Pháp thoại đêm rằm tháng 7

15/08/2019 4:27
Tối 14/08/2019 (nhằm 14/07/ Kỷ Hợi), trong thời khoá Sám hối cuối mùa Vu Lan, Thầy Viện chủ đã có thời Pháp thoại ngắn nói về tấm gương hiếu hạnh của tôn giả đệ nhất thần thông trong tăng đoàn của Đức Phật – Ngài Mục Kiền Liên, đồng thời Thầy cũng giảng giải cho đại chúng hiểu rõ về ý nghĩa sám hối đúng với tinh thần Phật dạy trong mùa hiếu hạnh.

Con người vì mê mờ, không phân biệt phải trái đúng sai, vì tham sân si nên đã tạo bao nghiệp thức gây nên nhiều khổ đau, lầm lỗi. Vậy nghiệp là gì? Thầy dạy, nghiệp là những hành động có chủ ý, sẽ đưa đến những quả báo tương xứng trong hiện tại và mai sau. Nghiệp nói cho đủ gọi là nghiệp quả báo ứng được tạo ra từ thân, miệng, ý của chính mình. Nghiệp là thói quen huân tập tạo thành sức mạnh chi phối tất cả mọi sinh hoạt trong cuộc sống của con người, từ khi mở mắt chào đời, cho đến khi nhắm mắt và những đời sống kế tiếp. Tất cả mọi hành động, ý nghĩ phát sinh từ chính bản thân đều phải gánh chịu nghiệp báo. Phật Giáo không chủ trương có sự thưởng phạt do một oai lực siêu phàm toàn tri, toàn năng, tối thượng ban bố cho những linh hồn đã làm lành hay gây dữ, hay sám hối bằng cách mua chuộc thần thánh để mong vượt qua cái nghiệp chướng. Đức Phật dạy không một ai có thể an bài, định đoạt được ai cả mà chỉ có thể tự mình chọn cho mình hướng đi, tất cả đều do bản thân tự bước trên con đường mà mình đã chọn.


Và sám hối là phương pháp vi diệu hơn hết. Sám hối là để phòng hộ sáu căn, tiêu trừ nghiệp chướng, thanh tịnh thân, khẩu, ý. Trong mùa Vu Lan này, noi theo tôn giả Mục Kiền Liên, hạnh hiếu luôn được đề cao. Hiếu thảo thường được người đời hiểu là lo đầy đủ mọi thứ về vật chất cho cha mẹ. Thế nhưng, không cha mẹ nào sống mãi với ta suốt cả cuộc đời, rồi một ngày nào đó, phụ mẫu song thân cũng sẽ qua đời. Chúng ta không chỉ có mặt ở một đời này mà còn có mặt ở vô số kiếp về trước và sau nữa, mất thân này sẽ mang thân khác. Bởi vậy người con hiếu còn phải lo cho cha mẹ cả về tinh thần, làm sao thức tỉnh cha mẹ hướng về đường thiện, tin vào nhân quả tội phước, quy y tam Bảo, niệm Phật làm lành để trong đời hiện tại cha mẹ được yên vui và khi mất đi sẽ được hạnh phúc, an lành trong đời sau. Đó như là một lễ phẩm cao nhất để báo ân cha mẹ.


Cuối thời pháp, Thầy khuyến tấn đại chúng tinh tấn tu tập và mong rằng ý nghĩa của câu chuyện xưa về Tôn giả Mục Kiền Liên sẽ là ngọn đuốc tuệ soi sáng cho con người nương vào đó để vượt qua những con đường vô minh, hành phép sám hối mà diệt tội, hầu vượt qua biển khổ sinh tử mà ghé bờ giải thoát thơm hương.

Tin: Ngọc Ánh, Ảnh: Trung Lưu

Một số hình ảnh ghi nhận được:Tin Tức Liên Quan