Cõi đi về

TIỂU SỬ NI TRƯỞNGTHÍCH NỮ NHƯ HOA TRỤ TRÌ CHÙA VĨNH PHƯỚC
TIỂU SỬ NI TRƯỞNGTHÍCH NỮ NHƯ HOA TRỤ TRÌ CHÙA VĨNH PHƯỚC

Đời người như giấc mộng. Sinh và tử nối nhau không dừng. Sáu mươi năm lẻ dạo chơi trong cõi tạm, huyễn thân vô thường nay xin trả lại thời gian. Ánh hoàng hôn đã khuất, còn lưu lại vệt sáng bên hiên thiền đường, đóa hoa ưu đàm tuy rụng như vẫn còn thoang thoảng chút dư hương.

>>> Xem thêm
  • ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HOA
    ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ NHƯ HOA

    Ni trưởng Như Hoa, nguyên trụ trì Chùa Vĩnh Phước và Thầy Viện chủ Tu viện Khánh An là cùng Tông môn Lâm Tế Gia Phổ. Ni trưởng đời thứ 41 còn thầy Viện chủ đời thứ 42. Trong công tác Phật sự, Cố Ni trưởng và thầy đã có gần 20 năm cộng sự. Ni trưởng là một ân nhân lớn trong những ngày đầu khi thầy mới về Tu viện Khánh An vào

    >>> Xem thêm
Back to top