Cõi đi về

Trang Nghiêm Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Tổ Khai Sáng Tu Viện Khánh An
Trang Nghiêm Tổ Chức Lễ Tưởng Niệm Tổ Khai Sáng Tu Viện Khánh An

Ngày 22/12 năm Đinh Dậu(7/2/2018), Tăng thân Tu viện Khánh An trang nghiêm tổ chức lễ tưởng niệm 75 năm ngày Tổ sư Thích Trí Hiền, khai sáng Tu viện Khánh An viên tịch. Tổ sư nối dòng thiền Lâm Tế Gia Phổ đời thứ 39, Pháp húy Thích Như Phận, Đạo hiệu Trí Hiền, sinh năm Đinh Sửu (1877), trụ thế 65 năm, viên tịch ngày 22/12 năm

>>> Xem thêm
Back to top