Cam Lộ Giác Đạo - Giọt sương ngọt ấy sáng bừng đạo tâm

12/09/2022 8:48

Bao nhiêu sự thiêng liêng - bấy nhiêu niềm rúng động. Đại Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo là kết tinh từ đức lực Tăng-già, là tinh hoa truyền thừa Phật  Bảo, là vận mệnh Pháp Bảo ngàn sau.  Giới sư thanh tịnh - Giới đàn trang nghiêm - Giới tử chí thành. Tự thân Giới tử chúng con là câu trả lời thích đáng, là người rõ biết mình đắc giới hay không. Đắc giới thể là vô cùng quan trọng, song để thành tựu giới tánh lại càng thù thắng hơn.  

'Giới - là mạng mạch Phật pháp'. Là điều chúng con nghe nhiều, nói nhiều... vì chưa thấu, chưa cảm nên hành chẳng bao nhiêu. Đối trước uy lực Tam Bảo, uy đức Giới sư, Giới tử chúng con sanh tâm hổ thẹn - cầu xin sám hối. Sanh tâm kính ngưỡng - y giáo phụng hành. Kính ngưỡng là nhân, học và hành là duyên, thành tựu và tiếp nối sự nghiệp Tổ - Sư là quả. Con có niềm tin rằng, chuỗi vận hành thiện lành này của Nhân - Duyên - Quả, cứ như vậy xoay vần về sau. Con thấy được sự hi sinh nhiều đời tu tập nơi quý Ngài để lấy cái Đức làm chỗ nương nhờ cho thế hệ trẻ chúng con. Chỉ có thể nói, đây là 'trùng trùng duyên khởi' quy tụ về một mối cho đại nhân duyên - tuyển người làm Phật.

 

Người tu có phước duyên của người tu, cư sĩ lại có duyên phước của riêng mình. Chúng con không thể tự cho rằng, bản thân mình đi tu là hơn mà sanh tâm ngã mạn. Bởi không có hàng cư sĩ nam, cư sĩ nữ, tức sẽ đánh mất sự quân bình của bốn chúng đệ tử Đức Như Lai. Là chỉ còn một nửa của Tăng thân. Giới đàn thành tựu, là sự dung hòa giữa tứ chúng đồng tu. Là điểm tương phùng giữa tứ ân mang trọng. 

 

Mượn ngôn từ để nói lên sự rúng động - đắc giới thiêng liêng, là điều không thể. Mượn hình ảnh để tái hiện niềm kính ngưỡng - biết ơn sâu sắc, cũng chưa tròn. Nay, con chỉ biết kiệm lời... Chỉ có những Giới tử đồng tâm hòa điệu mà tự cảm cùng nhau, thệ nguyện tu trì - lấy cái vô thanh làm Pháp âm vi diệu  -  lấy cái vô sắc làm biểu lộ Pháp thân.  
 

Được làm con Phật là một phước duyên, đời này chúng con được làm con cháu trong Tông phong lại là một phước duyên lớn. Giới đàn trên đất Tổ mang theo vô ngần những giá trị tâm linh. Giới đàn Cam Lộ Giác Đạo - mang tên Sư Ông, với chúng con càng thêm ý nghĩa. Những ngày qua nơi phố núi Gia Lai, chúng con đã được tắm mình trong giọt cam lồ của sự giác đạo. Giọt sương ngọt ấy sáng bừng đạo tâm. Người sống biết Tổ - biết Tông, biết Cội - biết Nguồn là người sẽ Giác được Đạo. Ngày nay, chúng con vẫn được những bậc Sư trưởng dìu dắt - có Thầy tổ, có Giới sư, Y chỉ sư, Giáo thọ sư phạm hạnh nâng đỡ... vậy chẳng cớ gì gọi là mạc pháp!? Dường như Pháp chỉ mạc trong lòng những kẻ thiếu tu - pháp chỉ mạc đối với những ai đánh rơi hạt giống bồ-đề.


Sáu ngày tại Giới trường, dù bao lần rạp người cung thỉnh, dù bao giọt nước mắt tuông rơi, dù bao mệt nhoài  nơi thể xác...  cũng không bao giờ đủ để báo đền ân đức mà chúng con thọ nhận. Đời tu hẳn còn dài, những chướng duyên trắc trở bên ngoài chưa là khó, chỉ khó khi chúng con không đủ dũng khí đương đầu trước những khốn khổ nội tâm. Nay, Giới pháp đã lãnh thọ, Giới thể được châu viên, chúng con nguyện chuyển hóa từng ngày để Giới tâm toả rạng. Giới tâm toả rạng thì Tăng tánh an hòa - Đạo pháp nhờ vậy mà nở hoa tương tục...


 

Bao nhiêu biểu hiện thiêng liêng

Bấy nhiêu nỗi niềm rúng động.

 

Giới đàn viên mãn 

Nhờ đức lực Tăng-già 

Kết tụ tinh hoa Phật Bảo 

Truyền thừa Pháp Bảo ngàn sau.

 

Giới tử đồng tâm 

Mượn vô thanh làm Pháp âm vi diệu 

Nhờ vô sắc làm biểu lộ Pháp thân.

 

Giới tâm toả rạng

Tăng tánh an hòa

Đạo pháp nở hoa tương tục...

 

_____________

 

10.09.22


(15.08 - Trăng tròn đoàn viên)


Tuệ - Đăng

Tin Tức Liên Quan