Ánh sáng hoa lòng

24/09/2019 11:39


Trên giảng đường rơi vương từng bụi phấn,

Trắng bờ vai xen lẫn giọt mồ hôi,

Thầy giảng kinh, thuyết pháp để độ đời,

Cho hành trang vào cuộc đời con bước..!

 

Những âm thầm biết bao lời chân chất

Trắng một màu đem tâm huyết cứu nhân,

Giải hiểm nguy cơn ác mộng khổ trần

Đem giác ngộ đến bao người khao khát.

 

Giúp dòng đời, pháp môn truyền thông suốt

Ướp nụ cười từ trí tuệ yêu thương

Chẳng màng chi lẽ sống để giúp đời

Người Thầy đó mang trái tim Bồ tát !

 

Cõi Ta bà đất trời kia điên đảo

Lời Thế Tôn, Thầy dạy bảo quay về

Rộng lòng nhân gửi sớm tối bao nơi

Bước thanh thản Thầy đi gieo giống Phật.

 

Nay  thu về Phổ Quang bừng trong sáng

Đón Thầy trong niềm hoan hỉ vô biên

Được thấy nghe ánh sáng của hoa lòng

Cùng giác ngộ pháp vô vi nhà Phật !

 

Lời Thầy dặn chúng con xin nguyện khắc

Trọn một đời chung thủy Ánh Đạo soi

Dù xa xôi nơi ấy vẫn muôn đời

Theo chân Phật từng bước đi an lạc !

 

Kính tặng Thầy Trí Chơn nhân chuyến hoàng pháp lần II tại NPĐ Phổ Quang. Las Vegas- NV- USA. 9-2019

Thiện Ánh - Hùng Nguyễn 

                                       Tác giả bên phải

 


Tin Tức Liên Quan