Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung

12/10/2020 12:27

Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện miền Trung 


Tồn quĩ từ thiện sau khi xây dựng trường học Gia Lai 160.553.000 đ


STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1PT Không Ghi Tên
200.000₫
2PT Không Ghi Tên

100.000₫
3PT Không Ghi Tên

300.000₫
4FB Vô Sanh Ngoại Chướng

500.000₫
5PT An Thiện Mỹ

500.000₫
6PT Không Ghi Tên

50.000₫
7PT Không Ghi Tên

500.000₫
8PT Võ Kim Tú

500.000₫
9
PT Nguyễn Ngọc Kim Tuyến

300.000₫
10PT. Dang Huynh Uc My

300.000.000 đ 
11PT Phạm Thị Ánh Tuyết - Phạm Gia Quý

100.000₫
12PT Nguyễn Thành Phương 

500.000₫
13PT Không Ghi Tên

200.000₫
14PT Phạm Thị Ngọc Diệp

1.000.000₫
15PT Không Ghi Tên

1.500.000₫
16PT Không Ghi Tên

300.000₫
17PT Trần Văn Ninh

5.000.000₫
18PT Nhuận Nhiên

500.000₫
19PT An Diệu Thọ

5.000.000₫
20PT Không Ghi Tên

500.000₫
21 PT Không Ghi Tên

200.000₫
22PT Không Ghi Tên 

200.000₫
23PT Không Ghi Tên 

300.000₫
24PT Nguyễn Thị Tuyến 

3.000.000₫
25PT Không Ghi Tên

1.000.000 ₫
26PT Không Ghi Tên

2.500.000 ₫
27PT Không Ghi Tên

100.000  ₫
28Phan Van Thuong

500.000 đ 
29PT Không Ghi Tên

200.000 ₫
30 Nguyễn Thị Nhã Vy

700.000 ₫
31Tu Ngoc Hue

2.000.000 đ
32PT Không Ghi Tên

200.000  ₫
33PT Không Ghi Tên

500.000  ₫
34PT . Tieu Ai

2.000.000 đ 
35 Ngo Thi Thuong Men 

3.000.000 đ 
36 PT Le Tu Anh 

200.000  ₫
37Vũ Thị Thiên Hương

500.000  ₫
38Phạm Thái Thạch

2.200.000 đ 
39PT Không Ghi Tên

100.000 ₫ 
40PT. Võ Thị Tuyết Nhung

300.000 đ 
41PT. Hà Thị Thanh Trà - Như Liên

500.000 đ 
42PT Không Ghi Tên

500.000 ₫ 
43Thái Quế Trinh

1.000.000 đ 
44PT Không Ghi Tên

50.000 ₫ 
45PT Không Ghi Tên

50.000 ₫ 
46PT. Nguyen

1.500.000 đ 
47PT. Nguyễn Thị Kim Lệ

500.000 đ 
48PT Không Ghi Tên

100.000₫
49Trần Thị Kim Dư 

500.000 đ 
50PT. Nguyễn Thị Kiều Oanh

500.000 đ 
51PT Không Ghi Tên

200.000₫
52PT Hà Thị Phương

500.000 đ 
53 PT. Phạm Anh Thư

500.000 đ 
54PT. Phan Thị Tố Trinh

500.000 đ 
55Bạn Trần

500.000 đ 
56PT. Đinh Thị Huyền - Long Vĩ

30.000.000 đ 
57PT. Phan Ngọc Dũng

1.000.000 đ 
58PT. Lê Thị Tuyết 

2.000.000 đ 
59PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
60PT. Không ghi tên

1.000.000 đ 
61PT. Phạm Huy Hoàng

20.000.000 đ 
62PT. Quách Thị Mai Dung - Ngọc Trang
Hoa Kỳ
300 USD 
63Cộng đồng Phật tử Việt Nam
Frorida, Hoa Kỳ
2.000 USD
64PT. An Hồng 

1.500.000 đ 
65PT. Đỗ Thị Tân 

500.000 đ 
66PT. Không ghi tên 

200.000 đ 
67PT. Không ghi tên 

200.000 đ 
68PT. Phan Hải Yến Phi

2.000.000 đ 
69PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
70PT. Ngô Kim Hằng 

1.000.000đ
71PT. Lý Thị Thùy Trang 

1.000.000đ
72PT. Không ghi tên 

1.000.000đ
73PT. Phạm Thị Thanh Hà 

5.000.000đ
74PT. Giác Diệu Thanh 

1.000.000đ
75PT. Không ghi tên 

50.000đ
76PT. Nguyễn Thị Lanh. PD. Diệu Lợi

2.000.000đ
77PT. Lê Công Quân

100.000đ
78FB Kim Loan 

100.000đ
79PT. Hao Tran 

200.000đ
80PT. Nguyễn Thị Nguyệt Thảo 

200.000đ
81PT. Không ghi tên 

300.000đ
82PT. Trần Thanh Yến 

100.000đ
83PT. Không ghi tên 

2.000.000đ
84PT. Không ghi tên 

200.000đ
85PT. Minh Tuyết 

200.000đ
86PT. Vu Thi 

1.000.000đ
87PT. Không ghi tên 

200.000đ
88PT. Không ghi tên 

500.000đ
89PT. Nguyễn Bích San 

10.000.000đ
90PT. Không ghi tên 

1.000.000đ
91

PT. Không ghi tên 


100.000đ

92PT. Quang An 

500.000 đ 
93PT. Không ghi tên 

300.000 đ 
94PT. Ngo Thi Hanh Tien 

1.000.000 đ 
95PT. Huỳnh Thị Ngân Hà 

500.000 đ 
96PT. Không ghi tên 

2.000.000 đ 
97PT. Banh Hue Man 

1.000.000 đ 
98PT. Chinh Lâm
Hoa Kỳ 
2.314.000 đ 
99PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ 
100PT. Bich Ni 

3.000.000 đ 
101PT. Đỗ Thị Thanh Phương 

2.000.000 đ 
102PT. Trần Thị Cúc 

5.000.000 đ 
103PT. Không ghi tên 

100.000 đ 
104PT. Le Khac Tri AC Trung Nguyet 

23.000.000 đ 
105PT. Nguyễn Kim Lang 

2.000.000 đ
106PT. Hạnh Hiếu 

1.000.000 đ

107PT. Nhu Huu 

200.000 đ 
108Dinh Be Hinh- CH. Sec 

1.000.000 đ 

109PT. Trần Thị Vân Anh 

500.000 đ 
110PT. Không ghi tên 

200.000 đ
111PT. Không ghi tên 

2.150.000 đ 
112PT. Trần Thị Thảo Trang 

2.500.000 đ 
113PT. Thụy Yên

2.000.000 đ
114PT. Ngọc Diễm Hương 

5.000.000 đ
115PT. Đỗ Thị Hải 

2.000.000 đ
116PT. Nguyễn 

4.000.000 đ 
117PT. Diệu Thiện 

200.000 đ 
118PT. Lê Đình Liêm
 Slovakia 
10.000.000 đ
119PT. Mai Truong Quang 

1.000.000 đ 
120PT. To Hung Thinh 

1.000.000 đ 
121PT. Diệu Trí 
Đức quốc 
15.007.600 đ 
122PT. Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn  

10.000.000 đ
123PT. Trần Thị Hạnh ( Pd Quảng Diệu ) 
 Hungary 
100 Euro
124PT. Trịnh Ái Liên ( Pd Hân Ẩn ) 
Hungary
100 Euro 
125PT. Trần Thị Hoài Thư ( Pd Diệu Nhàn) 
Hungary
100 Euro 
126PT. Phạm Thị Quyết Tâm -  An Diệu 
Hungary
100 Euro 
127PT. Hồ Thị Dung - An Ngọc Tâm
CH LITTUVA 
100 Euro 
128Anh chị Nguyệt Nghĩa 
CH. Séc 
2.000.000 đ 
129

Anh chị Thuý Hùng

 CH.  Séc
 5.000.000 đ  
130

PT. An Tịnh - Nguyễn  Thị  Ngọc Tuyết

USA
200 USD
131

PT. Không ghi tên 


500.000 đ
132

PT. Thien Thanh 


1.000.000 đ
133

PT. Tran Thi My Thanh 


3.000.000 đ 
134

PT. Võ Thị Hoa Mai 


1.000.000 đ  
135

PT. Lương Hà Phong 


1.000.000 đ 
136

PT. Đỗ Thị Thùy Dương 300.000 đ 


300.000 đ 
137

PT. Phạm Thị Thu Thủy 


2.000.000 đ 
138

PT. Nguyễn Thị Thu Thảo 


500.000 đ 
139

PT. Nguyen 


1.000.000 đ 
140

PT. Nguyễn Bảo Ngọc


 200.000 đ 
141

PT. Trần Thị Mộng Yến 


2.000.000 đ 
142

PT. Tâm Liên -  Liên Hoàng 


200.000 đ 
142

PT. Không ghi tên  


200.000 đ
143

PT. Không ghi tên 


300.000 đ 
144

PT. Vy Mong Thuy Tien  


200.000 đ
145

PT. Lê Thị Kim Tuyến  


300.000 đ 
146

PT. Nguyễn Trần Bích Ngọc 


200.000 đ 
147

PT. GĐPT An Đông 


1.000.000 đ 
148

PT. Không ghi tên 


500.000 đ 
149

PT. Lê Thị Thu hằng 


1.000.000 đ
150

PT. Phạm Thị Thu Thảo 


500.000 đ 
151

PT.  Nguyễn Kim Anh 


200.000 đ 
152Một phật tử ở Hoa Kỳ 

20.000.000 đ 
153PT. Dang Thi Nha Ai 

1.000.000 đ 
154GĐ. Ani Hoang 

2.000.000 đ
156

PT. Trâm Lê, PT. Chinh Lâm

USA
2.314.000 đ
157

PT. To Hung Thinh  


1.000.000 đ
158

PT. Không ghi tên 


500.000 đ 
159

PT. Không ghi tên 


200.000 đ 
160

KS. Đức Thanh

Thanh Hoá 

1.000.000 đ 

161

PT. Ngân và Hương


 400.000 đ 
162

PT. Không ghi tên 


200.000 đ 
163

PT. An Diệu Đức quốc 


2.000.000 đ 
164

PT. Chúc Bình 


100.000 đ 
165

PT. Trí Tạng 


1.000.000 đ 
166PT. Trần Thị Bích Phượng 

200.000 đ 

167PT. Nguyễn Thị Ba  Thốt Nốt 

Cần  Thơ

 4.000.000 đ 
168

PT. Trần Minh 


1.000.000 đ 
169

PT. Phạm Thu Trang 


2.000.000 đ 
170

PT. Nguyễn Thị Thanh Tuyền


1.500.000 đ 

171PT. Bùi Thúy Vy - Thanh Nhi 

1.000.000 đ 
172Cô Yến 

900.000 đ 
173Nguyen

400.000 đ 
174PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ 
175PT. Không ghi tên   

100.000 đ 
176PT. Lê Công Quân 

100.000 đ 
177PT. Diệu Phụng 
CH. Pháp 

1.500 Euro 

178PT. Thuy Linh, Van Phu 

200.000 đ 
179PT. Quang Thien 

500.000 đ 

180PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ

181PT. Không ghi tên 

100.000 đ 
182PT. Tâm Lê, PT. Chinh Lâm  
 USA 
2.314.000 đ 
183PT. Lê Thị hoàng Tâm 

500.000 đ 
184PT. Nguyễn Phú 

400.000 đ 
185PT. Tạ Thị Thanh Bình - An Bình 

500.000 đ 
186PT. Vu Thu Lan 

35.000.000 đ 
187PT. Không ghi tên 

100.000 đ 
188GĐPT. Thang - Thuong 

10.000.000 đ 
189PT.Như Ân, PT.Minh Tuệ, PT.Thị Mạnh
 USA

300 Usd

190

PT. Diệu Thường, PT. Diệu Chơn

PT. Quảng Liễu, PT. Nguyên Thành 

USA
250 Usd
191PT.  Huệ Thu 
USA 

500 Usd 

192PT. Diệu Thành  

100 usd 

193

PT. Giác Tịnh, PT. Giác Vị

PT. Giác Ngọc, PT. Giác Hiền   

 USA 

500 usd 

194PT. Không ghi tên 
USA  

250 Usd

195PT. Giác Hằng, PT. Diệu Lộc 

100 usd
197
PT. Nguyễn Thị Thủy - Diệu Hương 
USA

500 Usd

198
PT. Phan Bảo Trung 

300.000 đ 

199
PT. Lương Thị Bích Trâm 

1.000.000 đ 
200

PT. Nguyen Thi Tung và GĐ P20,

Park11 Timecity 


10,000,000 đ 
201
PT. Diệu Bạch 

4.500.000 đ
202
PT. Đào Thị Sa Sa 

500.000 đ  
203
PT. Không ghi tên 

1.500.000 đ
204
GiaTocBonMat

600.000 đ 
205
PT. Ngô Văn Thắng 

500.000 đ
206
PT. Lưu Tuyết Nhung - An Duyên 
Ba Lan 
10.000.000 đ
207
PT. Đỗ Thị Diệp,  Ngọc Lan 

3.000.000 đ
208
PT. Đặng Thị Minh Thu 

400.000 đ
209PT. Trần Mạnh Tài
Oklahoma. USA  
2.314.000 đ
210PT. Như Hạnh
Janna, USA 
500 Usd
211PT. Nguyễn Thị Minh Lan 
CH. Séc 
500 Euro
212PT. Trịnh  Thị Đào- An Ngọc 
CH. Séc 
300 Euro
213PT. Nguyễn Thị Quột 
CH. Séc 
200 euro
214PT. Vũ Thị Hằng  
CH. Séc 

100 euro

215PT. Trịnh Hồng Vân  
CH. Séc  
50 Euro
216PT. GĐPT Minh  Thông
CH. Séc  
100 Euro
217PT. Nguyễn Tiến Hà 
CH. Séc 
50 Euro 
218PT. Nguyễn Thị Tuyết  
CH. Séc
100 Euro
219GĐ Anh Nhan 

4.618.000 đ

220PT. Không ghi tên 

100.000 đ

221PT. Không ghi tên 

500.000 đ

222PT. Lại Thị Hương 

600.000 đ
223PT. Nguyen Thieu Phat Tu Dieu Chi 

5.500.000 đ
224PT. Lê Thị Nhung 

500.000 đ

225PT. Trần Thị Nguyệt 

500.000 đ

226Phật tử ở Thốt Nốt Cần Thơ

3.700.000 đ

227PT. Kim Anh 

3.000.000 đ 
228PT. Không ghi tên 

200.000 đ

229PT. Phan Huỳnh T. Thịnh 

500.000 đ

230

PT. Lý Thị Nho 


500.000 đ 
231

PT. Trương Thị Cúc  


200.000 đ
232

PT. Đỗ Văn Tri 


500.000 đ 
233

PT. Bùi Thị Trọng  


500.000 đ 
234

PT. An Huyền 


1.000.000 đ
235

PT. Diệu Thúy 


1.000.000 đ
236

PT. An Ngọc  


500.000 đ 
237

PT. Liên Thúy  


300.000 đ 
238

PT. Không ghi tên 


100.000 đ
239

PT. An Viên Đức 


1.000.000 đ 
240

PT. An  Trung 


1.000.000 đ
241

PT. An Tuệ Thanh 


1.000.000 đ
242

PT. Không ghi tên 


1.000.000 đ
243

PT.  An Phúc Tuệ 


3.000.000 đ
244

PT. Mai Truong Quang, Le Phan Quyen  


200.000 đ
245

PT. Dao Thi Hong Nhinh 


300.000 đ
246

PT. Konan 


200.000 đ
247

PT. Không ghi tên 


200.000 đ
248PT. Nguyen To Lanh 

100.000 đ 

249PT. Nguyên Bảo
Atlanta USA 

2.314.000 đ 

250GĐPT. Minh Nhiên, Minh Huy 

5.000.000 đ 

251Anh chị Thủy Tuấn 
Đồng Nai 

20.000.000 đ 

252PT. Liên Sa 
Hà Nội 

50.000.000 đ 

253

PT. An Như Phương -

Trần Thị Hồng Nhung 


3.000.000 đ 

254PT. Không ghi tên 

2.700.000 đ 

255Chị Thủy 
Boston 

1.000.000 đ 

256PT. An Tu- Khanh Bao 

500.000 đ
257PT. Nguyễn Văn Thắng 

200.000 đ
258Nghệ sĩ Đài Trang 

4.000.000 đ
259PT. Ngọc Châu 

1.000.000 đ

230PT. An Tịnh 

1.000.000 đ 

231Tập thể CNV công ty A -One 

1.500.000 đ 

232PT. Nguyễn Thị Mai 

700.000 đ 

233PT. Minh Hảo 

500.000 đ 

234PT. An Nguyệt 

1.000.000 đ 

235PT. Quảng Liên 

200.000 đ

236PT. Không ghi tên 

50.000 đ

237PT. Trần Lê Thanh Vy 

100.000 đ 
238PT. Yên Nguyễn 

100 Usd
239PT. Vinh Nguyễn 

100 USD

240PT. Kim Nguyễn 

100 Usd 

241PT. Chi Thanh Lương 

2.000.000 đ

242PT.  Linh Thùy 

500.000 đ 

243PT. Diệu Sắc 

500.000 đ 

244PT. Lương Bích Thủy 

1.000.000 đ

245PT. Chí Loan Trần 

1.000.000 đ

246PT. Bảo Anh 

1.500.000 đ 

247PT. Hồ Thị An 

1.000.000 đ 

248

PT. Nguyễn Thị Các Anh -

Diệu Trang 


1.500.000 đ 

249PT. Không ghi tên 

200.000 đ

250PT. Lê Thị Ánh Hồng 

500.000 đ

251PT. Ha Y Nhi 

4.000.000 đ
252

PT.  Đinh Như Huyền,

Lê Tùng Hương 


2.000.000 đ

253PT. Không ghi tên 

2.300.000 đ 
254PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ
256PT. Không ghi tên 

50.000 đ
257PT. Không ghi tên 

500.000 đ
258PT. Nguyễn Linh Chi 

300.000 đ 
259PT. Đặng Mỹ Hạnh 

3.000.000 đ 
260

Phật tử cúng dường trong đêm

cầu nguyện “Hướng về miền Trung” 


21.400.000 đ
262PT. Đào Thị Lan Anh 

5.000.000 đ
263

PT .An Mỹ, An Thanh,

Khánh Minh Nghĩa,

Trí Ân, Lộc Ân, Chiêu Phượng Vy  


20.000.000 đ 
264Bé Trần Khải Hy 

1.000.000 đ 
265Bé Lăng Gia Ngọc 

500.000 đ

266Mr Chen Fu Yuang 
- Taiwan 

2.000.000 đ

267Đào Thị Thu Thuỷ - An Hương 

1.000.000 đ 
278PT Đặng Bửu Kiếm  

500.000 đ
279PT. Bùi Phạm Thiên Phú 

1.000.000 đ 
280Sư cô Huệ Xuân 
 Thủ Đức 
10.000.000 đ 
281PT. Vo Quang Hien 

1.000.000 đ
282PT. Bích Ngọc 
Oklahoma Usa 

2.500.000 đ 

293PT. Banh Thi Ngoc Dung 

1.000.000 đ
294PT. Kiều Loan  
New Zealand 
15.400.000 đ 
295GĐPT. Khánh Quang An Hồng 

7.000.000 đ
296PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ
297

GĐPT. Nguyễn Ngọc Hà

- Phương Diệu 


5.000.000 đ
298PT. Đài Trang 

4.000.000 đ
299PT. Nhật Lâm - Đức Hạnh 

1.000.000 đ
300PT. Chiến Thưởng 
Erfurt Đức quốc 
50€ 
301PT. Hà Phú
Erfurt Đức quốc 
50€ 
302PT. Bắc Kháng 
Erfurt Đức quốc   
20€
303PT.  Hoàng Phương Thảo 
Hamburg, Đức quốc 
20€ 
304PT.  Nguyễn Vy 
Erfurt Đức quốc 
20€ 
305PT. Khánh Nhật Đức 
Erfurt Đức quốc
50€  
306PT. An Hồng
Weimar , Đức quốc 
100€ 
307PT. An Mỹ
Erfurt Đức quốc 
100€ 
308PT. Diệu Tại 
Erfurt Đức quốc  
50€ 
309PT. Nga Tuấn 
Erfurt Đức quốc
20€ 
310PT. Hương Châu 
Frankfurtammai,  Đức quốc 
20€
311PT. Nguyễn Thị lệ Thu 

200.000 đ 
312PT. Kiết Tường 
Quận 8 
10.000.000 đ 
313PT. An Thuỷ 
Quận 8 
10.000.000 đ
314PT. Đặng Thị Cẩm Linh -  An Tuệ Chi

300.000 đ 
315

PT. Nguyễn Trung Dũng

và nhóm Phật tử Bỉm Sơn 

Thanh Hoá 
2.500.000 đ 
316PT. Nguyễn Thị Huệ - Diệu Lan 
Ba Lan 
10.000.000 đ
317PT. Huệ Hiền 
Alabama USA 
23.000.000 đ
318GĐ. Nguyễn Việt Nam  

100.000 đ
319GĐ. Nguyễn Văn Chung 

100.000 đ
320PT. Đỗ Thị Hường 

200.000 đ
321PT. Trần Văn Chung 

300.000 đ
322PT. Nguyễn Phú Cường - Tịnh Cường 

50.000 đ
323PT. Nguyễn Duy Hùng - Thiện Huệ 

50.000 đ
324PT. Nguyễn Thị Thân 

100.000 đ 
325PT. Trần Thị Dung 

200.000 đ 
326PT. Phạm Xuân Kha 

200.000 đ 

327PT. Nguyễn Thảo Nhi 

100.000 đ
328PT. Nguyễn Đức Tiến - Hương 

300.000 đ 
329PT. Nguyễn Văn Cừ 

200.000 đ 
330

PT. Nguyễn Văn Tứ 


250 chiếc áo mới
331PT. Nguyễn Thị Loan - Diệu Thương 

500.000 đ
332PT. Cao Thị Đào 

200.000 đ
333PT. An Hương 

200.000 đ

334

Cộng đồng Phật tử Việt Nam

tại Florida - Hoa Kỳ 


2000 USD
335PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ
336Ông bà Việt Nhung 
Tân Phước, Biên Hoà 
10.000.000 đ
337PT. Nguyen Van Tu 

500.000 đ 

338PT. Trung Fit 24, PT. Thái Fit 24

10.000.000 đ 
339PT.  Trần Thị Thân 

3.000.000 đ
340PT. Phạm Tự 

3.000.000 đ
341GĐPT. Nghiêm - Hoài 

5.000.000 đ

342PT. Không ghi tên 

200.000 đ

343Công ty TNHH Thái Bình 1 
Phước Tân, Biên Hoà, Đồng Nai 

10,000,000 đ 

344PT. Trần Tiến 
CH.  Séc 

50.000.000  đồng

345PT. Không ghi tên 

500.000 đ

346PT. Khánh Đạo  

5.000.000 đ

347PT. Lê Thị Hoa 

300.000 đ

348

GĐPT. Nguyễn Thị Vẹn, 

Phạm Thị Mến,  Thiệu Vân Sướng,

Thiều Thị Thúy Kiều 


1.000.000 đ

349PT. Tư Cần Long An

10.500.000 đ

350PT. Nguyễn Thị Kim
Q6, HCM 

500.000 đ

351PT. Nguyễn Thị Liên 
Q6, HCM

500.000 đ

352Chị Gái Đức Hòa
Long An 

100.000 đ

353

PT. Phạm Văn Dự,  Nguyễn Thị Ngọc

Bích Đức Hòa

Long An 
200.000 đ
354PT. Ty  Đức Hòa Long An 

100.000 đ

355PT. Dao Thi Van Anh
Hà Nội 

5.000.000 đ

356

Công ty CP PT DT ACCENDUS 


50,000,000 đ 

358

Nhóm Phật tử Phật đường Giác Tuệ:

PT. An Thiện, An Phương (Hạnh),

An Diễm, An Tịnh Thanh,

An Sen, An Thắm ... 

Dressden, Đức quốc

15,600,000 đ

359PT. Không ghi tên

500.000 đ

360PT. Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đ

361PT. Nguyen

5.000.000 đ

362PT. Le Nguyen Tuong Van 

300.000 đ

363GĐPT. Huynh - Hương
Berlin Đức quốc 

200 Euro

364GĐ chị Mâu 
Brandenburg, Đức Quốc 

100 Euro

365GĐPT. Dung Minh
Brandenburg, Đức Quốc 

100 Euro

366GĐPT. Tâm Hiền 
USA 
200 USD
367GĐPT.  Châu Thinh 
KRaKow Ba Lan 

5.000.000 đ 

368GĐPT  Phương Vinh Đình Xuyên 
Hà Nội 

1.000.000 đ

369GĐPT. Duyên Dương Ninh Hiệp 
Hà Nội 

3.000.000 đ

370GĐPT Vương Anh Ninh Hiệp 
Hà Nội 

3.000.000 đ

371PT. Thu Trang 

1.000.000 đ

372PT. Không ghi tên 

300.000 đ 

374GĐPT. Khánh Hương - An Huệ 
Long An 

2.000.000 đ

375Chùa Giác Đạo
TP. Cheb, CH. Séc 

40.000.000 đ

376Chi Hội người Việt Nam 
TP. Brno và  Namorava, CH. Séc 

46,380,000 đ

377Cộng đồng Phật tử VN 
FL. USA  

2.000 Usd

378Nhóm Phật tử hoa Sala 

2.000.000 đ 

379PT. Trần Văn Quang 

500.000 đ 

380PT. Nguyễn Thuận 

500.000 đ 

381Tập thể CTy Lâm Hoàng Phát

20.000.000 đ 

382PT. Không ghi tên 

1.000.000 đ 

383PT. Nguyễn Thị Tuyến 

2.000.000 đ

384

Công ty Thực phẩm

Trịnh Thành Lợi   


600 cây bún gạo

(~84.000.000 đ)

385

PT. Đỗ Thị Kim Hồng, 

Bùi Thị Kim Loan


7.000.000 đ

386PT. Chi Dung 

10.000.000 đ

387PT. Phạm Thị Mỹ Hằng 

500.000 đ

388PT. Không ghi tên 

200.000 đ

389PT. Trà 

100.000 đ

390

PT. Dieu Am-Quang Nguyen

NC Duc 


2.675.000 đ 

391PT. Do Thu Ha 

1.328.000 đ 

392PT. An Thuận  

Phú Nhuận, HCM 

5.000.000 đ

393PT. Tran Thi Tuyet Van 

10.000.000 đ 

394PT. Khánh Nhất Lĩnh - Bùi Mai Lĩnh
Hậu Lộc Thanh Hoá 

500.000 đ

395PT. An Huệ 
Quận 5   

1.000.000 đ

396PT. Ly Khiet Dieu 

400.000 đ

397GĐPT. Hân Nghĩa- Giác Hiền 
USA

200 Usd

398

Cộng đồng người Việt Nam tại

TP. Brno - Nam Morava và Nhóm

Hương Sen Brno CH. Séc


53.620.000 đ

(cộng luôn đợt một (46.380.000 đ)

là 100 triệu vnđ) 

399

PT. Dieu Cat Tuong,

Trinh Thi Yen, Anna Ai Linh,

Ottva Alex , Duc Long ott 


7,800,000 đ 

400Nhóm Phật tử Tường Thảo  
Hoa Kỳ 
4.700.000 đ
401PT. Võ Thị Liên 

400.000 đ
402PT. Trần Thị Hạnh 

200.000 đồng
403PT. Lê Thị Hân 

200.000 đ 
404PT. Trần Thị Lan 

200.000 đ 
405PT. Không ghi tên 

500.000 đ 
406

PT. Trần Văn Hậu - Minh Phương,

Nguyễn Ngọc Phương Mai 


500.000 đ
407PT. Lý Thị Hợp   

1.000.000 đ
407PT. Tran Thi Duong Ngoc Anh 

2.000.000 đ
408PT. An Đức  
Đồng Nai 
1.000.000 đ
409PT. Diệu Đức 
Bình Phước 

2.000.000 đ

410PT. Diệu Huệ - Diễm Huyền 
HCM 
5.000.000 đ
411PT. Dương Đình Thủy
Phú Thọ 

1.000.000 đ

412PT. Ken 
Đồng Nai 

1.400.000 đ

413PT. Lâm Kim Chánh  
Oklahoma Hoa Kỳ 

200 USD

414PT. Huynh Yen Oanh 

200.000 đ

415PT. Không ghi tên 

100.000 đ

416

Hành giả góp phần trong khóa tu

Sống Tỉnh Thức lần thứ 50 


28.430.000 đ

417PT. Hương Võ 

2.000.000 đ 

418PT. Thảo Võ 

1.000.000 đ 

419PT. Kim Lan 

500.000 đ 

420PT. Minh Châu Đỗ

500.000 đ 

421PT. Lý Tú Hoa 

500.000 đ

422PT. Nguyễn Thị Thu Nguyệt 

200.000 đ

423PT. Như Vương 

300.000 đ

424

GĐ. PT. Lê Tố Lan


500.000 đ 

425GĐ. PT. Trương Anh Thảo

2.500.000 đ 
426

PT. Nguyễn Thị Kim Luông

-  An Tịnh

Q8

5.000.000 đ

427PT. Lê Thị Của  
Oklahoma USA  

2.314.000 đ

428Cộng đồng Phật tử Việt Nam

PT. Effurt và các vùng phụ cận

Đức Quốc 

26.973.000 đ
429PT. Nguyễn Thị Lụa Thủ Đức 

200.000 đ

430PT. Nguyễn Thị Tầm 
Thủ Đức 

500.000 đ

431PT. Diệu Hiền 
Thủ Đức 

1.000.000 đ

432CTy AKFood 

5.000.000 đ

433PT. Thuỷ 

200.000 đ

434Le My Tin Thai Nhat Thanh 

2.000.000 đ

435Phạm Thị Kim Tuyến 

5.000.000 đ 
436PT. Phan Thị Chiền -  Diệu Chiên   

1.000.000 đ

437PT không ghi tên 

1.000.000 đ

439PT. Viên Mai  
Colorado USA 

1000 USD

440PT. Hạnh Bùi  
Colorado USA 

500 USD

441PT. Nguyễn Trung Cang 

1.000.000 đ

442PT. Đỗ Thị Ánh Tuyết 

5.000.000 đ

443Chùa Giác Minh  
Praha 10, CH. Séc 
47.500.000 đ
444Nhóm Lửa Hồng
Nam CH. Séc
5000 Kč
445Hội Phật tử 
 České Budějovice CH. Séc

2000 Kč

446Hội NVN
Č. Budějovice  CH. Séc 

2000 Kč

447GĐPT. Hùng Yến(An Trúc) 
ČB  CH. Séc 
5000 Kč
448GĐPT Dung Minh( Nam Lun)  
CH. Séc 

1000Kč

449PT. Ngọc Bích PT An Quý  
CH. Séc 

500Kč

450GĐPT. Hà Trung
Č.Velenice  CH. Séc 

1000Kč

451GĐPT. Hà Nhung
Č. Velenice  CH. Séc 
1000Kč
452GĐPT. VânThạch
Č. Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

453 CH. Séc. Thu Lân 
Písek  CH. Séc 

500Kč

454PT.  Hoà Potraviny
Č. Budějovice  CH. Séc 

2000 Kč

455GĐPT. Mạnh Vân
Č.Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

456GĐPT. Tú Yến
České  Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

457GĐPT. Thanh Tuấn
Suche Vrbne, Č.Budějovice  CH. Séc 
1000 Kč
458GĐPT. Hương Hải( đen)
Č. Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

459 GĐPT. Thi Xuan 

Vojtušova Suchdol

Moravskolezský Kraj CH. Séc 

1000Kč

460GĐPT. Thanh Thuận( Cúp)
ČB  CH. Séc 

2000Kč

461GĐPT. Hơn Phương
Č Budějovice  CH. Séc 

2000 Kč

462GĐPT. Sơn Nhung
 Č Budějovice  CH. Séc 

2000 Kč

463GĐPT. Khiêm Tươi
Č. Budějovice  CH. Séc  

1000 Kč

464GĐPT. Năm Lợi
Č. Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

465

GĐPT. Hải Hường

( cháu anh chị Thanh Thuận) 

ČB  CH. Séc 

1000 Kč

466

PT. Trần văn Đăng

( anh trai chị Thanh Thuận)

ČB  CH. Séc 

1000 Kč

467GĐPT. Ngọc Đức
Č Budějovice  CH. Séc  

1000 Kč

468PT không ghi tên 
Č Budějovice  CH. Séc 

500 Kč

469GĐPT. Tuyết Trang - Tuyet Phung
ČB  CH. Séc 

1000Kč

470GĐPT. Tuyết Phương
ČB  CH. Séc 

1000 Kč

471GĐPT. Thong Le Ba
ČB  CH. Séc 

5000Kč

472GĐPT. Hương Tư
Trěbon  CH. Séc  

1000 Kč

473GĐPT. Hạnh Ngọc
Č. Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

474Ông Chủ tịch Hội Người Việt Nam
TP. Č. Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč

475PT. Lan, Nemanice
ČB  CH. Séc 

1000 Kč

476GĐPT. Hà Đoàn
Č. Budějovice  CH. Séc  

1000 Kč

477GĐPT. Lộc Như
Č. Budějovice  CH. Séc  

1000 Kč

478GĐPT. Huệ Sơn
Č. Budějovice  CH. Séc 

500 Kč

479PT. Nguyễn thị Thanh Toàn
Č. Budějovice  CH. Séc

500 Kč

480GĐPT. Hy Li
Č. Budějovice  CH. Séc  

2000 Kč

481GĐPT. Toàn Bích
Č. Budějovice  CH. Séc 

1000 Kč 

482GĐPT. Đặng Thị Huyền
Č. Velenice  CH. Séc  

1000Kč

483GĐPT. Hùng Hoạt
Č Budějovice  CH. Séc  

500Kč

484PT. Sáng
Čeký Krumlov  CH. Séc 

1000 Kč

485GĐPT. Phuong Luu Nguyen 
Ý

100 USD

486

PT. Nguyen Hong Hai,

Hang Bach Van 


2.500.000 đ

487PT. Nguyen Thi Thanh Truc

500.000 đ

488PT . Vo Thi 

200.000 đ
489PT. Nguyen Hong Hai 

500.000 đ

490PT. Võ Thị Nữ - Diệu Nghiêm
Pháp quốc 

300  Euro

491PT. Liên thơ 

1.000.000 đ

492

Phật tử Khánh An góp phần

đêm Sám Hối 14/9/ Canh Tý 


6.280.500 đ 

493Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đ

494PT. Hoàng Thị Phụng - Liên Phụng  

5.500.000 đ 

495

Chan Hien Thao (Nhóm Phật tử 

Bỉm Sơn, Thanh Hoá)


1.000.000 đ

496Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đ

497Phật tử không ghi tên 

1.000.000 đ
498Phật tử không ghi tên 

200.000 đ

499PT. Mã Thục Phương Australia 

10.000.000 đ

500Mã Thục Mai Sóc Trăng 

500.000 đ

501Mã Quế Quang Sóc Trăng 

500.000 đ

502Mã Thục Anh Sóc Trăng 

100.000 đ

503Mã Thục Châu Sóc Trăng 

200.000 đ

504Mã Hồng Hải Sóc Trăng 

100.000 đ

505PT. Chinh Lâm
Oklahoma Hoa Kỳ 

100 Usd 

506

GĐPT. Tuyết ( Nga ) Toàn 

Erfurt  - Đức quốc  

50 Euro

507PT. Phú Sơn   
Erfurt  - Đức quốc  

10 Euro

508Nhóm Thiện Nguyện Chùa Pháp Hoa
Erfurt  - Đức quốc  

500 Euro

509PT. Thuỷ Andreas ( An Diệu ) 
Erfurt  - Đức quốc   

100 Euro

510Phương Mai 
Frankfurt  - Đức quốc 

10 Euro

511PT. Quỳnh
Gottingen, Đức quốc  
50 Euro
512GĐPT.  Lan Hồng 
Erfurt  - Đức quốc  

10 Euro

513PT. Tống Minh Lương  
Erfurt  - Đức quốc 

10 Euro

514PT. Lộc
Gotha - Đức quốc 
10 Euro 
515PT Diệu Đức Hương 
Erfurt  - Đức quốc  
10 Euro
516PT. Hà Khanh ( con Anh Thắng ) 
Erfurt  - Đức quốc  
20 Euro
517PT. Xuân  - Somenda 
Erfurt  - Đức quốc 
20 Euro
518

PT. Nguyễn Ánh Dương -

Hilburg Hau Sen 

Erfurt  - Đức quốc

5 Euro

519PT. Ngô Hồng Hà
Eisenach  - Đức quốc 

10 Euro

520PT. Trần Thị Thanh Mai 
Erfurt  - Đức quốc  

20 Euro

521PT.  Cúc Dũng 
Erfurt  Đức quốc 

20 Euro

522PT. Liên Hiên
Acnstadl  - Đức quốc 

5 Euro

523PT.  Đạt Gotha
Erfurt  - Đức quốc 
10 Euro
524PT. Thái  Gotha 
Erfurt  - Đức quốc  

10 Euro

525PT. Lan Butstadt  
Erfurt  - Đức quốc 

50 Euro

526PT. Mai Khang 
Meinirgen   - Đức quốc 
5 Euro 
527PT. Phan Thi Thi 
Tabart -  Erfurt  - Đức quốc  
10 Euro
528PT. Vũ Thị Nhinh  
Échwege - Đức quốc  

10 Euro

529PT. Hùng Liên
Erfurt  - Đức quốc 

10 Euro

530PT. Ngọc Chiêu
Erfurt  - Đức quốc 
50 Euro
531Pt Diệu  Liên 
Chemnitz- Đức quốc 
20 Euro
532PT. Thuỷ Bình  
Frankfurt  - Đức quốc 
50 Euro
533PT. Quang Huy 
Nunberg  - Đức quốc 
50 Euro
534PT. Trần Thị Hảo 
Berlin - Đức quốc 
5 Euro
535Nhóm Thiện Nguyện - Pháp Hoa 
Erfurt  - Đức quốc ( Lần 2 )  
500  Euro
536PT. Xuân Dân 
Erfurt  - Đức quốc 
50 Euro
537PT.  Dũng Phương 
Erfurt  - Đức quốc  
20 Euro
538PT.  Bính Lém  
 Stadtim   - Đức quốc 
50 Euro
539PT. Hồng Vinh  
Erfurt - Đức quốc 
10 Euro
540PT. Dung 
Erfurt  - Đức quốc  
10 Euro
541PT. Vũ Mạnh Hà 
Biblibgen  - Đức quốc 
100 Euro
542PT. Phương Khoa 
Erfurt  - Đức quốc  
100 Euro
543PT. Lan Hùng 
Erfurt  - Đức quốc 
50 Euro
544PT. Hồng Tuyên  
Erfurt  - Đức quốc  
20 Euro
545PT. Đức Anh ( Con Chị Hồng ) 
Erfurt  - Đức quốc 
10 Euro
546GĐPT. Hải Thu 
Witzenhausen  Đức quốc 
50 Euro
547GDPT. Minh Sơn 

Bodense  - Đức quốc 

50 Euro
548PT. Mến 

Erfurt  - Đức quốc

 10 Euro
549PT. Hoàng Mai Lea 

Possneck - Đức quốc 

21 Euro

550PT. Nguyễn Thi Vang 

Norhausen - Đức quốc 

10 Euro
551GĐPT. Hạnh Thân

Muningen - Erfurt  - Đức quốc  

20 Ẻuro

552PT. Nga Tây  
Erfurt  - Đức quốc 

10 Euro

553GĐ anh Hùng Bình 
Apolda -  Erfurt  - Đức quốc 

50 Euro

554GĐ Anh Chung Minh  
Eisfeld  - Đức quốc 

100 Euro

555GD. ALit Murat  
Vena - Đức quốc 

10 Euro

556Pt. Không ghi tên - Bạn Chị An Diệu 

65 Euro

557GĐ Anh Quang Như 
Salferdt - Đức quốc 

50 Euro

558PT. Thuỷ Tiên
Erfurt  - Đức quốc  

20 Euro

559Pt. Minh Hiếu 
Berlin- Đức quốc 

25 Euro

560PT Minh Đức
Berlin Đức quốc 

10 Euro

561PT. Quang Anh Lê 
Erfurt  - Đức quốc   

30 Euro

562

PT. Linh Phượng

Gotha  - Erfurt  - Đức quốc 

20 Euro

563Gia đinh Spiegel ( Thu ) 
Erfurt  - Đức quốc 

50 Euro

564PT.  Thoa  ( Thổ )
Erfurt  - Đức quốc 

20 Euro

565Chị Lộc 
Gotha - Đức quốc 
30 Euro
566GĐ Hải Hợp 
Leinefeder -Đức quốc 

50 Euro 

567PT. Annie - Tịnh Tường  
Bang georgia Hoa Kỳ 

300 USD

568

PT. Khánh Trung, PT. Đào Lam Hồng

- An Hương 


50.000.000 đ

570PT. Do Thi Diep Ngoc Lan 

1.000.000 đ

571

Phật tử cúng dường đêm đốt nến

hướng về nỗi đau miền Trung 


18.035.000 đ 

572PT. Trương Thị Thanh Đức 

500.000 đ

573PT. Đỗ Thị Liên 

500 Euro

PT. Luu Tuyet Van 

200.000 đ
574Mary Carilion 
100 USD
575Nhi Việt TrầnCalifornia, Hoa Kỳ500 USD
576PT. Diệu Thục ( Qui Chung)Cộng Hòa Séc200 Euro
577PT. An Tịnh ( Hoan Sơn)Ninh Hiệp - Hà Nội10.000.000 VNĐ
578GĐPT. Đỗ Hà + Nguyên Kim Royalcity Thanh Xuân - Hà Nội5.000.000 VNĐ
579

Hệ thống nhân viên Công ty

TNHH  VLXD KrongBong - Đăk Lak,(Thao Tuấn)


9.000.000 VNĐ
580

Pt Hoa Xuân  

Tây Đức
50 Euro
581

PT Diệu Ngọc  

Đức Quốc 
100 Euro
582Chị Hoàn Vinh   
 Erfurt Đức Quốc
20 Euro
583

Chị Du Khá  

 Erfurt Đức Quốc 
20 Euro
584

Anh Tuấn Hoa 

 Erfurt Đức Quốc 
10 Euro
585

PT. Trần Thị Hân

 Erfurt Đức Quốc  
20 Euro
586

GĐ Chị Huy Nhuân 

Erfurt Đức Quốc  
50 Euro
587

PT.  Muộn - Nguyễn Hoàng

( Cháu Chi My )

Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
588

PT. Cai Thị Hồng Vân  

Erfurt Đức Quốc
 10 Euro
589

Cháu Nguyễn Võ Thái Sơn 

Erfurt Đức Quốc 
 10 Euro
570

Cháu Võ Phước Hạnh   

Erfurt Đức Quốc
10 Euro
571

Nguyễn Thị Thanh 

Erfurt Đức Quốc 
 20 Euro
572

GĐPT Thuỷ  -   

Sonnerberg Đức Quốc
10 Euro
573

GĐ Anh Dương Hoa   

Koln  Đức Quốc
50 Euro
574

GĐ Việt Trang 

Bodlingen  Đức Quốc
50 Euro
575

GĐ Anh Thuỷ Thu 

Stuttgart  Đức Quốc  
100 Ẻuro
576

GĐ Nam Mai 

 Boblingen  Đức Quốc 
50 Euro
577DVgolden Nails - ( Đức Hương ) 
Boblingen Erfurt Đức Quốc  
100 Euro
578

GĐ Linh Lý  - Minh Hoa 

Erfurt Đức Quốc
100 Euro
579Trần Hương Giang 
Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
580

Nguyễn Thị Sáng Sáng  

Erfurt Đức Quốc
10 Euro
581

Trần Minh Ngọc  

Erfurt Đức Quốc
 10 Euro
582

ALiSa - An Nguyên 

Erfurt Đức Quốc 
 10 Euro
583

Chị Quyên 

 Ngustabht  Đức Quốc 
10 Euro
584

Anh Dũng Tâm 

Erfurt Đức Quốc  
2 Euro
585

Chị Lan Giao 

Muhlhausen Đức Quốc 
  10 Euro
586Nguyễn Thị Gấm - An Hạnh Hoa
Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
587

PT Diệu Ngọc 

Eintsuhl  Đức Quốc
300 Euro
588Chị Thu 
Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
589GĐPT Hùng - Hường 
Sondeshausen  Đức Quốc 
20 Euro
590ID -  EF 

5 Euro 
591GĐPT Kha Yến - Khánh Đức Trí 
Erfurt Đức Quốc  
20 Euro
592

Anh Đinh Quí Văn 

Meinigen Đức Quốc
4 Euro
593

Tuấn Kim Anh   

Erfurt Đức Quốc
20 Euro
594

Trần Thị Dung

 Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
595

Trần Hương -

 Geraberg   Đức Quốc 
50 Euro
596

Oanh ( Nhạ ) 

Erfurt Đức Quốc 
 10 Euro
597

Satnam -  Bod Radach  

 Đức Quốc
 10 Euro
598

Vhan 

 Erfurt Đức Quốc  
10 Euro 
599PT. Cẩm - Diệu Xuân
Suht Đức Quốc 
50 Euro
600Chị Nguyệt 
Suht  Đức Quốc 
50 Euro
601Anh Chị Hùng Thuỷ 
Rudolstalf  Đức Quốc 
10 Euro
602Chị Quang 
BadlangBnsatza Đức Quốc 
20 Euro
603GĐPT Hà Minh 
Badrabsangen Đức Quốc 

10 Euro

604GĐPT Dương Nga 
Pirmasens Đức Quốc 

20 Euro

605

PT. Nguyễn Thị Uyên

- An Hạnh Niệm 

Weimar  Đức Quốc 

100 Euro

606PT. Vu Thi Huong 
Machsuhl  Đức Quốc 

10 Euro

607PT. Cao Thi Hồng Vân ( Thuyên ) 
Erfurt Đức Quốc  

50 Euro

608PT. Toản Khuê 
Erfurt Đức Quốc  

48 Euro

609PT. Nguyệt Bình
Gotha  Đức Quốc 

20 Euro

610PT. Loan Thiều 
Stadilm  Đức Quốc 
10 Euro
611Anh Vạn  
Eisenach Đức Quốc 
10 Euro
612Chu Văn Hiền 
Eisenach  Đức Quốc 
10 Euro
613PT. Hợp  
Gotha  Đức Quốc 
5 Euro
614PT.  Hương 
SuhL  Đức Quốc 
5 Euro
615Baba Lebasmita   
Đức Quốc 
8 Euro
616Samir 
Erfurt Đức Quốc  

5 Euro

617VafferTalfec
Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
618Butt Taslim  
Erfurt Đức Quốc  

10  Euro

619PT. Thắng Tuấn ( Bình Nguyệt) 
Gotha  Đức Quốc 
20 Euro 
620PT. Tuấn Én   
Erfurt Đức Quốc  

20 Euro

621GDPT. Oanh -  Dần 
Eisenach  Đức Quốc 
5 Euro
622PT. Sơn Tây  
Erfurt Đức Quốc  
10 Euro
623PT. Tuấn Lan  
Erfurt Đức Quốc  

50 Euro

624Võ Thị Ngọc Châu PD.  Diệu Ngọc 

10.000.000 đ

625PT. Hà - Phương  (Hòa Vượng) 
Hà Nội 

10.000.000 đ

626PT. An Bình Thu Trung 
CH. Séc 
5.000.000 đ
627PT. Diệu Vân Ninh Hiệp 
Hà Nội 
20.000.000 đ 

Tin Tức Liên Quan