Tặng chữ vô minh

9/05/2020 9:08


 

Viết tặng hư không một chữ Lành

Mong cho rừng lá mãi tươi xanh

Cho màu mây trắng thuần tinh khiết 

Cho mắt trẻ thơ mãi long lanh.

 

Cúi người xuống đất viết chữ An 

Bước chân thanh thản giữa gian nan 

Vạn nẻo quanh co lòng vẫn thẳng 

Dẫu gì vẫn đất mẹ cưu mang.

 

Viết tặng vào mưa một chữ Hoà

Làm trôi những bụi bẩn điêu ngoa

Làm mát những tỵ hiềm sân hận

Tưới tẩm cho tình người nở hoa.

 

Đưa tay vào gió viết chữ Yên   

Thổi đi  bao giành giật triền miên 

Bầu bí cùng giàn tranh được mất 

Chung nhà sao mãi sống đảo điên.

 

Để tâm vào lửa tặng chữ Thương

Đốt đi những rác rưỡi sầu vươn

Thắp lên ánh sáng tình huynh đệ

Sưởi ấm cho nhau đến cuối đường.

 

Viết tặng vào hoa một chữ Duyên 

Giữa bao khổ lụy sống an  nhiên

Giữa bao u tối vẫn tươi tắn

Tỏa ngát hương thơm chốn não phiền.

 

Viết tặng vào cây một chữ Bình  

Chim muông, cầm thú, vạn  sinh linh

Thiên nhiên bao loại cùng chung sống

Vô thức, vô tri đều có tình.

 

Phóng bút  tặng  đời chữ Ngây thơ 

Hồn nhiên như trẻ chẳng nghi ngờ 

Xây dựng tình thân bằng tin tưởng

Dệt lại mộng đời những giấc mơ.

 

Chắp tay tặng Phật chữ Nhân gian 

Nghiệp chướng bao đời mãi lầm than 

Mắt từ nhìn xuống xin cứu độ

Soi bước con đi ánh đạo vàng. 

 

Viết tặng cho mình chữ Vô  minh

Để luôn tỉnh thức pháp duyên sinh 

Hãy nhớ vô thường từng khoảnh khắc 

Áo cơm nặng nợ với chúng sinh.


Trí Chơn

 

Tin Tức Liên Quan