Tết Trâu

11/02/2021 6:12

Thảm cỏ xanh rì, xanh mắt trong

Trâu nằm nhơi cỏ thảnh thơi lòng

Chuyện cũ đã qua không vướng bận

Ngày mai chưa tới chẳng đợi mong.

 

Gió xuân phơi phới nhành mai thắm 

Nắng hè rực đỏ nụ sen hồng 

Thu đông rượt đuổi trò sinh diệt 

Lặng nhìn dòng chảy giữa trời trong. 


Trí Chơn

Tin Tức Liên Quan