Giờ Tham vấn khóa tu "Sống Tỉnh Thức" lần thứ 44

10/12/2019 5:28
Trong khuôn khổ khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 44, chiều ngày 08/12/2019, sau 30 phút tọa thiền, hội chúng tiếp tục đến với giờ tham vấn.

Một số câu hỏi được đặt ra như: Ban Hoằng Pháp trung ương GHPGVN vừa tổ chức khóa tập huấn hoằng pháp viên cho Phật tử, vậy ý nghĩa, mục đích của khóa tập huấn này là gì? Mẹ sắp từ trần di chúc không chấp điếu nhưng các con thì muốn chấp điếu rồi nhận lễ phẩm đó làm việc thiện, bố thí, cúng dường hồi hướng cho mẹ, vậy có được không? Một số người ở vùng phía Bắc khi cúng  tân gia thường mời thầy cúng tới yểm bùa gọi là yểm long mạch có nên không? Sao gọi là tiềm thức sao gọi là hiện thức? .... 


Tất cả những câu hỏi đều được trả lời xác đáng làm hài lòng hành giả tham dự.

Vào lúc 04.00 chiều cùng ngày, tham vấn viên mãn,  cả hội chúng dùng chiều trong niềm hoan hỉ rồi chia tay. 

BBT Web 

Một số hình ảnh ghi nhận được:Tin Tức Liên Quan