Xuân Thiền

12/02/2021 4:52

Xuân về mang áo mới

Chân nhẹ bước thảnh thơi

An vui trong hiện pháp 

Hạnh phúc đẹp tuyệt vời.

 

Hương thiền bay ngập lối

Toả ngát khắp muôn nơi 

Gió trăng cùng có mặt

Cho ánh đạo rạng ngời.

 

Yêu thương cho nhắn gởi

Khắp chúng sinh vạn loại

Cho tình người thêm lớn

Cho tình đạo thắm tươi.

 

Với hạnh lớn mười nguyện

Noi theo Đức Phổ Hiền

Làm khuôn vàng thước ngọc

An vui khắp mọi miền.


Quảng Thức

 


Tin Tức Liên Quan