Giấc Đời

11/03/2021 9:12


Giọt sương vùi ngủ trên cành  

Kiếp người vùi ngủ trên sanh tử đời 

Mây chiều ngủ giữa lưng trời 

Rừng sâu chim ngủ quên đôi cánh dài 

Thầm thì vùi ngủ bên tai 

Nụ cười vùi ngủ giữa hai môi hồng 

Trăng khuya ngủ giữa lòng sông

Thầm thương vùi ngủ giữa mong ngóng chờ

Mộng kia vùi ngủ trong mơ 

Bình minh vùi ngủ bên bờ hoàng hôn 

Khổ đau về chốn thiền môn

Đêm ngày có bóng Thế Tôn hộ trì 

Trí Chơn 


Tin Tức Liên Quan