Quét Sạch Rác Tâm.

27/05/2018 1:08
Trái đất đang nóng dần do sự tàn phá nặng nề bởi các nền công nghiệp nặng, bởi thiếu ý thức trách nhiệm cộng đồng.con người hiện đang khai thác một cách vô tội vạ và sử dụng nguồn tài nguyên duy nhất có trong lòng đất. Lượng khí thải, chất thải từ nền công nghiệp hay nông nghiệp đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên môi trường.

Theo triết lý của Phật giáo, thân chúng ta là do tứ đại hợp thành, những thức ăn uống hằng ngày cũng đều do tứ đại bên ngoài đem vào bên trong. Cho nên, trong tấm thân này đã có cả thiên hà đại địa. Phải thấy rằng chúng ta với thiên nhiên là một để có ý thức bảo vệ hành tinh xanh của mình đang sinh sống.

Mừng ngày Đức Bổn Sư thị hiện trên cõi đời, nhóm sinh viên khoa môi trường - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại Tu Viện Khánh An cùng nhau quét dọn gom rác con đường Võ Thị Thừa lối vào Tu Viện. Trước khi bắt đầu công việc của mình, các bạn đã được Thầy Viện chủ chia sẻ việc làm ý nghĩa của mình nhân ngày Phật Đản. Thầy đã ân cần chỉ dạy cho các bạn quét rác như thế nào để có niềm vui, có ý thức vào việc đang làm và khuyên các bạn hãy quét tất cả tâm sầu muộn, lo toan, được mất, tham lam, sân hận, si mê trong lòng. Chúng ta phải quét hết những tâm nhiễm ô như thế mới có được an vui hạnh phúc.

IMG 8224

Tình trạng rác thải từ các khu công nghiêp, khu chế xuất đang trên mức báo động ảnh hưởng trực tiếp đến sự duy trì mạng sống của tất cả chúng ta. Bhutan là một đất nước có ý thức bảo vệ môi trường rất cao. Không vì mục đích phát triển kinh tế xã hội mà tàn huỷ sinh môi của mình. Một hơi thở đi vào là cả một quá trình mà chúng ta đang vay mượn của thiên nhiên đất trời, nếu không biết  trân quý hơi thở là chúng ta đang cô phụ chính bản thân của mình. Những hơi thở có phẩm chất là những hơi thở có sự can thiệp của chánh niệm, của ý thức trọn vẹn. Không khí có nhiễm ô hay trong sạch, ở trạng thái nào chúng ta đều mang ơn đất trời đã hiến tặng cho mình lượng không khí dồi dào như thế.

IMG 8222

Những làn chổi đặt nhẹ nhàng trên đường đã làm cho chúng ta thấy ý thức bảo hộ hành tinh xanh của mình, đánh động không biết bao nhiêu trái tim người có mặt. Một người có ý thức về môi trường sẽ đánh động nhiều người xung quanh, không đơn thuần chỉ là việc cá nhân mà đã lây lan ra cả cộng đồng cùng nhắc nhở nhau về ý thức của con người.

IMG 8227

Có những nơi trên thế giới đã xử lý rác bằng cách phân loại rác: hữu cơ, vô cơ, tái chế, chai nhựa…Việc làm này góp phần bảo hộ hành tinh xanh của chúng ta. Mượn những hình ảnh, sự biểu hiện của rác để nói lên những tâm hành bất thiện đang hiện hữu trong mình.

Quét rác là một cơ hội cho chúng ta thực tập trở về tiếp xúc với thiên nhiên trong lòng mình. Hãy buông bỏ những tâm hành bất thiện trong lòng để chuyển rác thành hoa, chuyển khổ đau thành hạnh phúc bằng sự thực tập chánh niệm mà Đức Thế Tôn đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta.

N. Y. Thức 

Tin Tức Liên Quan