Giao Thời

13/02/2021 8:03


Lặng lẽ trang nghiêm lên điện Phật

Dâng hương đảnh lễ bậc Từ Tôn

Năm vóc sát đất lòng thành kính

Hướng về Tam Bảo buổi hoàng hôn.

 

Nguyện cầu covid xin dừng lại

Đừng gây đau khổ cõi trần gian 

Dân yên, nước ổn cùng chung sống

Chân thiền nhẹ bước luôn kiện an.

 

Xuân về mai nở đào khoe sắc

Tết đến an vui khắp mọi nhà

Cùng nhau cầu chúc bao điều tốt

Đong  đầy hạnh phúc khắp quanh ta. 

 

Có mặt cho nhau mỗi phút giây

Tình thương trao gởi suốt đêm ngày

Lắng nghe để hiểu thương nhìn lại

Não phiền rơi rụng kể từ đây.


 Quảng Thức 


Tin Tức Liên Quan