Chỉ Một Đường Đó Thôi

26/02/2021 3:43

Xuân về sân khoác nắng vàng 

Trước thềm rực rỡ cánh hoàng mai hương

Nhìn hoa rụng quán kiếp thương

Mấy ai cười lúc vô thường gọi tên.

Tuổi đời nắng xuống chiều lên 

Quê xa khuất bóng mây bềnh bồng trôi

Vẳng nghe lời mẹ ru hời

Tiếng gà gáy xế vọng lời nước non. 

Thanh xuân mấy độ trăng tròn

Lối thời gian bước đã mòn dấu xưa 

Tiễn nhau vệt nắng chiều thưa

Nụ cười lữ thứ dệt thơ vô thường. 

Dấu hài lặng khuất trong sương

Sinh vạn nẻo, tử một đường đó thôi.

Chỉ là một kiếp rong chơi

Trăng về núi ngủ cho trời bình minh. 

 

Trí Chơn 

 


Tin Tức Liên Quan