Pháp Thoại Chiều Ngày Thứ 2 Khoá Tu “Hoa Phượng Đỏ”

25/06/2018 3:17
Chiều 23/06/2018, tại Pháp Đường Chánh Niệm, Thầy viện chủ đã có buổi giảng dành cho các hành giả trong khóa tu “Hoa Phượng Đỏ”, chủ đề xoay quanh việc giảng giải và làm rõ tính trọng yếu của nền tảng đạo đức ảnh hưởng đến đời sống nhân phẩm của mỗi con người và cũng là nền tảng cốt yếu của một xã hội văn minh và tiến bộ.

Thầy dạy, con người lấy nền tảng đạo đức làm gốc, Thầy chia sẻ, dù chúng ta có thể còn nhỏ đi chăng nữa thì chúng ta cũng đủ nhận thức để thấy được đâu là thân thuộc của mình, biết được đâu là cha mẹ, bà con, làng xóm của mình. Thầy dạy, phải lễ phép từ những người thân quen như vậy trước. Phải thiết lập nền tảng đạo đức ngay từ khi còn nhỏ thì sau này học gì, làm gì cũng nên.

DSC 9511

Thầy nói, trường học là nơi đào tạo tri thức, song đạo đức vẫn  phải đặt lên hàng đâu: “Tiên học lễ - hậu học văn”, nghĩa là trước phải học đạo đức sau mới học tri thức. Vậy nên, Thầy đúc kết, đạo đức là nền tảng để thiết lập xã hội.

DSC 9517

Thầy lưu ý các hành giả trẻ rằng, có những vùng sâu vùng xa, các em nhỏ còn chưa thấy được chiếc điện thoại, chưa tiếp xúc được với thời đại công nghệ, song ở đó còn lưu giữ được gia phong, lễ giáo. Thầy khuyên các hành giả nên nhớ truyền thống đạo đức của ông cha xưa trong xã hội ngày nay.

DSC 9516

Thầy khuyên khi làm việc gì cũng cần phải có tâm đức. Có những giá trị mà vật chất không thể nào so sánh được trong đó nền tảng đạo đức là thứ quý nhất mà mỗi cá nhân và toàn xã hội cần gìn giữ và phát huy.

DSC 9526

Luận về nền tảng đạo đức, bạn Phạm Thành Tuân – sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Giao Thông Vân Tải chia sẻ rằng, làm người cần phải có đạo đức, sống phải biết lễ nghĩa, “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, đó là lời dạy trong sách Đại học được bạn dẫn chứng, bạn Phạm Thành Tuân cũng không quên chia sẻ cảm xúc hạnh phúc khi tham gia khóa tu, bạn mong muốn các hành giả cùng nhau sống trọn vẹn trong ba ngày tu tại tu viện như là một thiện duyên hy hữu.

DSC 9525

Bài giảng của Thầy kết thúc, hội chúng quay trở về với “gia đình pháp đàm” của mình để sinh hoạt về những nội dung liên quan trong quá trình tu tập.

BBT WEB

Tin Tức Liên Quan