Phương danh Phật tử phát tâm ủng hộ Quĩ Từ thiện Khánh An

21/01/2017 11:48
TT  Phương Danh  Địa Chỉ  Tịnh Tài
 1  Số tiền còn tồn trong chuyến từ thiện miền Trung tháng 12/2016,     64.000.000 VNĐ 
 2  Ông Bà Đức Bạch, Diệu Thiện  Cali,USA  4.000 USD
3

Cộng đồng Phật tử Việt Nam tại OrlandoFlorida, USA

3.000 USD
4

Phật tử Diệu Liên

Cư xá Lữ Gia 1.000.000 VNĐ
5

An Phụng 

Cư xá Lữ Gia 500.000 VNĐ
6

Phật tử Diệu Đạt

California 1.000.000 VNĐ
7

Trần Thị Đông-Huỳnh Tâm

California 1.000.000 VNĐ
8

Nhu Thị Lan

California 1.000.000 VNĐ
9

Amúi Heng

California 1.000.000 VNĐ
10

Nam - Nga - Yến - Phụng

Cư Xá Lữ Gia 2.000.000 VNĐ
11

Phật Tử Minh - Nguyện

Cư Xá Lữ Gia 1.000.000 VNĐ
12

Phật tử Diệu Châu

Bà Rịa Vũng Tàu 2.000.000 VNĐ
13

Phật tử Chinh Lâm

  200 USD
14

Phật tử Hoa Minh

  2.000.000 VNĐ
15

PT. Hi Trần Trí Lễ, Hì Trần Nhã Vân

Bình Chánh, TP.HCM 20. 000.000 VNĐ
16

PT Mai Đông Phú, Lê Thị Thanh Trúc

Nha Trang  5.000.000VNĐ
17

PT An Nghiêm

Bình Thạnh 100.000.000 VNĐ
18

PT. Lăng Lê Mai

  10.000.000 VNĐ
19

PT An Nghiêm

Long An 1.000.000 VNĐ
20

PT. Sory Das

Chùa Báo Ân Florida, USA 1.000 USD
21

PT. Chinh Lâm

Oklahoma, USA 1.000.000 VNĐ
22

PT An Mỹ

Effurt, Đức quốc

100 Euro

23 PT. Tâm Minh, PT. An Huệ Cộng hoà Séc 600 600 USD
24

Hi Trần Trí Lễ, Hi Trần Nhã Vân

 

10.000.000 VNĐ

25 Một PT. Không ghi tên do PT. An Khánh - Lăng Lệ Mai chuyển đến   100.000.000 VNĐ
26 PT. Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
27 PT. An Tuong Pham USA 200 USD
28 Nguyễn Thị Cát Anh   200.000 VNĐ
29 Nguyễn Thị Lành   2.000.000 VNĐ
30 PT. Nguyễn Thị Vân Mỹ Q12 1.000.000 VNĐ
31 PT. An Như Phương   5.000.000 VNĐ
32 Nguyễn Quốc Khoa Tâm An 1.000.000 VNĐ
33 Gia đình Phật tử Thanh Chương, Uyên Thi   50.000.000 VNĐ
34 PT. Thoa Nguyễn Canada 100 CAD
35 PT. Nhuận Pháp Thụy Điển 500 USD
36 GĐ PT. Thọ Pháp - Diệu Tường Thụy Điển 2.000 USD
37 PT. An Bình, Nguyễn Đình Châu Starka 8,Krakow, Ba Lan 3.000.000 VNĐ
       

Tin Tức Liên Quan