Ơn trời biển của mẹ cha

29/08/2020 9:25

Con quỳ lạy Mẹ Cha ngày giỗ

Khói hương mờ mâm cổ kính dâng

Chỉ còn ngưỡng vọng thâm ân

Nghe bao hối tiếc ăn năn trong lòng!

 

Cha mẹ già nhớ mong con gái

Mà Mẹ chồng, con dại phải lo

Chồng con tin tức mịt mờ

Lao tù biền biệt, ngóng chờ miên man!

 

Lăn lóc giữa nhà tan nước đỗ

Cả đất trời cùng khổ như nhau

"Nguyện làm con thảo" lòng đau!

Biết còn gặp lại kiếp sau đáp đền?!

 

Ân tác tạo con nên hình vóc

Chín tháng trời nặng nhọc Mẹ mang

Mà con trong bụng chẳng ngoan

Không thèm yên ổn đạp càng ngày đêm!

 

Mẹ đẻ đau con thêm lì lợm

Chẳng chịu ra cho sớm Cha mừng

Mẹ cha lo lắng vô cùng

Con chào đời khóc vỡ tung muộn phiền

 

Và từ đó cùng siêng chăm sóc

Con ốm đau cực nhọc nào than

Làm thêm Cha Mẹ sẵn sàng

Miễn con no đủ bình an lớn dần

 

Cho đi học mở lần kiến thức

Mong sao con bằng được bạn bè

Mẹ cha thiếu thốn dấu che

Con vui áo mới đi khoe mọi người.

 

Ân dưỡng dục biển trời khó sánh

Con lỗi lầm khẻ đánh bao dung

Ra đời con gặp khốn cùng

Chở che Cha mẹ gánh chung nỗi niềm.

 

Khi con đã bình yên gia thất

Mẹ cha còn tất bật thêm nhiều

Thương con rồi đến cháu yêu

Tuổi đời chồng chất nâng niu ẵm bồng.

......

Ân đức ấy kể không thể hết

Mà yếu già rồi chết vắng con!

"Nguyện làm con thảo" héo hon

Kiếp nào còn có vuông tròn được chăng?!

 

Bao hối tiếc ăn năn từ đó

Đến bây giờ xin tỏ nỗi niềm

Làm con hiếu thảo hãy nên

Còn Cha còn Mẹ chớ quên đáp đền./.

 

Hoa Kỳ, Mùa Báo hiếu Canh tý- 2020

Minh Tuệ 


Tin Tức Liên Quan