Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Từ thiện Sóc Trăng

7/10/2016 11:56
 TT  Phương Danh(Thế Danh hoặc Pháp Danh)  Địa Chỉ  Tịnh Tài
1  Nhóm Phật tử Hoa tình thương    2.200.000 VNĐ
 PT. Phúc An - Vân Anh  Hóc Môn  3.000.000 VNĐ
 Chị Nguyễn Thị Ngọc Dung  Giám đốc Cty Golden Solutions  200 USD
4 Long Vĩ Place Hà Nội 50.000.000 VNĐ
5 Nguyễn thị Kim Liên   2.000.000 VNĐ
6 PT. Diệu Vân CH. Séc 100 Euro
7 PT. Diệu thục CH. Séc 100 Euro
8 PT. An Bình CH. Séc 100 Euro
9 PT. An Huệ CH. Séc 100 Euro
10 Cô chú Đức Bạch, Diệu Thiện Hoa Kỳ 500 USD
11 PT. Mai Chiến Thắng   300.000 VNĐ
12 PT. Lăng Lệ Mai, Hi Trần Nhã Vân, Hi Trần Trí Lễ Bình Chánh, TP.HCM 20.000.000 VNĐ
13 Nguyễn Thị Hạnh Khuê   5.000.000 VNĐ
14 PT. An Mỹ Erfurt, Đức quốc 50 Euro
15 PT. Diệu Trí Erfurt, Đức quốc 100 Euro
16 PT. An Như Phương (Trần Thị Hồng Nhung) Q. 1 3.000.000 VNĐ
17 PT. An Hoà (Nguyễn Thị Chánh Hiệp) Phú Nhuận 10.000.000 VNĐ
18 Nhóm Phật tử cô Nguyễn Bích San Q.9, TP.HCM 10.000.000 VNĐ
19 Võ Minh Hoài   2.000.000 VNĐ
20 Một vị không ghi tên   300.000 VNĐ
21 PT. An Duyên Quận 12 5.000.000 VNĐ
22 Đặng Huy Hải   5.000.000 VNĐ
23 Anh chị Tuấn Thủy Biên Hòa, Đồng Nai 20.000.000 VNĐ
24 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết Oregan, Hoa Kỳ 200 USD
25 An Duyên   1.000.000 VNĐ
26 Diệu Thạch   500.000 VNĐ
27 Phật tử Phổ Quang   610.000 VNĐ
28 Phật tử không ghi tên   200.000 VNĐ
29 Phật tử Liên Vân   2.000.000 VNĐ
30 Võ Thị Ngọc Anh   500.000 VNĐ
31 An Mỹ   200.000 VNĐ
32 Diệu Lài   200.000 VNĐ
33 Diệu Thúy   1.000.000 VNĐ
34 An Huyền   1.000.000 VNĐ
35 An Nguyệt   1.000.000 VNĐ
36 Khánh Minh   1.000.000 VNĐ
37 Trần Đức Tùng   500.000 VNĐ
38 Quốc Anh   200.000 VNĐ
39 Cát Anh   500,000 VNĐ
40 An Tuyền   10.000.000 VNĐ
41 Gia đình Tran Thu Le   2.000.000 VNĐ
42 Trương Thị Ngọc Sương   500.000 VNĐ
43 Khánh Thọ   1.000.000 VNĐ
44 Cô An Mỹ   1.000.000 VNĐ
45 Phạm Thị Thùy Duyên   200.00 VNĐ
46 Trần Thị Ngọc Mai   200.000 VNĐ
47 Nguyễn Thị Mỵ Nương   200.000 VNĐ
48 Phạm Thị Mỹ Tiên   200.00 VNĐ
49 Phật tử Đức Phổ (Nguyễn Thị Xuân)   500.000 VNĐ
50 Phật tử An Kim (Bùi Thị Kim Anh)    300.000 VNĐ
51 Bùi Kim Khoái   200.000 VNĐ
52 Chánh Hoàng   200.000 VNĐ
53 Cô An Viên Đức   1.000.000 VNĐ
54 Phan Thị Mai Trang   200.000 VNĐ
55 PT. Jera Nguyễn (Khánh)    2.000.000 VNĐ
56 PT. Ngô Thị Mỹ Lệ   2.000.000 VNĐ
57 PT. Giác Phúc Hạnh (BMT)   7.000.000 VNĐ
58 PT. Quảng Phương (BMT)   1.000.000 VNĐ
59 PT. An Nghiêm   5.000.000 VNĐ
60 Từ số 55-59 do PT An Nghiêm nhận và chuyển đến Tu viện    
61 Huỳnh Thị Khuyên   500.000 VNĐ
62 PT. An kim   500.000 VNĐ
63 PT. Huệ Chơn   1.000.000 VNĐ
64 PT. Giác Tâm Anh   1.000.000 VNĐ
65 Công ty TNHH Dược phẩm An Hy   100.000.000 VNĐ
66 Công ty Vĩnh Thành Đạt 800 phần trứng trị giá 12.000.000 VNĐ    
67 PT. Nhuận Phước Erfurt, Đức Quốc 50 Euro
68 Chị Hạnh ( Bạn PT. An Nghiêm)   1.000.000 VNĐ
69 Chị Yến ( Bạn PT. Giác Phúc Hạnh)   500.000 VNĐ
70 Hinh Thị Phước Hoa - Hoa Hinh   500.000 VNĐ

Tin Tức Liên Quan