Phương danh Phật tử ủng hộ từ thiện Bạc Liêu - Cà Mau

10/08/2022 1:55
STT

PHƯƠNG DANH

ĐỊA CHỈ

TỊNH TÀI

1

Một Phật tử không ghi tên


300.000 đồng

2

Một Phật tử không ghi tên


300.000 đồng

3Một Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
4Một Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
5Một Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
6Phật tử Nguyễn Thị Lê

200.000 đồng 
7Phật tử Ngô Thị Thương Mến

1.000.000 đồng 
8Một Phật tử không ghi tên

300.000 đồng 
9Một Phật tử không ghi tên

300.000 đồng 
10Một Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
11PT. Phạm Bích Thủy

200.000 đồng 
12PT. Nguyễn Vinh

1.000.000 đồng 
13PT. Nguyễn Thị Bích Liên

200.000 đồng 
14Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
15PT. Vo Thi 

500.000 đồng 
16PT. Huệ An

1.000.000 đồng 
17Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
18Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
19PT. Trần kim Yến

100.000 đồng 
20Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
21Phật tử không ghi tên

300.000 đồng 
22Phật tử không ghi tên

300.000 đồng 
23Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
24PT. Hồ Đức Ngọc

200.000 đồng 
25PT. Lê Thị Kim Cúc

500.000 đồng 
26PT. An Thanh Khánh Hưng 

5.000.000 đồng 
27Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
28Phật tử không ghi tên

100.000 đồng 
29Phật tử không ghi tên

200.000 đồng 
30Phật tử không ghi tên

500.000 đồng 
31Phật tử không ghi tên

400.000 đồng 
32PT. Phật tử Trần Thị Vân Thảo

100.000 vnđ
33Phật tử không ghi tên

100.000 vnđ
34PT. Lý Thị Thùy Trang

2.000.000 vnđ
35PT. Hồ Hoàng Vy

200.000 vnđ
36PT. Lê Thị Thanh - Diệu Nhàn

10.000.000 vnđ
37PT. Không ghi tên

2.000.000 vnđ
38PT. Hồ Thị Hồng Hạnh

500.000 vnđ
39PT. Đỗ Thị

500.000 vnđ
40PT. Nhuận  Nhiên

100.000 vnđ
42PT. Nguyễn Triệu Phương 

500.000 vnđ
43PT. Trần Thị mộng Thu 

200.000 vnđ
44PT. An Nguyện Ý

1.000.000 vnđ
45PT. Diệu Trọng

500.000 vnđ
46PT. Không ghi tên

100.000 vnđ
47PT. Không ghi tên

500.000 vnđ
48PT. Trần Thị Mỹ Dung - Tường  Trang

4.000.000 vnđ
49PT. Huỳnh Thị Tuyết Xương

1.100.000 vnđ
50PT. Không ghi tên

100.000 vnđ
51PT. Hữu Anh - Đặng Thị Thu Hằng

10.000.000 vnđ
52PT. Phan Chiến Thắng

500.000 vnđ
53PT. Mai Truong Quang, Quang Hanh Ngan

1.000.000 vnđ
54Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

2000 USD
55Một Phật tử không ghi tên

200.000 vnđ
56PT. Phan Văn Lành

200.000 vnđ
57PT. Đặng Thị Ngọc  Bích

500.000 vnđ
58PT. Ngọc Diệp

200.000 vnđ
59PT. Phạm Thị Thu Thảo

500.000 vnđ
60PT. Tâm Liên

500.000 vnđ
61PT. Nguyễn Thị  Lệ Thu 

500.000 vnđ
62PT. Ngọc Châu  (con cô An Xuân)

2.000.000 vnđ 
63PT. Trần Thị Hồng Nhung - An  Như Phương 

3.000.000 vnđ 
64PT. Diệu Đức

10.000.000 vnđ 
65PT. Không ghi tên

300.000 vnđ 
66PT. Diệu Bửu Bình

1.500.000vnđ
67PT. Lan Chi

2.000.000 vnđ
68PT. Lưu Thị Ngọc Trang - Kiết Tường

10.000.000 vnđ
69GĐPT. Hiển Yến

2.000.000 vnđ
70PT. Pháp Thiện Tảo Hà Nội
200.000 vnđ
71PT. Huỳnh Phương Thảo - Bùi Thị

20.000.000 vnđ
72Phật tử không ghi tên

300.000 vnđ
73PT. Nguyễn Thị Hương Trinh

300.000 vnđ 
74PT. An Tuệ Thanh- Khánh Nhật Đức

500.000 vnđ
75PT. Lê Quỳnh Hoa - Phước Thiện

1.000.000 vnđ
76PT. Quảng Đà

1.000.000 vnđ
77PT. Tường Châu

200.000 vnđ
78PT. Phan

100.000 vnđ 
79PT. Thiện Vy Maryland
Hoa Kỳ
350 USD 
80PT. Khánh Bảo - An  Phương

5.000.000 vnđ
81Phật tử Xuân

500.000 vnđ

Tin Tức Liên Quan