Khánh An Vào Hạ!

25/05/2019 1:34
Sau khi đối thú an cư tại trường hạ Quảng Đức - điểm an cư tập trung của chư tăng Quận 12 - Tăng thân Tu Viện Khánh An trở về trú xứ và bắt đầu bước vào ngày đầu của mùa an cư.

Sáng ngày 17/04 kỷ hợi, trong giờ họp chúng, Thầy Viện chủ đã sách tấn đại chúng dành thời gian 3 tháng để thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, trưởng dưỡng đạo tâm  để gặt hái được  nhiều hoa thơm trái ngọt trong công phu tu tập.

 

4

 

Ngoài bốn thời hành trì thường nhật, vào an cư Tăng thân Tu Viện có thêm thời khoá lúc 9 giờ và 15 giờ để ngồi thiền, tụng kinh, sám hối và tụng luật.

Mỗi tối vào các thứ 2, 4, 6 có thiền toạ, chủ nhật họp chúng; sáng thứ 5 và thứ 7 có thiền hành.

Theo thầy, thiền hành là pháp thực tập  đã có từ thời Đức Thế Tôn. Ngày nay các trung tâm thiền tập tại Thái Lan,  Myanma và một số trung tâm thiền tập khác vẫn còn duy trì pháp thực tập này. 

 

7

8

 

Chương trình tu học tại Tu viện Khánh An,  Phật tử có thể về tham gia tu tập cùng tạo ra một năng lượng thiện lành cúng dường lên Tam Bảo.

Quảng Thức. 

Thời khóa tu tập:

04. 45: thức chúng

05.00: tọa thiền

05.30: ôn tụng giới luật

06.30: ăn sáng

09.00: tọa thiền

09.30 tụng kinh - Cúng ngọ 

11.00: dùng cơm trưa

12.00: nghỉ trưa

13.30:  thức chúng

15.00: tọa thiền

15.30: Sám hối - Mông Sơn thí thực 

17.00: dùng cơm chiều

18.45: tọa thiền

19.30: tụng kinh

22.00: đi ngủ. 

  • 04.45 sáng thứ năm và thứ bảy thiền  hành
  • 20.45: thứ 2, 4, 6 thiền tọa, hoặc thính pháp. 
  • 20.45: Chủ nhật họp chúng.
  • 05.00 sáng rằm và ngày 30 bố tát - tụng giới. 

 Một số hình ảnh ghi nhận:

1

2

3

5

6

9

11

12

Tin Tức Liên Quan