Khóa Thiền Vipassana

22/06/2020 11:33
Sáng ngày 21/06/2020(01/05 ÂL) Ni sư Hằng Liên – Trụ trì Thiền viện Pháp Sơn (Nam Cát Tiên, Tân Phú, Đồng nai) hướng dẫn khoá thực tập Thiền Vipassana tại Tu viện Khánh An. Với hơn 150 thiền sinh tham dự.

Vào lúc 8h, các thiền sinh vân tập tại Phật đường tỉnh thức để ôn tụng 5 giới và 8 giới của người phật tử tại gia.Sau đó, Ni sư hướng dẫn các thiền sinh thực tập theo dõi hơi thở chánh niệm ra - vào, sâu - chậm, và nhận biết các cảm thọ, dần dần đưa đến thu nhiếp thân tâm.


Thực hành thiền Vipassana là tiến trình đi theo con đường Giới, Định, Tuệ – Con đường thẳng nhất cho bất cứ ai muốn giải thoát khỏi mọi ràng buộc và khổ đau.


Trong xuyên suốt khoá thiền, các thiền sinh đều giữ được chánh niệm tỉnh thức nơi thân, khẩu và ý.

Kết thúc khoá thiền, trong sự hoan hỷ của tất cả các thiền sinh.

Tin, Ảnh: T. Lưu


Tin Tức Liên Quan