XIN HÃY CHUNG TAY

11/10/2020 5:40

XIN HÃY CHUNG TAY


Miền Trung mưa gió tơi bời

Nước dâng ngập lối, cuốn trôi cửa nhà

Đập thuỷ điện, xả nước ra 

Lũ chồng lên lũ thật là hiểm nguy

Xin hãy mở lòng từ bi 

Chung tay góp sức cứu nguy đồng bào 

Năm nao cũng như năm nào 

Đến mùa mưa lũ xiết bao kinh hoàng 

Chút tình đồng loại sẻ san

Tịnh tài, tịnh vật uỷ an lúc này 

Mong mọi người hãy tiếp tay

Giúp dân vũng lũ những ngày khó khăn 

Nhớ câu “Ngày đói tháng đông” 

Xin người bớt miệng, bớt lòng mà cho

Miếng khi đói bằng gói khi no 

Của tuy tơ tóc nghĩa sao nghìn trùng. 


    Thích Nữ Như Minh

(Trụ trì chùa Tây Linh -  TT. Huế) 


Tin Tức Liên Quan