Tăng thân Khánh An hội kiến, đảnh lễ thiền sư Thích Thanh Từ và các bậc tôn đức

7/10/2020 6:33
Sáng ngày 21/8/Canh tý, Thầy Viện chủ Thích Trí Chơn cùng chư Tăng và Phật tử Khánh An đến Tổ đình Thiền Viện Thường Chiếu đảnh lễ Thiền sư Tông chủ Thích Thanh Từ và Hoà Thượng Trưởng Ban quản trị Thiền phái Trúc Lâm Thích Nhật Quang ( Đắc Giác) - Phương trượng thiền viện Thường Chiếu.


Trong lời khánh chúc Hoà thượng Phương trượng, thầy Trí Chơn bộc bạch: Hơn 30 năm trước, Thầy được thính pháp với Thiền sư Tông chủ tại các giảng đường lớn ở Sài Gòn; sau đó được học Kinh A Hàm cũng từ Ngài trong những năm tháng học tại Trường Cao cấp Phật học Việt Nam. Từ đó đạo thiền của Thiền sư được lưu nhuận thân tâm, giúp nuôi dưỡng tính giác mỗi ngày. 

Nay, được đảnh lễ Thiền Sư và Hoà thượng Phương trượng là ân đức lớn, niềm hạnh phúc lớn của đàn hậu học. 
Trong lời đáp từ, Hoà Thượng Thích Nhật Quang đại  lao Thiền  sư Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm gởi lời chúc lành đến Thầy Viện Chủ và phái đoàn. 


Hoà thượng nói: tuy ở tại Thường Chiếu -  Đồng Nai, Hoà thượng vẫn để tâm đến các hoạt động của Giáo hội và các đạo  tràng tu học tại Sài Gòn, trong đó có Trung tâm Thiền tập Khánh An. Thầy Viện  chủ Khánh An là một trong những vị tăng có chí nguyện tu tập và năng lực phụng sự mà Hoà thượng được biết qua nhiều sự kiện lớn của đạo pháp. 

Như một lời tâm sự, Hoà thượng chia sẻ “Thưở thiếu thời,  tôi tu với Đại lão Hoà Thượng Vạn Đức nhưng sau đó cầu pháp Hoà thượng Trúc Lâm và theo học từ đó tới giờ. Trong đạo nghiệp, có thể đảm trách nhiều phận sự nhưng ngày ngày vẫn chuyên tâm “phản quan tự kỷ”. Hoà thượng khuyên hãy đem tâm phụng sự Tam  Bảo nhưng đừng quên mỗi ngày soi chiếu lại tâm mình. 


Cũng trong dịp này Hoà thượng Phương trượng mời Thầy Viện chủ sắp xếp thời gian đến giảng dạy cho thiền sinh tại trường Trung cấp Phật học Trúc Lâm - thuộc Thiền viện Thường Chiếu và thầy đã hoan hỉ phụng hành. 


Sau đó Hoà thượng tặng bộ Thanh Từ Toàn Tập đến Thầy Trí Chơn. Rời Phương trượng, Thầy và đoàn đến đảnh lễ Thiền sư Tông chủ Thích Thanh Từ tại thiền thất của Ngài. 


Sau khi đãnh lễ chư vị Hoà Thượng,  đoàn đến thăm Trường Trung Cấp Phật Học Trúc Lâm- ngôi trường đầu tiên của Thiền Phái. Đoàn được Thượng tọa Thích Quang Tuệ, Phó Chủ nhiệm Trường Trung cấp cùng quý thầy giáo thọ  tiếp đón và hướng dẫn tham quan.Cũng trong sáng nay, Thầy Viện Chủ cùng tăng chúng và quí Phật  tử đến Pháp Viện Minh Đăng Quang đảnh lễ Hoà Thượng Thích Giác Toàn- Một bậc tôn đức trong hàng lãnh đạo Giáo hội cũng là giáo thọ sư của Thầy Viện Chủ. Hòa thượng Thích Giác Toàn đã miễn lễ và tiếp đón thầy cùng phái đoàn trong thâm tình đạo pháp. 


Tại đây Hoà thượng đã tán thán công hạnh Thầy Viện chủ qua những tháng ngày tu tập hành đạo mà Hoà thượng vẫn dõi theo. Ngài cũng có lời sách tấn chư tăng và quý Phật tử hãy nuôi dưỡng tâm thiện lành để lòng từ ngày thêm lớn. Hãy tu thế nào để thấy mình mỗi ngày hiền hơn với chính mình. 


Đến mỗi trú xứ, đoàn đều có lễ phẩm cúng dường, Phật tử Bích San - Chân Tịnh Lạc đại diện dâng cúng. 


Tin, ảnh: QT, A N, Công Tây


Một số hình ảnh ghi nhận:Tin Tức Liên Quan