Hội đồng Giáo thọ khóa tu Hoa Phượng Đỏ họp triển khai công việc khóa tu

29/06/2019 11:04
Sáng 28/6, quý Thầy, quý Sư cô Hội đồng Giáo thọ khóa tu Hoa Phượng Đỏ lần thứ 3 đã có cuộc họp để chốt lại các đầu việc chuẩn bị cho ba ngày tu 28,29,30/06/2019. Đợt này có 12 quý thầy, cô - chủ yếu là sinh viên Học viện Phật giáo - tham gia dẫn dắt khóa tu.

Thầy Quang Thức đã báo cáo số lượng các em đăng ký tham gia là 250 vị, tuổi từ 15 đến 30. Chương trình ba ngày đã được lên cụ thể; điểm nhấn của khóa tu ngoài tụng kinh, sám hối, thiền tọa, thiền hành, chia sẻ pháp đàm là pháp thoại của thầy Trí Chơn, buổi nói chuyện của cô Ngọc về tâm lý giáo dục trẻ em, chương trình viết thư cho cha mẹ và vui chơi giải trí dưới sự điều phối của MC Dương Tôn.Các quý thầy cô cũng nêu ra một số vấn đề về chia gia đình Pháp đàm, nơi lưu trú, tắm giặt, của thiền sinh nam,  thiền sinh nữ, một số nội quy dành cho các em, vấn đề sử dụng điện thoại . . . 

Thầy Trung Giác báo cáo nơi lưu trú, ngủ nghỉ, tắm giặt bảo đảm đáp ứng tốt. Thầy Trung Pháp bảo đảm công tác truyền thông. Sư chú Trung Thắng báo cáo khâu hậu cần đắp ứng tốt trong ba ngày.

 
Thầy Viện chủ đã đúc kết phiên họp, tán dương công đức quý thầy, quý sư cô mong Hội đồng Giáo thọ đem tâm nguyện phụng sự cho khóa tu để cúng dường Tam Bảo. 

BBT Web


Tin Tức Liên Quan