Tự do

28/01/2020 12:18

Hát chơi ngoài vạn dặm

Trăng chiếu tận non xa

Sương đêm về phủ lối

Gió xuân lạnh sơn hà

 

Chỉ muốn một đời thôi chấp niệm

Xuân về còn gửi chút mai hoa

Ai muốn an yên dừng gối nghỉ

Núi rừng nghe vượn hú chim ca…

Trung Nhân

Tin Tức Liên Quan