Ngoại quan

Tăng Thân Tu viện Khánh An Đảnh Lễ Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng Thích Hiển Pháp Tại Chùa Hưng Phước
Tăng Thân Tu viện Khánh An Đảnh Lễ Giác Linh Đại Lão Hoà Thượng Thích Hiển Pháp Tại Chùa Hưng Phước

Đại lão Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN vừa viên tịch. Đạo nghiệp của Ngài là tấm gương sáng cho hậu thế noi theo. Dù ở bất cứ phương diện nào Ngài cũng đã hoàn thành vai trò sứ mệnh của mình về cả đạo và đời. Những thập niên 60, 70 của

>>> Xem thêm
Back to top