Phương danh Phật tử phát tâm xây nhà sau bão lũ tại hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi

19/11/2020 9:26

Phương danh Phật tử phát tâm xây dựng nhà sau bão lũ tại hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi


Tồn quỹ từ thiện đợt 01 là  1.021.850.000 đ


STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1GĐPT. Nguyễn Thị Thắm Vũ Ngọc Hiếu  
CH. Séc 

5.000.000 đ

2PT. not write name 

700.000 đ
3

PT. Nhật Lâm (PD. Đức Hạnh),

PT. Minh Anh 


1.700.000 đ

4PT. Khánh Duy 
Q.11   
500.000 đ
5PT. Nhuận Nhiên  

200.000 đ
6PT. Bùi Thị Việt 

20.000.000 đ
7PT. Khuất Thị Tuyết Trinh 

2.100.000 đ
8PT. Không ghi tên 

300.000 đ
9PT. Nguyễn Dũng Minh 
Paris Pháp quốc 
20.000.000 đ
10GĐPT. Nhat Phu 

1.000.000 đ
11

GĐPT. Khánh Phúc Trường

- An Diệu Thọ

Hà Nội

10.000.000 đ

Tin Tức Liên Quan