Bên Vườn Trăng Non

3/03/2020 8:56
“Bên Vườn Trăng Non" là chuyên mục dành riêng để chia sẻ những chủ đề trong mỗi tuần sinh hoạt của chúng sa di và chúng tập sự tại tu viện Khánh An. Và đây cũng là khu vườn ươm mầm tâm bồ đề của những hạt giống được gieo trên con đường cao thượng thông qua những bài viết, những câu chuyện kể về niềm vui trong đời sống tu tập chuyển hóa của mình.

Cứ mỗi sáng thứ 7 hàng tuần, Thầy và chúng sa di, chúng tập sự tại tu viện lại háo hức ngồi bên nhau để có cơ hội thực tập chia sẻ, thực tập lắng nghe những thuận lợi, những khó khăn; soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ nhau trong đời sống tu học. Đây là tất cả tình thương mà Thầy dành riêng cho các đệ tử nhỏ của thầy. Với chúng con thì đây là niềm hạnh phúc và phước đức lớn nhất khi được sống trong tình thương lớn nơi Thầy tổ. 

 


Các buổi sinh hoạt trong bốn tuần vừa qua là một khởi đầu cho sự gắn kết giữa mọi thành phần trong Tăng thân. Trong mỗi tuần sinh hoạt, các thành viên sẽ thay phiên nhau làm người dẫn chúng. Theo kế hoạch trong tuần tiếp theo, chúng sa di - tập sự sẽ sinh hoạt theo chủ đề. Chủ đề thực tập của tuần thứ sáu sẽ là "Tưới Hoa Cho Nhau". Bên cạnh đó, sau mỗi tuần sinh hoạt, chúng sa di - tập sự đều được thầy trao cho một bài tập quán chiếu để chiêm nghiệm sau đó chia sẻ trước đại chúng trong tuần tiếp theo. 
TMT 

Tin Tức Liên Quan