Đại giới đàn: Những vấn đề cần quan tâm, điều chỉnh

4/10/2020 8:11
GN - LTS. Truyền giới và thọ giới là hoạt động đặc thù của Tăng-già trong ngành Tăng sự Giáo hội, được xem là Phật sự quan trọng. Hàng năm, nhiều tỉnh thành được Giáo hội cho phép tổ chức Đại giới đàn, tuy nhiên, cho đến nay, việc tổ chức sự kiện đặc thù này vẫn chưa được thống nhất toàn quốc và đâu đó vẫn có những vấn đề cần quan tâm, điều chỉnh.


HT. Thích Minh Thông - Ảnh: B.Toàn

Nói về ý nghĩa của Đại giới đàn, HT.Thích Minh Thông, Phó Trưởng ban Tăng sự T.Ư, vị giáo phẩm am tường Luật tạng hiện nay, được cung thỉnh làm Luật sư của nhiều Đại giới đàn, chia sẻ: 

- Đối với người xuất gia, việc thọ giới là một yếu tố quan trọng trong cả quá trình tu tập; việc này ảnh hưởng đến hành sự, tu tập của chính vị Tăng sĩ đó. Bởi vì, có đắc giới thì vị ấy mới có giới thể thanh tịnh, được các vị thần hộ giới bảo vệ; giới đức cũng từ nền tảng đó mà phát sanh trong quá trình tu tập, hành trì giới luật của Phật sau khi thọ giới.

 Nói như vậy để thấy việc thọ giới, đắc giới rất quan trọng đối với người xuất gia - bậc được Đức Phật gọi là Chúng trung tôn, thầy của trời và người. Để người cầu giới được đắc giới thể thanh tịnh thì ba yếu tố cốt tủy phải bảo đảm xuyên suốt trong quá trình tổ chức Đại giới đàn: Giới tử phát tâm dõng mãnh, Giới sư thanh tịnh và đàn tràng trang nghiêm. Ba yếu tố này gắn bó mật thiết với nhau. Bên cạnh đó, việc truyền giới phải như pháp, như luật (bạch tứ Yết-ma, bạch nhị Yết-ma phải đúng và đủ).

 Trong nhiều năm qua, Hòa thượng là vị giáo phẩm được cung thỉnh tham gia rất nhiều Đại giới đàn tổ chức ở miền Nam cũng như một số tỉnh miền Trung, Hòa thượng nhận xét gì về công tác tổ chức sự kiện đặc thù này trong hoàn cảnh hiện nay?

 - Mỗi nhiệm kỳ, Giáo hội cấp tỉnh thành đều có kế hoạch tổ chức Đại giới đàn cho các vị tập sự xuất gia tại địa phương mình thọ giới, từng bước dự vào hàng ngũ của Tăng-già. Giới tử xin thọ giới ở các địa phương, như chúng tôi nhận thấy, hiện nay rất nhiều; có những Đại giới đàn, giới tử xuất gia từ 100-200 vị đến 500-600 vị cho các đàn giới. Số lượng tuy đông đảo như vậy, nhưng về chất lượng thì cần phải nhìn nhận thực tế.

 

Bản thân chúng tôi thường được mời làm các chức sự như Luật sư, thầy Yết-ma, thầy Khai đạo giới tử tại Đại giới đàn ở địa phương, lắm lúc cũng có những điều khó nói, khó quyết định dưới góc độ biết luật, áp dụng luật cho đúng pháp. Trong đó công việc chọn giới sư rất quan trọng, nhiều khi rất khó để làm cho đúng tâm nguyện của mình theo tinh thần Luật Phật chế; thậm chí “lòa lòa” cho qua như lời Hòa thượng Từ Đàm (cố Trưởng lão HT.Thích Thiện Siêu - PV).

 Công tác tổ chức Đại giới đàn, như trên đã nói, có 3 yếu tố gắn bó mật thiết. Đầu tiên giới tử phải dõng mãnh phát tâm cầu thọ giới pháp. Giới tử ngày nay rất nhiều, rất đông so với ngày xưa. Người thọ giới nhiều như vậy nên mừng hay lo? Mừng lại cũng là lo. Mừng vì có nhiều người xuất gia trong thời buổi trọng vật chất; nhưng lo là liệu có bao nhiêu người thực tâm cầu giải thoát, thực tâm cầu giới và giữ giới? Thọ giới để được khoác cái y vàng, để được lợi dưỡng, để mưu tính này nọ… thì thật sự là mối nguy cho Tăng-già, cho đạo pháp.

Chúng tôi vẫn hay nói, có những vị đến giới đàn là để “thọ giấy” hơn là “thọ giới”. Điều này có thể cho là ý kiến chủ quan, nhưng thực tế ngày nay chúng tôi và các vị tôn túc đều cảm thấy như vậy. Nhiều thủ tục mà các Đại giới đàn trước đây đặt nặng thì nay bị bỏ phế hoặc xem nhẹ, làm cho có. Chẳng hạn như giới tử Bắc tông phải thi kiến thức về giới luật trong toàn bộ phần thi khảo hạch viết, vấn đáp; phải tụng 4 bộ luật Trường hàng đối với giới tử Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni; 2 bộ luật Trường hàng đối với giới tử tập sự Sa-di, Sa-di-ni.

Ngày nay chúng tôi thấy đa phần các tỉnh phía Nam đều bỏ phần thi tụng luật này; miền Trung đa số còn giữ được truyền thống đó. Giới tử không thuộc luật thì sao có thể hành trì luật sau khi thọ giới?

Về cách tổ chức giới đàn, nhiều địa phương tổ chức phần khai mạc rất long trọng, quy mô. Phần khai mạc này hầu như có tính cách hành chánh, không phải là một hoạt động thiết yếu và quan trọng của Tăng sự. Cái thiết yếu và quan trọng là dành thời gian cho các hoạt động truyền giới cho giới tử. Những thứ “ngoài lề” chiếm càng nhiều thời gian thì thời gian dành cho việc truyền giới càng bị hạn chế, thu hẹp hoặc làm một cách vội vã, “cho xong việc”.

Những năm gần đây, Đại giới đàn của GHPGVN TP.HCM đã đơn giản hóa lễ khai mạc, chú trọng việc tổ chức truyền giới cho các giới tử tại giới trường. Việc này giúp cho chư tôn đức Ban Tổ chức Đại giới đàn, chư giới sư, giới tử có thời gian, sức khỏe cho Tăng sự quan trọng là truyền giới - thọ giới. Trong phiên họp toàn Ban Trị sự vừa rồi, đã quyết định thống nhất lễ khai mạc Đại giới đàn Huệ Hưng sắp tới tại Việt Nam Quốc Tự càng đơn giản hơn nữa so với Đại giới đàn Trí Tịnh năm 2018. Hạn chế khách mời là chư tôn đức các nơi, ban ngành chánh quyền. Phần cung an chức sự cũng bỏ trong lễ khai mạc; các đàn truyền giới sẽ tự làm việc này theo đúng chức năng. Đây là việc làm thay đổi lớn và có ý nghĩa tích cực. Thiết nghĩ các địa phương nên học theo; đơn giản những thủ tục rườm rà, không cần thiết. Qua đây thể hiện tinh thần “lấy giới tử làm trung tâm” của công tác tổ chức Đại giới đàn mà Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN chủ trương.