynh Tu Dung  4.000.000 VNĐ
27 PT. Nguyễn Thị Yến - Giác Diệu Thanh 50.000.000 VNĐ
28 PT. Đặng Quỳnh Anh 500.000 VNĐ
29 PT. Phạm Ngọc Văn Hiền 500.000 VNĐ
30  PT. Nguyễn Duy Phúc  5.000.000 VNĐ
31 PT. Lê Thị Cúc 300.000 VNĐ
32 PT. An Nhiên 1.000.000 VNĐ
33 Lục Kim Chi - An Mỹ 2.000.000 VNĐ
34 Đặng Bữu Kiếm 400.000 VNĐ
35 Nguyễn Thanh Nhàn - An Như Nguyện 2.000.000 VNĐ
36 Hi Trần Nhã Vân - An Thanh, Hi Trần Trí Lễ - Khánh Minh Nghĩa 20.000.000 VNĐ
37 Lăng Lệ Xuân - An Như 1.000.000 VNĐ
38 Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương 1.000.000 VNĐ
39 PT. Huỳnh Thị Hồng Quế  1.000.000 VNĐ
40  PT. Lê Đăng Khoa 500.000 VNĐ
41 Mai Truong Quang 500.000 VNĐ
42  PT. Nguyễn Thị Lệ Vân - Giác Châu Ngọc 500.000 VNĐ
43 PT. Nguyễn Thị Kiều Minh 500.000 VNĐ
44 PT. Trần Minh Sang, Nguyễn Thị thuỳ Linh 20.000.000 VNĐ
45 PT. Hồ Hoài Trang - Liên Trang 5.000.000 VNĐ
46  PT. Trần Thị Kim Thảo - Liên Bảo  500.000 VNĐ
47 PT. Bích Giang 1.000.000 VNĐ
48 PT. Lê Trí Trỵ  Q.8 1.000.000 VNĐ
49 PT.Lê Thị Thanh Thuận - Quảng Hoà Q.8 1.000.000 VNĐ
50 PT. Phan Thu Thảo - Hoa Hiếu Q.8 2.000.000 VNĐ
51 PT. Lâm Tú Phương - Hướng Hải Q.8 1.000.000 VNĐ
52 PT. Lâm Kim Trí  Q.8 1.000.000 VNĐ
53 PT. Lâm Thuý Ngọc Cần Giuộc 100.000 VNĐ
54 PT. Lâm Thuý Nga Q.8 500.000 VNĐ
55 PT. Hương Nhung Q.8 500.000 VNĐ
56 PT. Phúc Uimala Q.8 1.000.000 VNĐ
57 PT. An Nga Q.8 900.000 VNĐ
58 Một Phật tử không ghi tên 5.000.000 VNĐ
59 Mai Thị Thuỳ Dương - An Huệ  1.000.000 VNĐ
60 PT. Diệu Sương Bình Dương 1.000.000 VNĐ
61 Sư cô Hạnh Thiện (Trần Kim Xuyến) 100 CAD
62 PT. Trần Thanh Phúc - Thiện Thành 100 CAD
63 PT. Nguyễn Kim Thuý - Hạnh Thuỷ 100 CAD
64 PT. Nguyễn Kim Minh - Hạnh Thanh 100 CAD
65 PT. Trần Thanh Thuý - Ngọc Xuân 100 CAD
66 PT. Trần Nguyễn Phương Nam - Thiện Tú 100 CAD
67 PT. Nguyễn Thị Lài - Huyền Lý Q.8 5.000.000 VNĐ
68 PT. Nguyễn Thị Nhiều - Huyền Phúc  Q.8 2.000.000 VNĐ
69 PT.  Hồ Thị Son - Diệu Hồng Australia 5.000.000 VNĐ
70 PT. Hoàng Thị Phụng - Liên Phụng 1.000.000 VNĐ
 71  Lê Bích Ngọc - Giác Hạnh Vũ  500.000 VNĐ
72 Võ Quang Nghiêm - Ngộ Vĩnh Hậu 300.000 VNĐ
73 Nguyễn Minh Thư - Tánh Cảm Nhận 200.000 VNĐ
74 Một Phật tử không ghi tên 200.000 VNĐ
75 Một Phật tử không ghi tên 300.000 VNĐ
76 Phạm Phan Sinh - Phạm Quốc Công 500.000 VNĐ
77 Nguyễn Hà Phương Uyên - An Bát 200.000 VNĐ
78 Nguyễn Ngọc Mai 100.000 VNĐ
79 PT. Nguyện Lệ Thu 1.000.000 VNĐ
80 PT. Nguyên Hương 5.000.000 VNĐ
81 PT. Giác Diệu Thơ 5.000.000 VNĐ
82 PT. Giác Phúc Hạnh 2.000.000 VNĐ
83 PT. Liên Song 500.000 VNĐ
84 PT. Sa Sa Nguyên Hà Nội 5.000.000 VNĐ
85 PT. Hà Huỳnh 1.000.000 VNĐ
86 PT. Trần Thị Thu Hà 1.000.000 VNĐ
87 PT. Lê Phương và bạn 1.500.000 VNĐ
88 PT. Nguyễn Thị Trường An 200.000 VNĐ
89 PT. Nguyễn Thị Thu Thuỷ 2.000.000 VNĐ
90 PT. Nguyễn Thị Ái Liên 1.000.000 VNĐ
91 PT. Phùng Thị Ngạn 5.000.000 VNĐ
92 PT. Phùng Chí Minh, Trần Thị Thìn 3.000.000 VNĐ
93 Các cháu Lâm, Như, Long 2.000.000 VNĐ
94 Các cháu Khang, Lân, Linh 3.000.000 VNĐ
95 PT. An Nghiêm 30.000.000 VNĐ
96 PT. An Lý  Long An  200.000 VNĐ
97 Ngô Lê Quỳnh Diễm Bình Thạnh 500.000 VNĐ
98 Ngô Lê Quỳnh Tiên Bình Thạnh 500.000 VNĐ
99 Đinh Hoàng Thông Bình Thạnh 500.000 VNĐ
100 Lê Thị Thu Trang Bình Thạnh 500.000 VNĐ
101 Tô Quốc Quyền Ngân Bình Thạnh 500.000 VNĐ
102 Nguyễn Thị Bạch Liên - Tân Phước Huấn Phú Nhuận 500.000 VNĐ
103 Lê Thị Ngọc Mỹ - Liên Mỹ 1.950.000 VNĐ
104 Nguyễn Trương Tấn Thuận - Chú Quảng Nghĩa
105 Nguyễn Thị Minh - Liên Minh
106 Nguyễn Văn Thắng - Pháp Thiện
107 Bùi Mạnh
108 Phan Thanh Phong - Minh Độ Tân Phú
109 Huỳnh Văn Mười
110 Huỳnh Văn Oanh
111 Huỳnh Văn Quang
112 Huỳnh Văn Kiệt
113 Phan Thị Hạnh
114 Huỳnh Thị Mỹ Thang
115 Huỳnh Thị Tuyết Mai
116 Nguyễn Thị Hai - An Như 500.000 VNĐ
117 Nguyễn Thị Huyền Dung 1.200.000 VNĐ
118 Nguyễn Thị Năng 500.000 VNĐ
119 Phạm Văn Xuyến 1.000.000 VNĐ
120 Gia đình Phật tử Như Bảo Michigan- Mỹ 50 USD
121 Nguyễn Văn Tuấn Chung cư Ba Son - Gò Vấp 500.000 VNĐ
122 Một Phật tử không ghi tên 1.000.000 VNĐ
123 Một Phật tử không ghi tên 500.000 VNĐ
124 Một Phật tử không ghi tên 2.000.000 VNĐ
125 Trần Huỳnh Mai 2.300.000 VNĐ
126 Bùi Thị Vân Anh
127 Nguyễn Thị Hương
128 Nguyễn Ngọc Quỳnh Mai
129 Lê Ánh Loan
130 Trần Thị Tiền
131 Mai Văn Điền
132 Nguyễn Mạnh Tuấn
133 Võ Thành Lộc
134 Võ Ngọc Thanh
 135  Nguyễn Thị Kim Long  1.000.000 VNĐ
136 Dương Kim Lộc 1.000.000 VNĐ
137 Nguyễn Thị Xuân 1.000.000 VNĐ
138 Dương Thiên Kim 200.000 VNĐ
139 Nguyễn Thị Thu 1.000.000 VNĐ
140 Đặng Quang Vinh 400.000 VNĐ
141 Một Phật không ghi tên 1.000.000 VNĐ
142 Một Phật không ghi tên 100.000 VNĐ
143 Nguyễn Thị Thanh Thủy 300.000 VNĐ
144 Nguyễn Trọng Nhựt 100.000 VNĐ
145 Gia đình Cô Ba 1.000.000 VNĐ
146 Võ Thị Yến Nhi 210.000 VNĐ
147  Bùi Kim Khoái  500.000 VNĐ
148 Bùi Thị Kim Anh An Kim 500.000 VNĐ
149 PT. An Mỹ Effurt, Đức quốc 200 Euro
150 PT. Diệu Sơn, Vạn Hoa, Hà Effurt, Đức quốc 500 Euro
151 PT. Lê Thị Trúc Giang 500.000 VNĐ
152

PT. Hứa Hoàng Long

1.000.000 VNĐ
153 PT. Hứa Hoàng Long 500.000 VNĐ
 154  PT. An Tịnh  500.000 VNĐ
155  PT. Diệu Khánh  Cheb, CH.Séc   50 EURO
156 PT. Hưng Hạnh Cheb, CH.Séc 100 EURO
157 PT. Từ Vân Cheb, CH.Séc 1000 KR
158 Chùa Giác Đạo Cheb, CH.Séc 500 EURO
 159  Mạc Tuê Tương  200.000 VNĐ
 160  Lương Pháp Thư  200.000 VNĐ
161 Mạc Pháp Hải 100.000 VNĐ
162 Mạc Huệ Nhi 100.000 VNĐ
163 Mạc Trí Lân 100.000 VNĐ
164 Lê Minh Hùng 100.000 VNĐ
165 Bùi Thị Yến Oanh 100.000 VNĐ
166 Lê Tường Vi 100.000 VNĐ
167 Lê Tấn Đạt 100.000 VNĐ
168 Tống Khải Minh - Huỳnh Lệ Yên 500.000 VNĐ
169 Châu Huệ Linh 100.000 VNĐ
170 Lý Ngọc Bình 50.000 VNĐ
171 Lý Thục Hàng 100.000 VNĐ
172 Quách Bỉ Lương 50.000 VNĐ
173 Thiệu Trấn Đường 200.000 VNĐ
174 Trần Huệ Khánh 200.000 VNĐ
175 Thiệu Bội Linh 100.000 VNĐ
176 Dương Tấn Muội 100.000 VNĐ
177 Trần Tố Liên 100.000 VNĐ
178 Dương Ái Tâm 100.000 VNĐ
179 Dương Huệ Hồng 100.000 VNĐ
180 Dương Huệ Phương 100.000 VNĐ
181 Dương Huệ Linh 100.000 VNĐ
182 Dương Quảng Điền 500.000 VNĐ
183 Bùi Đỗ Diệu Minh 500.000 VNĐ
184 Bùi Đỗ Diệu Dụng 100.000 VNĐ
185 Bùi Pháp Nam 100.000 VNĐ
186 Dương Pháp Huệ 100.000 VNĐ
187 Bùi Pháp Đức 100.000 VNĐ
188 Bùi Pháp Hào 100.000 VNĐ
189 Bùi Pháp Đạt 100.000 VNĐ
190 Chị Lâm Thuý Phùng 2.000.000 VNĐ
191 Chị Thuỵ Diễm  500.000 VNĐ
192 Bé Trần Minh Quân 1.000.000 VNĐ
193 Bé Trần Đông Quân 50.000 VNĐ
194 Bé Nguyễn Thiều Tuệ Mẫn 1.000.000 VNĐ
195 Thiều Bạch Mai 2.000.000 VNĐ
196 Đỗ Ngọc Hà 500.000 VNĐ
197 PT. Nghiêm Tĩnh  Praha 10, CH.Séc 300 Euro
198 PT. Như Thảo 500.000 VNĐ
199 Nguyễn Thị Nga 100.000 VNĐ
200 PT. An Tuệ Nhã - Diệu Trí Efurt, Đức quốc 500 Euro
201 Diana Thuỷ Tiên Efurt, Đức quốc 50 Euro
202 PT. Chùa Giác Đạo TP.Cheb, CH.Séc 500 Euro
203 PT. Hưng Hạnh CH.Séc 100 Euro
204 PT. Diệu Bạch - Trịnh Thị Hồng Vân CH. Séc 20 Euro
205 PT. Thiện Vân CH. Séc 20 Euro
206 PT. Khánh Quang Chùa Giác Minh, CH.Séc 200 USD
207 PT. Mạnh Huyền CH. Séc 50 Euro
208 PT. An Như Thọ  CH. Séc 2.000 KC
209 PT. Tâm Trung Tuệ CH. Séc 300 USD
210 PT. Khánh Đức Thông, An Đức Diệu  Đức quốc 100 USD
210 PT. An Trúc CH.Sec 300 USD
211 PT. Trần Nguyễn Quỳnh Trâm 1.000.000 VNĐ
 212  Nguyễn Thị Thanh Phước  Michigan, USA  200 USD
213 Nguyễn Thị Đào Bình Phước 1.000.000 VNĐ
214 Nguyễn Thị Hợi Bình Phước 1.000.000 VNĐ
215 Nguyễn Thị Hoa Bình Phước 1.000.000 VNĐ
216 Nguyễn Thị Hồng Loan Bình Phước 1.000.000 VNĐ
217 GĐ. Hồ Quang Minh 1.000.000 VNĐ
218 Bé Phạm Hồ Chiêu Quân 100.000 VNĐ
219 Nguyễn Phú Xuân 100.000 VNĐ
220 Hồ Quang Minh 100.000 VNĐ
221 Đặng Thị Liên - Như Hoàng Michigan, USA 300 USD
222 PT. La Tuyết Lệ Q.Gò Vấp 500.000 VNĐ
223 PT. Lư Thị Bảo Yến TP. Đà Lạt 200.000 VNĐ
224 PT. Diệu Tính  Q.1 300.000 VNĐ
225 PT. Chơn Thành Na Uy 1.000 USD
226 PT. Nguyên Hiếu Chùa Giác Minh, CH.Séc 2.000 Kc
227 Nguyễn Văn Hùng 2.000.000 VNĐ
228  PT. Ngô Vưing Bảo - Giác Diệu Trâm 5.000.000 VNĐ
229 PT. Nguyễn Thọ Ngọc Hương - Diệu Ngọc 100 USD
230 PT. Lạc Trần Thục Trinh - Diệu Khiết 2.500.000 VNĐ
231 PT. Phạm Thị Trang - Ngiêm Trang 500.000 VNĐ
232 PT. Diệu Mai 1.000.000 VNĐ
233 PT. Nguyễn Trọng Ba 200 USD
234 Diệu Tín 500.000 VNĐ
235 Trung Tịnh Ngọc 100.000 VNĐ
236 Diệu Hoa (1) 100.000 VNĐ
 237 Diệu Nhàn 100.000 VNĐ
 238 Chúc Hạnh 500.000 VNĐ
 239 Liên Phượng 100.000 VNĐ
 240 Liên Lệ 50.000 VNĐ
 241 Liên Phúc 500.000 VNĐ
 242 Tuệ Đức 500.000 VNĐ
243  Khánh Hoa 50.000 VNĐ
244  Trung Chơn Sáng 500.000 VNĐ
245  Ngô Thị Thưởng 50.000 VNĐ
246  Diệu Hồng 200.000 VNĐ
247  Nguyễn Thị Duyên 100.000VNĐ
248  Trung Chơn Chánh 200.000 VNĐ
249  Nguyễn Thị Rính 500.000 VNĐ
250  Trung Diệu Vân 100.000 VNĐ
251  Bùi Thị Làn 100.000 VNĐ
252  Diệu Mỹ (2) 100.000 VNĐ
253  Liêm Chiền 1.000.000 VNĐ
254  Liên Hoằng 1.000.000 VNĐ
255  Ngoan Cty ( Bảo Long) 5.000.000 VNĐ
256 

Dong Vĩnh

50.000 VNĐ
257  Diệu Quý 100.000 VNĐ
258  Trung Tịnh Chơn 200.000 VNĐ
259  Diệu Huệ 200.000 VNĐ
260  Nguyễn Thị Cẩm Hương 50.000 VNĐ
261  Liên Hương 100.000 VNĐ
262  Tịnh Phước 100.000 VNĐ
263  Liên Diệp 100.000 VNĐ
264  Diệu Hoa (2) 100.000 VNĐ
 265 Tăng Thị Tuyết 100.000 VNĐ
266  Diệu Mỹ (1) 500.000 VNĐ
267  PT. Không Ghi Tên 700.000 VNĐ
268  PT. Không Ghi Tên 300.000 VNĐ
269  Lê Thanh Đảm 200.000 VNĐ
270  Võ Thị Dung 200.000 VNĐ
271  Phạm Minh Dũng 100.000 VNĐ
272  An Tuệ Định 200.000 VNĐ
273  Huỳnh Tấn Phát 100.000 VNĐ
274  Phạm Thị Hoa 100.000 VNĐ
275  Trung Đơn Giải 100.000 VNĐ
276  Diệu Thuận 300.000 VNĐ
277  PT. Không Ghi Tên 500.000 VNĐ
278  Diệu Hương 100.000 VNĐ
279  Nguyên Lai 150.000 VNĐ
290  Phan Võ Trúc Anh 200.000 VNĐ
291  Phan Võ Anh Huy 200.000 VNĐ
292  Võ Thị Thanh Thủy 200.000 VNĐ
293  Diệu Thủy 1.000.000 VNĐ
294  Diệu Minh 1.000.000 VNĐ
295 

Diệu Hoa

1.000.000 VNĐ
296  Nguyễn Thị Bích Hà 200.000 VNĐ
297  Thái Nguyễn Gia Thịnh 1.000.000 VNĐ
298  Dương Thị Chính Thanh Đa 200.000 VNĐ
299  Trí Vinh - Hoa Tâm Gò Vấp 1.000.000 VNĐ
300  Duy Long Bình Tân 500.000 VNĐ
301  PT. Không Ghi Tên 200.000 VNĐ
302 PT. Đặng Ngọc Thật 1.000.000 VNĐ
303 Lâm Thị  Thu Nguyệt 2.300.000 VNĐ
304 PT. Hoa Tâm 500.000 VNĐ
305 Gia đình Phật tử Minh Thành USA  1.000 USD
306  Phật tử Đồng Hương USA 1.000 USD
307  PT. Khánh Minh Đạt 3.000.000 VNĐ 
308 PT. An Tuệ Minh 2.000.000 VNĐ
309 Bobby 800.000 VNĐ
310 PT. Diệp Chánh 100.000 VNĐ
311 PT. Lệ Thu 100.000 VNĐ
312 PT. Kiết Tường 5.000.000 VNĐ
313 ành Thành Thái 1.000.000 VNĐ
314 PT. Thu Thuỷ Q.7 1.000.000 VNđ
315 PT. Diệu Thanh Tâm 1.000.000 VNĐ
316 PT. Bé Ti - Như Thanh 1.000.000 VNĐ
317 PT. Thu Trang Q.7 1.000.000 VNĐ
318 PT. Hoa Tâm Q.7 500.000 VNĐ
319 PT. Tường Vân Q.8 500.000 VNĐ
320 Bé Hiền Lạc Q.8 100.000 VNĐ
321 PT. Tâm Q.8 100.000 VNĐ
322 PT. Linh Tuyết Anh Trang  700.000 VNĐ
323 PT. Trần Minh Phương - An Chi 5.000.000 VNĐ
324 PT. Đỗ Dương Thảo Nhi  100.000 VNĐ
325 PT. Hồng Quang Phát   100.000 VNĐ
326 PT. Hồng Tiểu Linh 100.000 VNĐ
327 PT. Nguyễn Tuấn Kiệt 500.000 VNĐ
328 PT. Võ Thị Điệp

500.000 VNĐ

329  PT. Nguyễn Khánh An - An Tuệ Tịnh  Úc 10.000.000 VNĐ
330 PT. Đinh Hoàng Long 978.000 VNĐ
 331  PT. Không Ghi Tên  200.000 VNĐ
332 PT. Không Ghi Tên Q.10 1.000.000 VNĐ
333 Nguyễn Thị Minh Châu - Nhuận Tâm Đắc Lắc 1.000.000 VNĐ
334 Lê Thị Kim Hương Q. Phú Nhuận 200.000 VNĐ
335 Huỳnh Ngọc Dung - Mỹ Dung Tiền Giang 500.000 VNĐ
336 Khánh Nhật Tú Q. Gò Vấp 500.000 VNĐ
337 Đoàn Thị Tuyến 100.000 VNĐ
338 Lê Thị Tuyến - Tâm Vạn 500.000 VNĐ
339 Lê Thị Yến - Tâm Nghiêm 200.000 VNĐ
340 Đơn Thị Mơn Q. Bình Thạnh 300.000 VNĐ
341 Phan Thị Thanh Thủy - Ngọc Hiền Q. Bình Thạnh 200.000 VNĐ
342 Dương Vũ Hưng 50.000 VNĐ
343 Trần Thị Nhã Phúc 50.000 VNĐ
344 Võ Trung Hải 100.000 VNĐ
345 Nguyễn Huỳnh Trang - Hương Khanh 200.000 VNĐ
346  Nhóm Phật tử chị Thanh Hướng  Thủ Đức 3.200.000 VNĐ
347 GĐPT. Phạm Quang Thành - Hoàng Hồng Hạnh   3.000.000 VNĐ
348 PT. Lương Thị Hải Ngân  4.000.000 VNĐ
349 Một tín chủ không ghi tên 300.000 VNĐ
350 PT. Phan Minh Anh Q.12 2.000.000 VNĐ
351 Nguyễn Triệu Phương Oanh Q.8 2.000.000 VNĐ
352 Bùi Ngọc Oanh Q.12 500.000 VNĐ
353 Trần Thị Kim Nga - Huệ Phước 200.000 VNĐ
354 Nguyễn Phi Hùng - Nguyên Quốc Q.1 500.000 VNĐ
355 Trương Thị Kiều Oanh Q.12 200.000 VNĐ
356 PT. không ghi tên 100.000 VNĐ
357 Nguyễn Thị Huệ Củ Chi 100.000 VNĐ
358 Lâm Kim Xinh - Thanh Lộc  2.000.000 VNĐ
359 Lê Văn Sơn Thanh Hóa 100.000 VNĐ
360 Lê Viết Khôi Thanh Hóa 100.000 VNĐ
361 Lê Ngọc Anh Thư Q.4 400.000 VNĐ
362 PT. Thoa Nguyễn  Canada 100 CAD
363 PT. Như Đức Q.12 1.000.000 VNĐ
364 PT.Nguyễn Thị Phước An 200.000 VNĐ
365 PT.Dương Thị Thu, Dương Thị Bình, Đặng Thị Mùa Bình Thuận 3.000.000 VNĐ
366 PT.Nguyễn Hùng Cường 300.000 VNĐ
 367  Trần Phương Trương  Q.12  200.000 VNĐ
 368  Trần Thúy Lan  Q.7  500.000 VNĐ
369 Lê Thị Thanh Vân - Diệu Tường Q.7 300.000 VNĐ
370 Nguyễn Thị Ánh - An Minh Q.12 1.000.000 VNĐ
371 Thanh Kháng Q.3 200.000 VNĐ
372 Hoằng Hiến Q.3 150.000 VNĐ
373 Lưu Tiến Đạt Q. Bình Thạnh 1.000.000 VNĐ
374 Nguyễn Ngọc Bích Trâm Q.1 1.000.000 VNĐ
375 Lê Anh Thư Q.6 500.000 VNĐ
376 Lê Anh Khoa Q.6 200.000 VNĐ
377 Chúc Thủy Q.7 500.000 VNĐ
378 Diệu Hoa Q.7 2.000.000 VNĐ
379 Huỳnh Thị Kim Phụng Q. Phú Nhuận 1.000.000 VNĐ
380 Phạm Lê Anh Thư Củ Chi 200.000 VNĐ
381 Phạm Lê Kim Xuyến Củ Chi 100.000 VNĐ
382 Nguyễn Thị Tuyền 100.000 VNĐ
383 PT. Không Ghi Tên 500.000 VNĐ
384 Bùi Thị Lành 500.000 VNĐ
385 Trần Thị Rằng 100.000 VNĐ
386 Nguyễn Thị Thanh 100.000 VNĐ
387 Bùi Thị Cúc 300.000 VNĐ
389 Liên Nghiêm 100.000 VNĐ
390 PT. Không Ghi Tên 50.000 VNĐ
391 Diệu Hải 200.000 VNĐ
392 Phạm Thị Nhiều 200.000 VNĐ
3939 Lưu Thị Hồng 200.000 VNĐ
394 Nguyễn Thị Hồng Nhung 500.000 VNĐ
395 Nguyễn Thị Bích Thu 100.000 VNĐ
396 PT. Không Ghi Tên 100.000 VNĐ
397 PT. Không Ghi Tên 200.000 VNĐ
398 Viên Hảo 100.000 VNĐ
399 Ngọc Dũng 100.000 VNĐ
400 Nguyễn Thị Kim Loan 50.000 VNĐ
401 Hoàng Thủy Lợi 50.000 VNĐ
402 PT. Không Ghi Tên 100.000 VNĐ
403 Trần Tiểu Phụng 200.000 VNĐ
404 Hoàng Thị Thu Hiền 500.000 VNĐ
405 Nguyễn Thị Thùy Oanh 600.000 VNĐ
406 Nguyên Hoàng Q.4 1.000.000 VNĐ
407 Hồ Thanh Tân 1.000.000 VNĐ
408 Ngọc Thủy 150.000 VNĐ
409 PT. An Bình, Nguyễn Đình Châu Ba Lan 10.000.000 VNĐ
410 PT. Liên Vinh, Khánh Ngộ Tâm - Nguyễn Duy Phương Hà Nội 5.000.000 VNĐ
411 PT. Trần Thị Ngọc Nhi 400.000 VNĐ
 412  Huỳnh Thị Làm  100.000 VNĐ
413 Phan Thị Nghĩa 150.000 VNĐ
414 Bùi Thị Chín 100.000 VNĐ
415 Hồ Thị Kim Loan 100.000 VNĐ
416 Nguyễn Thị Hằng 1.000.000 VNĐ
417 Ngiêm Ấu Phong 100.000 VNĐ
418 Bồ Thị Liễu 200.000 VNĐ
419 Cao Thị Cúc 200.000 VNĐ
420 PT. Diệu Phẩm 500.000 VNĐ
421 Hồng Hoa 500.000 VNĐ
422 GĐ PT Diệu Thiện 1.000.000 VNĐ
423 Lê Thị Điệp - Tâm Thành 3.000.000 VNĐ
424 PT. Tâm Nghĩa - Tâm Hạnh 500.000 VNĐ
424 PT. Khiêm Nguyên 500.000 VNĐ
425 Svein Crik Wirstad - Malmfrid Loan Wirstad - Dược Huệ Chơn 10.000.000 VNĐ
426 Vũ Thuý Nga 100.000 VNĐ
427

Gia đình PT. Thọ Pháp, Diệu Tường

(Cúng dường sửa chửa ba pho tượng Tam Thế Phật trong chánh điện TVKA II 

Thụy Điển 15.000 USD
428 PT. Nhuận Pháp Thụy Điển 500 USD
429 Trần Thị Phương Thảo 1.500.000 VNĐ
430 Phạm Thị Nở 2.000.000 VNĐ
431 Nguyễn Thị Tuyến 200.000 VNĐ
432 Nguyễn Thị Thu Vân 200.000 VNĐ
433 Huỳnh Thị Chín 200.000 VNĐ
434 Trần Văn Tuấn 500.000 VNĐ
435 Hoàng Thị Thủy 100.000 VNĐ
436 Nguyễn Văn Lâm 100.000 VNĐ
437 CLB vui khỏe CV Làng Hoa Gò Vấp 1.970.000 VNĐ
438 Thiện Tâm 300.000 VNĐ
439 Một Phật tử không ghi tên 5.700.000 VNĐ
440 PT. Nguyễn Thị Phượng 300.000 VNĐ
441 Một Phật tử không ghi tên 2.415.000 VNĐ
442 Nguyễn Thị Hoàng Yến Canada 550 CAD
443 Nguyễn Văn An 200.000 VNĐ
444 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 200.000 VNĐ
445 Nguyễn Xuyên Duyên 200.000 VNĐ
446 Nguyễn Thị Thắm 200.000 VNĐ
447 Phạm Ngọc Oanh 1.500.000 VNĐ
448 Đài Truyền Hình TP HCM 200.000 VNĐ
449 PT. Khánh An 200.000 VNĐ
450 Bùi Đình Thức 200.000 VNĐ
451 PT. Phước Khánh 200.000 VNĐ
452 PT. Không Ghi Tên 50.000 VNĐ
453 Nguyễn Thanh Tuấn 50.000 VNĐ
454 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 200.000 VNĐ
455 Đỗ Quốc Trường Hoa 1.000.000 VNĐ
456 Bùi Thị Tường 200.000 VNĐ
457 PT. An Huệ Minh 500.000 VNĐ
458 Cẩn Thị Trung 200.000 VNĐ
459 Hoàng Văn Hải 200.000 VNĐ
460 PT. An Trúc 200.000 VNĐ
461 Thiện Tâm+ Sơn Hà 1.000.000 VNĐ
462 Võ Minh Hiếu 400.000 VNĐ
463 PT. Không Ghi Tên 200.000 VNĐ
464 Dương Văn Thuận 200.000 VNĐ
465 Nguyễn Văn Luân 500.000 VNĐ
466 PT. Khánh Bảo 2.000.000 VNĐ
467 PT. Diệu Chi (Thu) Newyork, USA 2.300.000 VNĐ
468 PT. Phạm Thị Đẹp Phú Quốc, Kiên Giang 2.000.000 VNĐ
469 Nhóm Facebook Phạm Cin 21.600.000 VNĐ
470  Anh chị Đình Đang - Minh Tú Q.12   5.000.000 VNĐ
471 Một Phật tử không ghi tên 500.000 VNĐ
472  PT. An Phúc Hậu  20.000.000VNĐ
473 PT. Nguyễn Yến Linh 5.000.000 VNĐ
 474 Trần Thúy Ngọc 200.000 VNĐ
475 Bùi Tường Vy 1.000.000 VNĐ
476 Bùi Thanh Trúc 400.000 VNĐ
477 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết 500.000 VNĐ
478 PT. không ghi tên 1.000.000 VNĐ
479 PT. An Viên Đức 1.000.000 VNĐ
480 PT. không ghi tên 500.000 VNĐ
481 Nông Thị Đào 50.000 VNĐ
482 Đàm Thị Tuyết 50.000 VNĐ
483 Trần Thị Lan - Diệu Hương 200 USD
484 PT. Nguyễn Thị Diệu Hương 2.000.000 VNĐ
485 Nguyễn Ngọc Đông Phương 500.000 VNĐ
486 Nguyễn Thị Thu Trang 200.000 VNĐ
487 Nguyễn Thị Trang 100.000 VNĐ
488 Võ Thị Tuyết Thu 200.000 VNĐ
489 PT. không ghi tên 300.000 VNĐ
490 Phạm Thị Huệ 200.000 VNĐ
491 PT. không ghi tên 100.000 VNĐ
492 Lê Thị Huệ 200.000 VNĐ
493 Nguyễn Thị Tươi 100.000 VNĐ
494 Nguyễn Thj Nguyệt 500.000 VNĐ
495 Võ Thị Thanh Tâm - Trần Thị Mỹ Tiên - Trần Thị Mỹ Dung 500.000 VNĐ
496 Nguyễn Thị Tiến 200.000 VNĐ
497 Nguyễn Văn Quang - Võ Thị Hảo 200.000 VNĐ
498 Trần Thị Xuân Lan 500.000 VNĐ
499  PT. Nhuận Phước Efurt, Đức Quốc  500 Euro
500  PT. Chiến Thường Efurt, Đức Quốc 30 Euro
501 PT. Đặng Thu Thuỷ 500.000.000 VNĐ
502  PT. Đỗ Thuý Quỳnh CHLB. Đức

200 Euro

503 PT. Trâm Anh Đường Trần Quang Diệu, Q.3, TP.HCM 100.000.000 VNĐ
504 PT. An Tuệ Hương USA 250 USD 
505 PT. Lê Anh Vy 100.000 VNĐ
506 Trần Ngọc Minh Thư 200.000VNĐ
507 Nghiêm Thị Hằng 500.000 VNĐ
508 PT. Diệu Ánh 300.000 VNĐ
509 Lâm Thị Mai 500.000 VNĐ
510 Đỗ Thị Tố Yến 500.000 VNĐ
511

Đỗ Thị Tố Thanh

500.000 VNĐ
512 Đỗ Thị Mỹ Cầm 500.000 VNĐ
513 Đỗ Thành Phú 500.000 VNĐ
514 Phan Thị Mai Trang 100.000 VNĐ
515 Chúc Trường 200.000 VNĐ
516 PT. Không Ghi Tên 1.000.000 VNĐ
517 Quan Mỹ Lệ 1.000.000 VNĐ
518 Đặng Thị Hoài Thu 200.000 VNĐ
519 Lưu Thúy Hường 500.000 VNĐ
520 Nguyễn Thị Nguyễn Tuyến 500.000 VNĐ
521 PT. An Mỹ Trần - An Tuệ Hương  Cali, USA 200 USD
522 PT.Lê Hồ Bích Trâm - An Phúc Kim
500.000 VNĐ
523  Thùy Linh 100.000 VNĐ
524 Nguyễn Thị Đường 3.000.000 VNĐ
525 Trương Huyền Trang 100.000 VNĐ
526 PT. Chúc Giám 100.000 VNĐ
527 Lê Thị Tuyết Loan 200.00 VNĐ
528 Nguyễn Thị Hoa 500.000 VNĐ
529 Nguyễn Kim Oanh 2.000.000 VNĐ
530 Nguyễn Thị Thắm 100.000 VNĐ
531 Khưu Thị Minh Phụng 100.000 VNĐ
532 Trần Văn Phú 200.000 VNĐ
533 Hoàng Nghĩa Thuận 1.000.000 VNĐ
534

PT.Nguyễn Diệu Phương

Florida, USA 1.000 USD
535 PT.Trần Thị Đoan Trinh 5.000.000 VNĐ
536  GĐ Đức Diệu Hỷ  500.000 VNĐ
537 PT.An Đào 200.000 VNĐ
538 PT.Nguyễn Thị Kim Loan 500.000 VNĐ
539 PT.Nguyễn Thị Ráng 100.000 VNĐ
540 PT.Lê Thị Tuyết Lan 100.000 VNĐ
541 PT.Trần Văn Cưa 100.000 VNĐ
542 PT.Lữ Công Trung 100.000 VNĐ
543 PT.Trần Thị Thuý Liễu 100.000 VNĐ
544 PT.Nguyễn Thị Thoa 100.000 VNĐ
545 PT.Hoa Nghiêm 500.000 VNĐ
546 PT.Trần Hương Lan 500.000 VNĐ
547 PT.Võ Phan Lệ Nguyên 100.000 VNĐ
548 PT.Lê Thị Mười 500.000 VNĐ
549 PT.Nguyễn Thii Trường - Thanh Tâm 500.000 VNĐ
550 PT.Hoàng Cao Sơn 200.000 VNĐ
551 PT.Nguyễn Thị Thắm 200.000 VNĐ
552 GĐPT Đặng Thị Loan 1.700.000 VNĐ
553 PT.Nguyễn Thị Kim Chi 100.000 VNĐ
554 PT.Trương Minh Nhàn 100.000 VNĐ
555 PT.Trương Thị Lệ Mỹ 200.000 VNĐ
556 PT.Đỗ Văn San 50.000 VNĐ
557 PT.Trương Thị Như Ý 200.000 VNĐ
558 PT.Trương Trần Khánh Trúc 100.000 VNĐ
559 PT.Trần Thị Hoa 50.000 VNĐ
560 PT.Minh Lý 200.000 VNĐ
561 PT. Võ Thị Vy 100.000 VNĐ
562 GĐPT Phạm Thị Hà 500.000 VNĐ
563 PT. Nguyễn Minh Tâm 100.000 VNĐ
564 PT.Nguyễn Thị Tố Uyên 200.000 VNĐ
565 PT.Nguyễn Mai Kim Thảo 200.000 VNĐ
566 PT.Huệ Ân 200.000 VNĐ
567 PT.Nguyễn Thị Dương  100.000 VNĐ
568 PT. Nguyễn Bá Gang 100.000 VNĐ
569 PT. Nguyễn Thị Lanh 500.000 VNĐ
570 PT.Khương Thị Nhiên - Diệu Thiên 200.000 VNĐ
571 PT. Nguyễn Văn Phương 200.000 VNĐ
572  PT.Nguyễn Thị Hai  30.000.000 VND
573  Nguyễn Thị Hai  20.000.000 VNĐ
574 Đặng Thị Trâm 100.000 VNĐ
575 Nguyễn Văn Hoan 200.000 VNĐ
576 PT. không ghi tên 1.000.000 VNĐ
577 PT. không ghi tên 1.000.000 VNĐ
578 Lê Hoài Thanh - Tánh Giác 500.000 VNĐ
579 GĐ Thầy Trung Nghiêm 2.000.000 VNĐ
580 Đoàn Văn Khanh 300.000 VNĐ
581 Nguyễn Thanh Thảo 200.000 VNĐ
582 Cao Thị Nhung 200.000 VNĐ
583 Huỳnh Thúy Phương 500.000 VNĐ
584 Trần Hữu Lộc 200.000 VNĐ
585 Nguyễn Văn Đạo 200.000 VNĐ
586 Lương Ngọc Tánh 200.000 VNĐ
587 PT.Trần Thị Năm 100 USD
588 PT. Diệu Trí Kiên Giang 100.000 VNĐ 
589   Trần Thị Thuý và nhóm Phật tử Quận 7 2.000.000 VNĐ
560 PT.Trần Mỹ Linh - Liên Linh 1.000.000 VNĐ
561  Chị Ngân (Công ty Lá Tía Tô)  2.000.000 VNĐ

562

Nhóm Phật tử chị Từ Ý, USA

1,050 USD

563 Hồng Vĩnh Chí 2,000,000 VNĐ
564 Trần Thị Toàn 300.000 VNĐ
565 Phật tử Chùa Giác Đạo CH. Séc 2.000 Euro
566 PT.Hà Kim Ngọc  10.000.000 VNĐ
567 Đặng Văn Thành 2.000.000 VNĐ
568 Lê Huỳnh Tuấn Kiệt 5.000.000 VNĐ
569 Lê Thuý Anh 3.000.000 VNĐ
570  Ngô Thị Kim Nhung  1.000.000 VNĐ
571 Ngô Minh Diệu Mỹ
1.000.000 vnđ 
572 Trần Thanh Nhã 1.000.000 vnđ
573 Tăng Yến Phượng 2.000.000 vnđ 
574 Trần Hoài Thương 2.000.000 vnđ 
575 Trương Lộc Hoàng 1.000.000 vnđ 
576 Bùi Thị Huyền Trân 1.000.000 vnđ 
577 Trần Thị Phương Dung 5.000.000 vnđ 
578 Nguyễn Thị Tuyến 1.000.000 vnđ 
579 Lê Thị Thủy 1.000.000 vnđ 
580 Lạc Kiệt Mai  1.000.000 vnđ 
581 Nguyễn Văn Hiếu 7.000.000 vnđ 
582 Nguyễn Trúc Anh 1.000.000 vnđ 
583 Đỗ Thị Phượng Hoàng 2.000.000 vnđ 
584 Lê Quốc Nam 2.000.000 vnđ 
585 Nguyễn Khoa Hoa Thuần 5.000.000 vnđ 
586 Cao Trương Sơn Huy 1.000.000 vnđ 
587 Trần Đức Hoàng 1.000.000 vnđ 
588 Một Phật tử không ghi tên 2.000.000 vnđ
589 Ngô Tấn Long
2,000,000 VNĐ
590  Nguyễn Đức Thành
2,000,000 VNĐ
591  Khưu Thị Ngọc Linh
2,000,000 VNĐ
592  Huỳnh Văn Tiết
2,000,000 VNĐ
593 Nguyễn Thủy Khánh Phương, Trần Thị Hồng, Chu Kim Ngọc
5,000,000 VNĐ
594  Tùng Thị Hồng Thắm
2,000,000 VNĐ
595  Nguyễn Ngọc Huy
1,000,000 VNĐ
596  Trần Thị Thuỳ Linh
2,000,000 VNĐ
597   
 
 
598  Trần Tuấn Mãng
2,000,000 VNĐ
599  Lê Mai Canh
1,000,000 VNĐ
 600  Huỳnh Thị Ngọc Ánh  1.000.000 VNĐ
 601  Võ Trọng Khánh  1.000.000 VNĐ
602 
603  Lê Quang Chinh  15.000.000 VNĐ
 604  Nguyễn Hữu Trọng  2.000.000 VNĐ
605   Trịnh Thị Duyên, Nguyễn Thị Thu Thảo  3.000.000 VNĐ
 606  Phan Thị Nga Phương 10.000.000 VNĐ 
 607  Đỗ Xuân Mãn, Trần Thị Xuân Thu  4.000.000 VNĐ
 608  Võ Ngọc Minh Châu  1.000.000 VNĐ
 609  PT. Diệu Tâm, Hambung, PT. An Đạo, Chị Thắm, Chị An Diễm  Dresden,Đức Quốc  5.000.000 VNĐ
610 Nguyễn Bùi Thiện Nam  2.000.000 VNĐ
611 Dương Thị Cẩm Vân  3.000.000 VNĐ
612  Nguyễn Thanh Danh 1.000.000 VNĐ 
613  Nguyễn Thị Kim Anh  1.000.000 VNĐ
614 Dương Chí Thiện 1.000.000 VNĐ
615 Nguyễn Thị Ngọc Vân  1.000.000 VNĐ
616 Đào Trung Hiếu 2.000.000 VNĐ
 617 Nguyễn Văn Thắng  1.000.000 VNĐ
618 Thái Thị Kim Loan 300.000 VNĐ
619 Nguyễn Trường Thanh  200.000 VNĐ
620 Trịnh Thị Kim Ngân 100.000 VNĐ
621 Trần Mỹ Linh 100.000 VNĐ
622 Phạm Thị Thu Huyền 200.000 VNĐ
623 Lê Thị Kim Hằng 100.000 VNĐ
624 Lê Thị Kim Nhàn 100.000 VNĐ
625 Nguyễn Quí Dần 3.000.000 VNĐ
626 Dương Thị Tuyết Nga 100.000 VNĐ
627 Nguyễn Ngọc Linh Thoại 50.000 VNĐ
628 Ngô Thị Tu Thảo  200.000 VNĐ
629 Đặng Tiến Vĩnh 300.000 VNĐ
630 Dung Minh Chinh 1.000.000 VNĐ
631 Phan Thị Xuân Thuỷ 3.000.000 VNĐ
632 Lê Băng Tâm 2.000.000 VNĐ
633 Huỳnh Văn Thành 3,000,000 VNĐ
634 Lê Thục Uyên 3,000,000 VNĐ
635 Một Phật tử không ghi tên 1.000.000 VNĐ
636  PT. Diệu Trí  Gò Vấp  1.000.000 VNĐ
637  Bùi Thị Mến  1.000.000 VNĐ
638  PT. Thiện Minh  1.000.000 VNĐ
639  PT. Nguyễn Thị Thuý Hằng  1.000.000 VNĐ
640

 Anh Nguyễn Văn Hòa,P. Tổng Giám đốc ACB 

20,000,000 VNĐ

641 Khánh Linh  500,000 VNĐ 
642  Kim Phụng  1,000,000 VNĐ 
 643 Hứa Yến Trúc          

2.000.000 VNĐ

644 Nguyễn Thị Yến Trinh 1.000.000 VNĐ 
 645  Lý Nguyễn Hải Dương  7.500.000 VNĐ
 646  Trần Thị Thu Nguyệt  5.000.000 VNĐ
647 Kỳ Vũ Tùng 3,000,000 VNĐ
648 Trần Thị Thu Nguyệt 5,000,000 VNĐ
649 Lê Kỳ Anh 5,000,000 VNĐ
 650  Ngô Tấn Long  5.000.000 VNĐ
651  Đỗ Quang Ngọc  10.000.000 VNĐ
652  Huỳnh Văn Trọng 1.000.000 VNĐ 
653 Đào Trung Hiếu 2.400.000 VNĐ
 654

Nhóm anh chị ngân hàng ACB gồm: chi nhánh HCM, Minh Khai, Trương Định, Ngã Bảy, Lê Ngô Cát .....

 20.000.000 VNĐ
 655  Ngô Thị Ngọc Loan  500.000 VNĐ
656 Phạm Thanh Bình 1.000.000 VNĐ
 657  PHAN THI NHA THANH  1.000.000 VNĐ
 658  TRAN CONG THANH  6.820.000 VNĐ
 659  PT. Giác Tâm Anh  1.000.000 VNĐ
660 Một Phật tử không ghi tên 30.000.000 VNĐ
 661  Phi Nguyễn  100 USD
 662  PT.Thiện Minh - Diệu Tuyền  Q.7  10.000.000 VNĐ
663 PT. Khánh Bảo, An Phương
Q.4 50.000.000 VNĐ

 664

 Bùi Thị Thùy Duyên  
 500.000 VNĐ

 665

 PT. Hồ Thị Kim Trang - Diệu Hoàng   Anh Quốc  1.000.000 VNĐ

 666

 PT. Pháp Minh   Q.3  5.000.000 VNĐ
667 Lương Thị Thu Tâm 500.000 VNĐ
668 Lê Kim Hoa 500.000 VNĐ
669 Lê Thị Xuyến 500.000 VNĐ
670 Nguyễn Thị Sáu 100.000 VNĐ
671 Nguyễn Thị Cái 100.000 VNĐ
672 Bùi Thị Châm 100.000 VNĐ
673 Nguyễn Thị Ba 100.000 VNĐ
674 Diệp Thị Anh 100.000 VNĐ
675 Chơn Tịnh Trinh 100.000 VNĐ
676 Nguyễn Văn Dũng 100.000 VNĐ
677 Trần Thị Minh Thúy 100.000 VNĐ
678 Cao Minh Nghĩa 1.000.000 VNĐ
679 PT. Thiện Chơn 500.000 VNĐ
680 PT. Bình Tịnh Ngọc 500.000 VNĐ
681 Lâm Thảo Vy 200.000 VNĐ
682 Trương Ngọc Huỳnh Trang 500.000 VNĐ
683 PT. An Minh Huệ 500.000 VNĐ
684 PT. Diệu Kiên 300.000 VNĐ
685 PT. An Tuệ Ngộ 500.000 VNĐ
686 Nguyễn Thị Huệ 100.000 VNĐ
687 Nguyễn Thị Ngọc Châu 100.000 VNĐ
688 Nguyễn Thị Kim Dung 100.000 VNĐ
689 Dương Quốc Quan 100.000 VNĐ
690 Trần Thị Bích Truyền 100.000 VNĐ
691 Nguyễn Minh Tuấn 100.000 VNĐ
692 Nguyễn Tuấn Nghĩa 100.000 VNĐ
693 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 100.000 VNĐ
694 Dương Minh Thanh 450.000 VNĐ
695  Ma Ngọc Phương Anh 200.000 VNĐ
696

Trần Thị Xuân Nga

500.000 VNĐ
697

Nguyễn Lê Thanh Bình

200.000 VNĐ
698  Ngô Văn Phương, Lê Trần Ý Mỹ 200.000  VNĐ
699  Nguyễn Thị Thu Hằng  500.000 VNĐ
700 Lê Hữu Hải Trí, Lê Hồ Diễm Tríc  500.000 VNĐ
701 Nguyễn Minh Tuấn 850.000  VNĐ
702 Dương Trí Thiện  1.400.000  VNĐ
703  Phạm Quang Tuấn 4.179.600 VNĐ
704 Đặng Gia Lâm  3.529.440   VNĐ
705 Huỳnh Quang Thế  2.500.000 VNĐ
706 Vũ Thị Liên  3.530.000 VNĐ
707 Lê kim Phụng 3.530.000  VNĐ
708 Trương Thế Phong 7.500.000 VNĐ
709 Đàm Hồng Yến  1.793.600  VNĐ
710 Nguyễn Thị kim Vân  3.300.000 VNĐ
711 Nguyễn Trúc  Anh 3.530.000 VNĐ
712 Nguyễn công Trứ  2.494.200  VNĐ
713 Nguyễn Hồng Nam  1.200.000 VNĐ
714 Lê Thị Thủy  2.500.000 VNĐ
715 Cán bộ viên chức ACB chi nhánh Tân Bình  11.692.000 VNĐ
716 Nguyễn Thị hoàng Anh  2.479.200 VNĐ
717 Phạm Thị Ngọc Thủy  1.793.600  VNĐ
718 Đinh Hoài Hạnh Vi 2.000.000  VNĐ
719 Lê Thị Thanh Vân  4.000.000  VNĐ
720 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  3.000.000  VNĐ
721 Lê kim Uyên  6.210.400  VNĐ
722 Lê Thị Bùi Linh, Vũ Ngọc An 2.501.820 VNĐ
723 Phan Thị Phương Lan  1.000.000 VNĐ
724 Võ Thành Trang 4.000.000  VNĐ
725 Lê Trọng Thanh Khương  2.000.000  VNĐ
726 Lê đăng Phương  4.000.000  VNĐ
727 Đinh Hoài Hạnh Vy  1.000.000 VNĐ
728 Tăng Yên Phương  2.026.800 VNĐ
729 Vương Từ Đạo  3.500.000  VNĐ
730 Một phật tử không ghi tên  500.000  VNĐ
731 Lưu Thị Tuyết Nhung - An Duyên 50.000.000 VNĐ
732 Trần Minh Phượng  1.000.000 VNĐ
733 PT. Diệu Hoàng 200.000 VNĐ
734 PT. Liên Nhung

200.000 VNĐ

735 Lê Thị Trúc Phương 100.000 VNĐ
736 Hồ Thị Tuyết 200.000 VNĐ
737 Lê Thị Mỹ Liên

200.000 VNĐ

738 Một phật tử không ghi tên  1.000.000 VNĐ       
739 Nguyễn Trần Anh Đông 500.000 VNĐ
740 PT. Thánh Hằng  200.000 VNĐ, 10 USD
741 Nguyễn Thị Phương Tuyền 200.000 VNĐ
742 Nguyễn Thị Thùy Oanh 500.000 VNĐ
743 Một phật tử không ghi tên  1.150.000 VNĐ
744 Nguyễn Thị Thùy Trang 500.000 VNĐ
745 Nguyễn Hồng Thu 200.000 VNĐ
746 Đỗ Phạm Thanh Thủy 1.000.000 VNĐ
747 Một phật tử không ghi tên  850.000 VNĐ
748 Tạ Minh Thiện 500.000 VNĐ
749 Nguyễn Thị Ngọc Thịnh 500.000 VNĐ
750  Phương Thi 500.000 VNĐ
751  Quế Anh
 500.000 VNĐ
752  Kim Nhung  200.000 VNĐ
753

Lưu Ngọc Cẩm Châu

 1.000.000 VNĐ
754 Huỳnh Bá Bích Vân   1.000.000 VNĐ
755 Gia Đình Liên Thu   500.000 VNĐ
756 Phương Thủy   200.000 VNĐ
757 Nghĩa Trung 300.000 VNĐ
758 Hồ Sỹ Linh 500.000 VNĐ
759 Trần Thị Loan  2.000.000 VNĐ
760 Nguyễn Thị Hồng 500.000 VNĐ
761 Nguyễn Thị Loan 100.000 VNĐ
762 Quách Ngọc Thanh 100.000 VNĐ
763 PT. Đào thị Thu Thủy-An Hương  1.000.000 VNĐ
764  PT.Lê Thị Khim Thu - An Nguyệt  500.000 VNĐ
765  Công Huyền Tôn Nữ Túy Vân - Nguyên Thảo  500.000 VNĐ
766  Lâm Tú Phụng  200.000 VNĐ
767  Văn Tuyết Như  200.000 VNĐ
768 Lâm Thị Hinh 200.000 VNĐ
769  Dương Lê Trúc Hà 300.000 VNĐ
770 Bùi Phạm Thiên Phú 1.000.000 VNĐ
771 Lý Thế Nghi - Khánh Nghi 500.000 VNĐ
772 Văn Tú Anh 200.000 VNĐ
773 Lý Bích Thanh 200.000 VNĐ
774 Hi Trần Trí Lễ _Khánh Minh Nghĩa 10.000.000 VNĐ
775 Hi Chí Hiền 10.000.000 VNĐ
776 Hi Trần Nhã Vân - An Thanh 10.000.000 VNĐ
777 Chiêu Phượng Vy 10.000.000 VNĐ
778 Lục Kim Chi - An Mỹ 10.000.000  VNĐ
 779   PT. Thanh Nhi  Đài Loan  2,000,000 VNĐ
 780 PT. Nguyễn Thị Thuỷ Tiên   1,700,000 VNĐ
 781 PT. Trần Thị Việt Hà   1,000,000 VNĐ
 782 PT. Đoàn Thị Giang   2,000,000 VNĐ
 783 PT. Trần Thị Bá Huyền - Quảng Diệu  500,000 VNĐ
 784 PT. Hứa Yến Trúc  5,015,000 VNĐ
 785
 Đinh Ánh Tuyết 500.000 VNĐ 
 786   Võ Thị Trâm   200.000 VNĐ 
 787   Ngô Vũ Hiếu  200.000 VNĐ 
 789   Nguyễn Thị Long Giang  100.000 VNĐ 
 790   Nguyễn Quy Dũng   100.000 VNĐ 
 791   Phạm Văn Thiện  3.000.000 VNĐ 
 792   Lê Sỹ Đạt  1.000.000 VNĐ 
 793   Nguyễn Ngọc Thạch  1.000.000 VNĐ 
 794   Hoàng Lê Kim Ngân  1.000.000 VNĐ 
 795   Lê Thị Hoài Phúc  700.000 VNĐ 
 796   Lý Trọng Sơn  200.000 VNĐ
 797   PT. Dược Diệu Hà   200.000 VNĐ 
 798   Trần Tuyết Vy  1000.000 VNĐ
 799   Trần Kim Thanh   500.000 VNĐ
 800  Trần Thị Kim Sa   100.000 VNĐ
 801  Trần Thị Ngọc Dung   100.000 VNĐ
 802   Trần Thị Hai   50.000 VNĐ
 803   Ngô Minh Thành   200.000 VNĐ
 804   Hồ Thị Diễm Hương   200.000 VNĐ
 805   PT. Huyền Diệu   50.000 VNĐ
 806  Đoàn Thị Thủ     1.000.000 VNĐ
 807 Phạm Thị Anh Đào     1.000.000 VNĐ
 808   Lê Văn Đức    1.000.000 VNĐ
 809  Nguyễn Thị Hòa     500.000 VNĐ
 810  Nguyễn Thị Thìn    100.000 VNĐ
 811  Nguyễn Ngọc Tuyết Vân     100.000 VNĐ
 812  Nguyễn Cửu Thái  100.000 VNĐ
 813  PT.Quảng Thông     500.000 VNĐ 
 814  PT. An Phương     200.000 VNĐ  
 815  PT.Khánh Tịnh     250.000 VNĐ 
 816  PT.Nhuận Hương     100.000 VNĐ  
 817  PT.An Trúc     500.000 VNĐ  
 818  PT.Minh Thành     500.000 VNĐ  
 819  PT.Diệu Hà     1.000.000VNĐ  
 820  Đỗ Thị Thùy Linh    100.000 VNĐ 
 821  Trần Thị Anh Nga    100.000 VNĐ 
 822  PT.Đức Diệu Minh    100.000 VNĐ 
 823  Trần Vĩnh Tân    1.000.000VNĐ 
 824  Nguyễn Thị Xuân Mai    50.000 VNĐ 
 825  PT.Diệu Bình    100.000 VNĐ 
 826  PT.Diệu Hiền    100.000 VNĐ 
 827  Hồ Đang Phương    100.000 VNĐ 
 828  Trương Thị Viễn    100.000 VNĐ 
 829  PT.Không ghi tên    100.000 VNĐ 
 830  Lê Thị Trúc    500.000 VNĐ 
 831  Phan Thị Vân    200.000 VNĐ 
 832  Hồ Sỹ Linh    500.000 VNĐ 
 833

 Hà Phương Nghi

 

 500.000 VNĐ

 834

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 

 200.000 VNĐ 

 835

 PT.Huệ Châu

 

1.000.000 VNĐ  

 836

 Lê Phương Nguyên

 

500.000 VNĐ  

 837

PT.Thiện Nghĩa

 

1.000.000 VNĐ  

 838

PT.Thiện Huệ


1.000.000 VNĐ 

839

PT.Diệu Hậu


1.000.000 VNĐ 

840

Nguyễn Văn Tính


1.000.000 VNĐ 

841

Nguyễn Thị Chẩm


500.000 VNĐ 

842

Nguyễn Đài Trang


400.000 VNĐ 

843

PT.An Viên Hương


500.000 VNĐ 

844

PT.An Như Thanh


1.000.000 VNĐ 

845

Huỳnh Thị Ngọc


1.000.000 VNĐ

846

PT.Chúc Hạnh


500.000 VNĐ

847

PT.Diệu Hương


500.000 VNĐ

848

PT.An Diệu Ngọc


100.000 VNĐ

849

Trương Thị Tuyết Trinh


300 USD

850

Võ Minh Trí


100.000 VNĐ

851

Nguyễn Thị Quỳnh Như


100.000 VNĐ

852

PT. Không ghi tên


400.000 VNĐ

853

Khổng Thị Mai


300.000 VNĐ

854

Đoàn Thị Tươi


300.000 VNĐ

855

Bùi Thị Xuân


300.000 VNĐ

856

Phạm Thị Lan


1.000.000 VNĐ

857

Nguyễn Thị Thúy Hằng


100.000 VNĐ

858

Võ Thị Trâm Anh


50.000 VNĐ

859

Bùi Văn Cảnh


100.000 VNĐ

860

Lê Thị Bích Thuận


200.000 VNĐ

861

Nguyễn Thị Minh Thùy


200.000 VNĐ

862

Lê Thị Anh - PD: Liên Anh

Lê Thị Diễm Uyên

Trần Thị Ái Duyên


1.500.000 VNĐ

863

Phạm Đình Tốn


1.000.000 VNĐ

864

Phạm Thị Oanh


500.000 VNĐ

865

Lê Thị Hoàng Yến


500.000 VNĐ

866

Nguyễn Đức Nhân


200.000 VNĐ

867

Lê Thị Anh

Lê Thị Diễm

Trần Thị Ái


1.500.000 VNĐ

868

Võ Minh Hiếu


200.000 VNĐ

869

PT.Diệu Phương


1.000.000 VNĐ

870

Nguyễn Thị Ánh

Cao Nguyên Cẩm Tú

Cao Nguyên Bảo Ngọc


500.000 VNĐ

871

PT.Không ghi tên


400.000 VNĐ

872

Mạn Thị Hoài


500.000 VNĐ

873

Nguyễn Thị Thanh Vân


1.200.000 VNĐ

874

Dương Văn Dũng


1.000.000 VNĐ

875

PT.Không ghi tên


100.000 VNĐ

876

PT.Huệ Tịnh


1.000.000 VNĐ

877

PT.Diệu Thông


200.000 VNĐ

878

PT.Giác Đạt


200.000 VNĐ

879

PT.Hạnh Đoan


500.000 VNĐ

880

Như Ý


500.000 VNĐ

881

Nhứt Tiến


50.000 VNĐ

882

Bảo Nhi


50.000 VNĐ

883

Bửu Chánh


50.000 VNĐ

884

Kha Vĩnh


500.000 VNĐ

885

Lâm Văn Sến


500.000 VNĐ

886

PT.Như HIền


500.000 VNĐ

887

Huệ Thiên Ngọc


500.000 VNĐ

888

Liên Yến


500.000 VNĐ

889

Huệ Lượng


500.000 VNĐ

890

Trần Cúc


100 USĐ

891

PT.Tâm Nguyên Bảo


500.000 VNĐ

892

PT.Lê Thị Hưng - An Bình
2.000.000 VNĐ

893

Phạm Văn Lực


500.000 VNĐ

894

An Tuệ Pháp


200.000 VNĐ

895

PT.An Trúc


5.000.000 VNĐ

896

Hà Thị An


250.000 VNĐ

897

Nguyễn Thị Bích Liên


250.000 VNĐ

898

899

Nguyễn Thị Diệu Ngọc Châu


2.000.000 VNĐ

900
901
902
903
904
905
906
907
Tin Tức Liên Quan