Vía Bồ tát Quan Thế Âm

26/03/2019 3:20
Đêm 19/02/ kỷ hợi (24/03/2019) Tăng thân Tu viện Khánh An tổ chức kỷ niệm Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đản sinh tại vườn Quan Âm. Sau khi đảnh lễ Tam bảo và toạ thiền, đại chúng đảnh lễ Mười hai hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Cũng trong khóa lễ này, Thầy Viện chủ đã có lời huấn thị đến đại chúng. Thầy nói, trong bối cảnh xã hội hiện nay, thật giả lẫn lộn, niềm tin bị đánh mất và sự nghi kỵ mỗi ngày được dâng cao. 

Người Phật tử hơn bao giờ hết, phải củng cố niềm tin, niềm tin biểu hiện cho nghị lực, ý chí, lý tưởng mà chúng ta hướng về. Có 4 niềm tin bất hoại đó là tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng và tin vào Giới. Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn, với tình thương yêu nhân loại, đó là sự thật nên ta hãy có niềm tin tuyệt đối nơi ngài. Thứ hai là tin vào giáo pháp. Đây là thứ tài sản quý giá nhất trên đời, tất cả tài sản ta có đều sẽ ra đi, nhưng với tài sản giáo pháp mang lại sẽ giúp mình hạnh phúc trong đời này và cả đời sau, chỉ cần ta hành trì đúng để nếm được vị ngọt đích thực mà giáo pháp mang lại. Tin vào Tăng, tăng là đoàn thể những người đi trên con đường  của đức Phật và hành trì theo lời dạy ấy. Tin vào Giới, những gì đức Phật đã đã dạy cho chúng ta muôn đời vẫn giữ nguyên giá trị, chúng ta thực hành lời dạy của Phật thật tốt sẽ cho ra kết quả tốt và ngược lại. Hãy tin tưởng vào giới pháp của đức Phật. 

 

9

15

5

 

Ngày vía Bồ Tát Quan Âm là ngày chúng ta hướng về Bồ Tát, nguyện cầu nơi ngài. Bồ Tát Quan Âm là hiện thân của tình thương, hiện thân của sức sống miên viễn, hiện thân của ánh mắt từ trùm khắp thế gian. Chúng ta hãy có ánh mắt và trái tim từ như Bồ Tát và cả những hành sử hàng ngày của ta. Mở rộng tình thương ta sẽ có được sự thảnh thơi an lạc. 

Đại chúng đã trì niệm hồng danh Bồ Tát Quán Thế Âm trong niềm tin và biết ơn tuyệt đối như một sự cúng dường nhân ngày vía Quán Âm.

Khóa lễ kết thúc trong niềm an lạc của tất cả mọi người. 

Tú Anh

Một số hình ảnh ghi nhận

1

3

4

6

7

8

11

12

13

14

16

17

18

Tin Tức Liên Quan