Hướng Tâm Về Miền Trung

11/10/2020 9:51

Xin hướng về Miền Trung

Với nỗi đau tột cùng

Dân chìm trong biển nước

Đói khát giữa trùng dương.

 

Cùng đi chung con đường

Xin mở lối yêu thương

Sẻ chia cho người thiếu

Sưởi ấm đến ngàn phương.

 

Trong kiếp sống vô thường

Vẫn son sắt thủy chung

Cùng con Hồng cháu Lạc

Bồi đắp tình đồng hương.

 

Xin bảo vệ môi trường

Sống cuộc đời thiện lương

Chấp tay con cầu nguyện

Cho hạnh phúc miên trường

 

Luôn bảo hộ sự sống

Chung sức và đồng lòng

Tâm từ bi mở lối

Ấm áp tình yêu thương.

 

Quảng Thức 

 


Tin Tức Liên Quan