Dừng

9/12/2019 10:15

Tự hỏi mây trôi mấy kiếp thôi,

Sơn hà mấy dạo chốn chơi vơi.

Núi dựng sông trôi dòng nhân kiếp,

Chưa mỏi,

Kiếp người người kiếp lại sinh sôi.

Lại hỏi mây xưa trôi lại nổi,

Chưa chán,

Lòng sầu còn rớt giọt mưa rơi.

Dừng ở chốn đây lòng vấn hỏi,

Mây biết!

Có đi thêm nữa cũng không rời...

Trung Nhân

Tin Tức Liên Quan