Cõi đi về

TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 16 CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐẠO
TƯỞNG NIỆM LẦN THỨ 16 CỐ HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC ĐẠO

Cây cội, nước nguồn, chim tổ, người tông; Phật và các thế hệ Tổ sư là cội nguồn của chúng ta và chúng ta là sự tiếp nối của liệt vị. Chính các bậc thầy tổ là những người đã trao cho ta những hạt giống hiểu biết lớn và tình thương lớn.

>>> Xem thêm
Back to top