Trang nghiêm tổ chức Lễ Thượng Nguyên - Cầu an Rằm tháng Giêng – Tân Sửu.

27/02/2021 8:49
Sáng 26/02/2020 (nhằm 15/01/ Tân Sửu), Tu viện Khánh An tổ chức Lễ Thượng Nguyên - Cầu an Rằm tháng Giêng – Tân Sửu. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm với sự chủ trì của Thầy Viện chủ, chư Tăng bổn viện cùng sự hiện diện quý Phật tử.Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp nên tất cả Phật tử về dự lễ đều phải rửa tay sát khuẩn và mang khẩu trang y tế và ngồi giữ khoảng cách nhằm bảo vệ bản thân và mọi người xung quanh.

Đúng 10h, ba hồi chuông trống Bát Nhã hào hùng vang lên cung nghinh chư Tăng tiến lên Phật đường tỉnh thức.

Sau nghi thức dâng hương cúng dường và đảnh lễ Tam Bảo, hội chúng đã cùng nhau tụng bài Kinh Phước Đức.


Hôm nay, nhân ngày trăng tròn đầu năm, Thầy Viện chủ đã có thời pháp thoại với chủ đề: “Có những cái biết”.

Thầy nói có hai dấu ấn trong đạo Phật đó là từ bi và trí tuệ. Từ bi gồm Bốn Tâm vô lượng còn trí tuệ  là những gì. Thầy đưa ra 5 cái biết, gồm  hai cái biết thuộc phạm trù thế gian và ba cái biết thuộc phạm trù xuất thế gian. 

1.      Tưởng tri: cái biết do tưởng tượng, được định hình qua những lần gặp gỡ, là sự phản chiếu của tâm thức, cái biết này có thể đúng hoặc sai.

2.      Thức tri: là sự nhận thức của con người, là sự phân biệt tốt – xấu, phải – trái, đúng – sai, do học hỏi tiếp thu từ kinh nghiệm, kiến thức. 

3.      Thắng tri: cái biết thù thắng, đây là cái biết do tu tập, do chuyển hóa tâm thức mà có. Khi đã bước vào thắng tri, chúng ta bắt đầu bước vào dòng thánh, đó là thánh đạo tám ngành:

-          Cái thấy như thật

-          Tư duy như thật

-          Nói năng như thật

-          Hành động như thật

-          Nghề nghiệp như thật

-          Sự nỗ lực như thật

-          Nhớ nghĩ như thật

-          Sự tập trung tâm ý như thật

Tám ngành này được gói gọn trong tam học: giới – định – tuệ

4.      Tuệ tri: là cái biết bằng trí tuệ, biết được bản chất của cuộc đời là khổ, căn nguyên của khổ, Niết Bàn tịch tĩnh và con đường đưa đến Niết Bàn.

5.      Liễu tri: là cái hiểu biết rõ ràng, rốt ráo, hiểu biết đến tận cùng, đây chính là cái thấy của bậc giác ngộ: tất cả vạn vật đều do duyên sinh mà thành, tất cả các pháp đều trùng trùng duyên khởi, vạn pháp nương nhau mà thành chớ không có cá thể độc lập riêng biệt.Cuối cùng, Thầy khuyến tấn đại chúng mỗi ngày cố gắng thực tập theo thánh đạo tám ngành để thấy được cái khổ, thấy sự đời đúng như thật mà chuyên tâm tu tập từ đó có được hạnh phúc, bình an trên con đường giải thoát của Đức Thế Tôn.

Thời pháp kết thúc, chư Tăng tiến về phía sau bàn thờ tổ để xưng tán và lễ Tổ sư.

 Ảnh - tin: Đức Sang, Ngọc Ánh

Tin Tức Liên Quan