Hương Thiền Từ Tâm

11/08/2021 9:04

Ba giờ bốn lăm lên Thiền Đường

Tọa thiền sám hối gửi yêu thương

Phước lành có được xin hồi hướng

Nhà nhà hạnh phúc vượt tai ương.

 

Ngồi yên thấy rõ pháp vô thường

Thấy dòng sinh diệt tợ  hư không

Bước chân hơi thở nuôi từ quán

Ngày về quê cũ bước thong dong.

 

An  yên  hoà hợp cùng vui sống

Cơm  chay dưa muối nhẹ cõi lòng

Tiếng  kệ lời kinh luôn  ghi khắc

Đạo  thiền  tỏ  ngộ  rõ tánh không.

 

Pháp  âm tỉnh thức còn vang vọng

Phật  thừa nhất quán phải cho thông

Có  không được mất đều là mộng

Đèn  tâm thắp sáng chiếu  muôn phương.

 

Cùng  đi cùng hiểu cùng  yêu thương

Cùng  chung lý  tưởng cùng chung đường

Hiểu  biết  thương  yêu  tâm  lớn rộng

Cùng  Thầy  dạo bước khắp Tây Đông.

 

Quảng Thức


Tin Tức Liên Quan