Tôi ơi về thôi

8/10/2020 7:26

Chuông lơi giấc sớm 

Giọt sương trở mình 

Vươn vai đứng dậy 

Rực sáng bình minh.

 

Lối đời khúc khuỷu

Nẻo đạo gập ghềnh

Lòng son nhất hướng

Chân bước nhẹ tênh.

 

Mưa nắng lẽ trời 

Thị phi chuyện đời

Vui nghe gió thoảng 

Cười nhìn mây trôi.

 

Một khắc ghé chơi

Bao thu ở lại 

Đường xưa lối cũ

Tôi ơi về thôi. 


Trí Chơn 


 

Tin Tức Liên Quan