ĐỂ...

23/06/2021 3:41


“Người đi để lại nụ cười

Mây đi để nắng bên đồi nở hoa

Lũ đi để hạt phù sa

Mưa đi để lá mượt mà xanh tươi

Thương đi để đẹp cho đời

Ra đi để những ý lời gửi trao

Trời đi để lại Trăng sao

Lệ đi để sạch hết bao bụi trần

Như xà phòng để sạch thân

Thì nước mắt để thêm phần sáng tâm...”

 

Nguyễn Việt

 

Tin Tức Liên Quan