Nhìn lá vàng bay

3/03/2021 6:50

Lặng nhìn chiếc lá vàng bay

Bỗng dưng chợt nhớ ô hay vô thường.

Thoáng lòng một chút vấn vương,

Bóng xưa người cũ dặm đường tới lui...

Thì thôi duyên đã mãn rồi,

Có chi níu kéo cho bồi hồi tim.

An nhiên giữa cuộc nổi chìm,

Thân tâm một quyết tìm về Chân Như.

Có thương xin rải tâm từ,

Hít sâu thở nhẹ sống đời thảnh thơi

Nghìn  năm mây trắng vẫn trôi

Gặp nhau xin còn nở nụ cười với nhau. 

 

Nguyễn Việt

Tin Tức Liên Quan