Cõi đi về

Lễ Tưởng niệm lần thứ 04 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa
Lễ Tưởng niệm lần thứ 04 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa

Ngày 01/04 Bính thân, nhằm này 07/05/2016, Tứ chúng đệ tử chùa Vĩnh Phước Q12 long trọng tổ chức Lễ Tưởng niệm lần thứ 04 cố Ni trưởng Thích Nữ Như Hoa trụ trì chùa Vĩnh Phước viên tịch.

>>> Xem thêm
Back to top